Lær at træffe et bevidst valg
Et lille værktøj til store valg (og små)

af Søren Lauritzen

Kan du af og til have svært ved at vælge? Ja? Velkommen i den menneskelige race.

Så godt som alle mennesker finder det med mellemrum svært at vælge, og menneskelivet er faktisk én lang serie af valg: Valg efter valg, efter valg, efter valg.

Ville det ikke være rart med en lidt dybere indsigt i det at vælge – samt et enkelt og effektivt værktøj, som du kan bruge til at træffe valg med?

Det er det, som denne artikel giver dig. Den giver dig tre informationer om den bedste måde at træffe valg på:

1. Hvad slutmålet er med så godt som alle vores valg
2. Hvor dit fokus / din opmærksomhed og dit udgangspunkt bør være når du træffer valg
3. Hvordan du kan sortere dine valgmuligheder så det bliver nemt at vælge

Lad os hoppe direkte ud i det …

 

Valg handler om, hvad du allerhelst vil OPLEVE i dit liv

Valg handler om (forventede) konsekvenser. Resultater. Når vi tager et valg, gør vi det ud fra vores bedste gæt om resultatet, altså hvilke konsekvenser vi tror vores valg vil have. Der er visse ting vi gerne vil have og andre vi ikke vil.

Så, som det allerførste, skal vi lige være helt klar over, hvad det vigtigste i vores liv – det vigtigste i DIT liv – er. Slutmålet. Derefter skal vi lige se kort på det optimale udgangspunkt for alle vores valg.

 

Hvad er det vigtigste i dit liv?

Nej, det er ikke din familie, dit job, din status, dit udseende; eller penge, magt, berømmelse eller hvad-ved-jeg.

Det er ikke engang kærlighed, frihed, helhed, lykke, sundhed, mening eller indre ro – ikke overordnet set, i al fald.

Det vigtigste i vores liv er vores OPLEVELSE.

Det vigtigste i DIT liv er din oplevelse. For din oplevelse ER dit liv.

Ikke sandt?

Kærlighed, lykke, mening, helhed, frihed, sundhed og indre ro er blandt de vigtigste, mest basale ting i livet. Det er ting vi allesammen rigtig gerne vil have.

Men hvorfor vil vi have dem? Fordi de giver os en god OPLEVELSE, hvilket er det samme som et godt liv.

Et godt liv med en god livsoplevelse er vores højeste – og mest grundlæggende – ønske. Det gælder alle mennesker.

Også dig og mig.

Nu, hvor vi er klar over slutmålet med alle vores valg, så er der bare en ting mere vi skal huske, og det er hvor oplevelse foregår henne, hvilket er udgangspunktet for alle vores valg.

Slutmålet med næsten alle vores valg er en god livsoplevelse.

 

Hvor foregår oplevelse?

Det er jo nærliggende at mene at hvis vi bor i Hobro og tager på ferie på Hawaii, ja, er det i Hobro og på Hawaii vores oplevelse foregår. Men sådan er det ikke. Din oplevelse foregår rent faktisk inde i dig, og min oplevelse foregår inde i mig.

Du og jeg kan tage til Hawaii samtidig, bo det samme sted, tage rundt til de samme steder, gøre de samme ting, og endda læse de samme bøger om aftenen, men det betyder ikke at vi bagefter har oplevet det samme. Du vil have nydt, hadet, lagt vægt på, været opmærksom på og huske nogle helt andre ting end jeg – vores oplevelser vil være forskellige.

Du har din oplevelse fordi du er den du er og oplever ting på den måde du gør, og det samme gælder mig.

Vi er, hver især, vores eget “opleve-instrument”. Alt hvad vi oplever foregår inde i os selv. Oplevelse er et “inside job“.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi det fortæller os hvor vores fokus / opmærksomhed og vores udgangspunkt bør være når vi træffer valg.

 

Fokus og udgangspunkt: I dig selv

Netop fordi al vores oplevelse foregår inde i os selv, så er det DER vi skal have vores fokus / opmærksomhed og tage vores udgangspunkt.

Valg bliver SVÆRE (og resultaterne ringe) når vi tager udgangspunkt i noget andet end os selv, men LETTE (og resultaterne gode) når vi tager udgangspunkt i os selv.

Faktisk er det ikke kun valg der er sådan, men hele vores liv.

“Noget andet end os selv” som vi bør lade være med at tage udgangspunkt i er f.eks. normer, traditioner, andres meninger og forventninger samt hvad vi forestiller os at andre tænker.

Overordnet set er det sådan her …

Vi får langt den bedste oplevelse, når vores fokus og vores udgangspunkt for alt her i livet (ikke mindst valg) er i os selv.

Kort sagt:

Vi kan med fordel ALTID tage udgangspunkt i os selv og HOLDE fokus i os selv.

Netop fordi vi er vores eget opleve-instrument, og vores oplevelse er det vigtigste af alt.

Fokus i os selv er det som virker bedst.

Inden vi præsenterer det lille værktøj til valg, så lad os lige se på et helt konkret eksempel, hvor både det ovenstående og værktøjet bliver brugt. Det vil gøre det nemmere at se på værktøjet bagefter.

 

Peter og lortejobbet

Lad mig komme med et eksempel fra min praksis som coach / bevidsthedsguide:

En mand, lad os kalde ham Peter, var utilfreds med sit arbejde – så utilfreds at det ødelagde hans nattesøvn. Der var mange forskellige kilder til denne utilfredshed, så jeg fik ham til at lave en liste over ting han var utilfreds med, og det var ikke så lidt:

– Usikkerhed i jobbet efter en periode med nedskæringer
– En stor arbejdspukkel på grund af en fusion
– Et lønefterslæb, fordi han havde været mange år i samme job (og virksomheden kun fulgte markedets lønniveau for de nye medarbejdere, som de ansatte, ikke for de ‘gamle’)
– Mangel på nye udfordringer og en følelse af kedsommelig rutine
– Ingen efteruddannelse
– Problemer med en ny chef
– Et anstrengt forhold til en af de nærmeste kolleger

Alle disse udfordringer var steder, hvor Peter havde mulighed for at ændre noget, træffe et nyt valg. Men der var også overvejelser om tryghed (han vidste hvad han havde, ikke hvad han ville få), og om hans families forventninger (det var hans far der havde skaffet ham dette job).

Alt i alt havde han meget svært ved at vælge, og følte sig reelt handlingslammet. Det hele var uoverskueligt og føltes håbløst.

Da Peter havde fået og forstået den grundlæggende viden om det øverste formål med næsten alle valg, altså en god livsoplevelse, et godt liv, og var blevet klar på hvor han skulle holde sit fokus, altså inde i sig selv, på sin egen oplevelse (og ikke på f.eks. sin fars forventninger), så bad jeg ham se på hele sin situation fra et overordnet synspunkt.

Jeg bad ham forestille sig at han sad i en helikopter og så ned på sig selv og hele sit liv med særligt fokus på sit arbejde. Fra den position bad jeg ham formulere sine valgmuligheder på en sådan måde, at han kun havde tre valg i alt.

Meget hurtigt kom han frem til at de tre valg var:

1) Blive i jobbet uden forandring (= status quo)
2) Gøre en seriøs indsats for at forandre sit job (= at gå den ene vej)
3) Søge et nyt job (= at gå den anden, modsatte vej)

Derefter bad jeg ham overveje disse valg ved at trække de mulige resultater af dem ud i ekstremer: Hvad var det værst tænkelige resultat og hvad var det bedst tænkelige resultat? Han svar var, at det værste resultat var at han blev i sit nuværende job, og at det fortsatte som det var eller blev endnu værre. Omvendt, så var det bedst tænkelige resultat at han begyndte at lave nogle helt andre ting som han hellere ville med en bedre chef til en markeds-svarende løn … formentlig i et helt andet firma.

Når han så sin situation i dette lys, blev det klart for ham at hans nuværende oplevelse var elendig, og uanset hvad hans far måtte mene om det, så var det han ønskede var at søge et nyt job.

Det var præcis hvad han gjorde, og i løbet af halvanden måned fandt han et nyt job, der levede op til hans ønsker og krav. Allerede efter et par uger i det nye job var han meget gladere og vidste at han havde valgt rigtigt. Og hans far? Var ikke tilfreds lige først, men accepterede hurtigt den nye situation, og var glad for at hans søn nu var gladere end før.

Det var en rigtig solstrålehistorie.

Og så er det blevet tid til at du får dit værktøj til valg.

 

Dit valgværktøj: Skab altid 3 valgmuligheder ved at sætte tingene på spidsen

Kender du dette: Du står overfor et valg, og så er der tre overordnede muligheder. Præcis tre.

Den ene er at gå den ene vej, den anden er at gå den anden vej, og den tredje er at blive hvor du er. Til højre, til venstre, eller blive.

De tre muligheder kan også være:

• 1) Forandring på den ene måde, 2) forandring på den anden, ofte modsatte, måde, eller 3) status quo.
• Mere af noget, mindre af noget, eller samme mængde som nu.
• Løbe hen til, løbe væk fra, eller blive hvor du er.
• Opnå, undgå, eller som hidtil.
• Ja, nej eller ved ikke.
• Positivt, negativt eller neutralt.
• Plus, minus eller nul.
• Eller sågar (af og til): Fokus på (eller basis i) fortid, fremtid eller nutid.

Rigtig mange valg er sådan. Og hvis ikke, så kan de omformuleres så de bliver sådan.

Hvis ikke et valg rummer præcis tre valgmuligheder på den måde, så kan du næsten altid:

Se det hele oppefra, så det bliver sådan
og/eller
Trække de mulige resultater ud i ekstremer, så det bliver sådan

I eksemplet med Peter, ovenfor, så du begge disse tilgange i brug, hvor de supplerede hinanden, hvilket ofte er en fin måde at blive sikker på at man træffer det rigtige valg. Men i en snæver vending kan de også bruges hver for sig, som to forskellige måder at gøre det samme på.

Når man vælger at se det hele oppefra, altså f.eks. som om man sad i en helikopter og så ned på sig selv og hele sit liv (med særligt fokus på det område hvor man skal træffe et valg), så bliver det typisk meget lettere at finde de tre overordnede muligheder.

Og som det også kunne ses i eksemplet med Peter, så går det at trække de mulige resultater ud i ekstremer ud på at tjekke:

a) Hvad er det aller-allerbedste og mest fantastiske mulige resultat du vil kunne få?
b) Hvad er det aller-allerværste og mest elendige mulige resultat du vil kunne få?
c) Og hvilket resultat vil det give hvis (du ikke træffer et valg og) alt fortsætter som hidtil?

Når du ser konsekvenserne af dine valgmuligheder med de ekstreme briller på, så bliver det som regel meget lettere at se dine tre grundlæggende muligheder – og vælge imellem dem.

Det er ret let, ikke? Ret enkelt og simpelt. Og det virker.

Valg bliver nemmere når vi kun giver os selv tre overordnede muligheder.

Fordelen ved at gøre bruge 3-valgmuligheder-værktøjet er at tingene bliver forenklet og sat på spidsen, hvilket tenderer mod at gøre valgene meget klare, tydelige og lette at vælge imellem. Især, naturligvis, når man samtidig husker det øverste formål / resultat / motiv med næsten alle valg (= en god livsoplevelse, et godt liv) og at fokus skal forblive inde i en selv, på ens egen oplevelse.

 

Opsummering – og hvad med EFTER det store valg?

De generelle dynamiske sandheder, som ligger under alt dette er:

Så godt som alle vores valg handler om, hvad vi allerhelst vil OPLEVE i vores liv, så det øverste formål med vores valg er et godt liv med en god livsoplevelse (hvor vi oplever kærlighed, glæde, lykke, mening, indre ro, humor, helhed, balance og sundhed).

Fordi vi er vores eget “opleve-instrument”, foregår al vores oplevelse inde i os selv, så jo bedre vi er til at tage udgangspunkt i os selv (og holde fokus inde i os selv), desto lettere bliver det at vælge, og desto bedre bliver resultaterne af vores valg.

Vi træffer valg med vores vilje, som er en del af vores bevidsthed. Vores bevidsthed kan være stor, udvidet og baseret på helhed og kærlighed (svarende til et “højt” bevidsthedsniveau) eller lille, begrænset og baseret på adskillelse og frygt (svarende til et “lavt” bevidsthedsniveau).

Jo højere og mere omfattende et niveau af bevidsthed vi træffer vores valg på, desto lettere er det at træffe valget, og desto bedre bliver resultatet på lang sigt for alle involverede.

Når vi ser vores situation oppefra og koger vores valgmuligheder ned til kun tre (overordnede eller ekstreme) muligheder i alt, så bliver det endnu lettere at træffe valg.

Lad os slutte med et kort eksempel:

Skal du vælge mulighed A, B, C, D, E, F eller G?

Flyt fokus hjem, ind i dig selv, og husk at det handler om din oplevelse her i livet. Se på dine mange valg i et overordnet perspektiv og formuler tre overordnede (eller ekstreme) muligheder at vælge imellem. Vælg så den mulighed som sikrer at du oplever kærlighed, glæde, lykke, mening, indre ro, humor, helhed, balance og sundhed. Altså den som giver dig en god livsoplevelse og dermed et godt liv.

 

Vi kan også bruge vores viden og værktøj til de små valg

EFTER vi har truffet vores overordnede valg, så sker det ikke sjældent at der dukker nye, mindre valg op – hvad man kunne kalde underordnede valg. (Som når vi har valgt imellem at spise hjemme, spise ude eller slet ikke at spise … og sidder på restauranten og skal vælge på menukortet).

Når man har brugt den viden der bliver præsenteret her så bliver de efterfølgende, mindre og mere underordnede valg også lettere at træffe – og resultatet af dem bliver også bedre. Hvis de alligevel synes svære, så kan man fint bruge sin viden og værktøjet på dem også.

Med andre ord: Vi kan bruge vores viden og værktøj igen og igen. Både på de store valg, og på de mindre valg, som vores store valg fører med sig.

Rigtig god fornøjelse.

Scroll to Top