Hvad er en Bevidsthedsguide?
– En uddybende beskrivelse

Vores bevidsthed, som inkluderer vores vilje, påvirker – for ikke at sige styrer – alt i vores liv: Krop, sind, ånd, følelser, energier, valg og handlinger.

Plus, vores familieliv, arbejdsliv, fritidsliv, kærlighedsliv, samliv, sexliv og åndsliv (spiritualitet, religion, sjælelivet), ja, hele vores livsoplevelse er også baseret på vores bevidsthed.

Bevidsthed er temmelig vigtigt …

Og en Bevidsthedsguide er ekspert i bevidsthed. På en meget jordnær og praktisk måde.

Bevidsthedsguider har et solidt teoretisk fundament og en kæmpestor værktøjskasse, ja, men den vigtigste grund til at en Bevidsthedsguide kan hjælpe andre er ikke den tillærte eksterne viden de har, eller de metoder de har trænet, men derimod den indsigt de har fået ved personlig oplevelse og erfaring med bevidsthed.

Det er derfor en Bevidsthedsguide hedder ‘-guide’ og ikke f.eks. -coach, -behandler eller -terapeut. En guide er en person, som kender landskabet ‘bevidsthed’ og har gået vejen selv. Har lavet sin egen Bevidsthedsrevolution.

En Bevidsthedsguide hjælper andre med deres bevidsthed … hvilket så, overordnet set, vil sige: med alt i deres liv. Præcis fordi bevidsthed er grundlaget for alt fra familieliv over sexliv til arbejdsliv og fra krop og sind over følelser og energier til valg og handlinger.

Derfor:
En Bevidsthedsguide hjælper med bevidsthed. Bevidsthed = alt i livet. En Bevidsthedsguide kan derfor hjælpe med alt i livet.

Men man kan også bare sige, at en Bevidsthedsguide er ekspert i at være menneske og hjælper sine kunder med den samme ting.

Eller sagt på en tredje måde:

En Bevidsthedsguide guider andre til at blive bedre til at håndtere deres egen bevidsthed og deres eget liv praksis, hvilket inkluderer både det at løse enhver slags problem eller udfordring og det bevidst at designe sit liv og sin livsoplevelse.

Hvorfor fokusere så meget på bevidsthed?

Grundlæggende er det fordi Bevidsthedsguider altid fokuserer (som vi skal se om lidt) på det, som rent faktisk VIRKER. Og der er sådan set ikke noget, der er mere kraftfuldt og effektivt end bevidsthed, hvis bare den bliver brugt hensigtsmæssigt. Så hvis man vil have sig selv og sit liv til at virke bedre, så er det bevidsthed, man skal fokusere på.

Okay. Så hvad præcis er en Bevidsthedsguide? Lad os stille nogle spørgsmål til emnet, startende lidt overordnet …

Er en Bevidsthedsguide specialist eller generalist?

Tja …

En Bevidsthedsguide hjælper andre med deres bevidsthed. Hvilket så reelt betyder, at Bevidsthedsguiden hjælper andre med hvad som helst.

I princippet er en Bevidsthedsguide en specialist, men fordi bevidsthed påvirker / styrer alt, så er en Bevidsthedsguide samtidig noget nær den ultimative generalist.

Altså en Bevidsthedsguide er en super-generalist med speciale i bevidsthed.

Bevidsthedsguider kan med andre ord hjælpe andre med hvad som helst.

Så svaret må være både-og.

Men når det er sagt, så vil Bevidsthedsguider ofte fungere som en slags katalysatorer eller fødselshjælpere for kraftuld personlig og spirituel udvikling OG for det – helt lavpraktisk – at lade de nye indsigter få betydning for dagliglivet.

Er en Bevidsthedsguide en terapeut, behandler, healer, clairvoyant, coach eller mentor, underviser, lærer?

Svaret på spørgsmålet er … ja. 🙂

En Bevidsthedsguide er BÅDE coach, mentor, behandler, terapeut, healer, clairvoyant, underviser, lærer … OG ingen af de ting, men bare sig selv.

Bevidsthed kan SÅ utroligt meget, og igennem deres uddannelse har Bevidsthedsguider prøvet alle mulige ting med såvel krop, sind, ånd/sjæl, ego, intuition, følelser, energier, vilje, overbevisninger og mere til.

Bevidsthedsguider har desuden fået omfattende viden samt en lang række konkrete metoder og værktøjer. Men hvordan den enkelte Bevidsthedsguide arbejder, kan man ikke på forhånd sige.

Alle Bevidsthedsguider tager udgangspunkt i sig selv, og arbejder på den måde som de kan lide, og som passer til dem. Nogle Bevidsthedsguider vil naturligt arbejde meget med psyken/sindet, andre med kroppen, eller følelserne, eller energierne, eller clairvoyance. De fleste vil nok arbejde med en eller anden kombination af de ting, men alle Bevidsthedsguider kender til alle metoderne og kan bruge dem.

Ingen metode eller kombination af metoder er ‘rigtigere’ eller ‘bedre’ end nogen andre.

Den unikke kombination af metoder, som den enkelte Bevidsthedsguide bruger, er det, som praksis har vist, virker virkelig godt for netop den Bevidsthedsguide.

Heldigvis hænger alt i både mennesket og livet sammen i helheder, så man kan starte mange forskellige steder og bruge alle mulige forskellige tilgange til at opnå resultater. Og det bevidste helhedsfokus eller helhedsforståelsener netop Bevidsthedsguidernes adelsmærke.

Hvilke psykologiske, filosofiske eller spirituelle traditioner arbejder en Bevidsthedsguide inden for?

Ingen … og dem alle sammen. 🙂

Det er selvfølgelig ikke et særlig informativt svar, men det er sandt på den måde, at der – både i uddannelsen til Bevidsthedsguide og i den måde Bevidsthedsguider arbejder på – lægges langt mere vægt på personlig oplevelse og personlige indsigter end på eksterne teorier og filosofier. (Og diverse religiøse trosretninger har endnu mindre relevans i den forbindelse).

En ting, man imidlertid med stor sikkerhed kan sige, er, at Bevidsthedsguider – som følge af deres egne oplevelser og hele baggrunden for deres arbejde (dvs. af rent praktiske årsager) – lægger meget mere vægt på det transpersonlige (altså den del af vores psykologi som rækker – langt – ud over krop og ego) end på traditionel, “gammeldags” (ego-baseret) psykologi.

Egoet ses ikke som en identitet, men som en ‘Lille Hjælper’, vi skal lære at forstå, håndtere og transcendere, så egoet kan indtage sin retmæssige (ikke så store, men vigtige) plads.

Fænomenet “højere bevidsthed” er ikke bare en teoretisk del af uddannelsen og arbejdet som Bevidsthedsguide, det er en praktisk baseret, integreret og grundlæggende del.

De vigtigste værktøjere er højere bevidsthed – kundens egen og Bevidsthedsguidens egen

Når alt det er sagt, så er yderligere to ting at bemærke:

For det første:

Bevidsthedsguider har også lært hvordan man – så vidt muligt og så hurtigt som muligt – aktiverer sine kunders højere bevidsthed, således at DEN kan være en aktiv medspiller og måske endda styrende for forløbet – hvilket naturligvis er langt det mest effektive.

For det andet:

I sit arbejde med andre bruger Bevidsthedsguiden sin viden, træning og værktøjer, ja, men først og fremmest bruger Bevidsthedsguiden sin bevidsthed, sin helhedsforståelse, sin ‘væren’ og udstråling/energi, samt ikke mindst simpelt hen sig selv.

Det er langt mere effektivt og kraftfuldt at tage udgangspunkt i sig selv og guide andre ud fra sin egen erfaring og med sig selv som et eksempel, end det er at tage udgangspunkt i ekstern viden og teori og forsøge at få folk til at gøre, hvad det nu er den viden eller teori siger.

Så en Bevidsthedsguide er sit eget bedste værktøj

Er det at bruge sig selv til at hjælpe andre ikke ‘fy-fy’?

Traditionelt: Jo.

For en Bevidsthedsguide: Nej – det er tværtimod en fordel.

Når man som kunde sidder overfor en ekspert af en art f.eks. en læge eller en psykolog, så kan det nemt virke lidt kunstigt, lidt anstrengt og lidt ubehageligt. Der kan være en vis professionel afstand, lidt kølighed, og man kan godt blive lidt usikker.

Sådan er det ikke, når man sidder overfor en Bevidsthedsguide:

En Bevidsthedsguide opleves ofte som en ven, eller måske snarere en nær ven som man stoler på, og det er fordi Bevidsthedsguider er så autentiske, åbne og accepterende – og “bare” er dem, de nu er.

Det, at opdage hvem man selv er og turde være autentisk sig selv, er simpelt hen et krav, hvis man vil være Bevidsthedsguide. For man bruger sig selv i sit arbejde, hele tiden, på mange forskellige måder.

Hvordan bruger en Bevidsthedsguide sig selv i sit arbejde?

Som Bevidsthedsguide mærker man, eksempelvis, hele tiden efter i sig selv, når man arbejder med andre, dvs. man bruger sig selv som en slags ‘måleinstrument’; man drager paralleller fra kundens liv og bevidsthed til sin egen bevidsthed, udvikling og liv og til det helhedsperspektiv, man selv har; man lytter til sin krop og intuition; og man gør, hvad end der føles rigtigt i situationen, hvad enten det inkluderer samtale, krop, energi, eller noget helt fjerde.

Lyder det anstrengende? Det er det ikke, det er nogle ting, man som Bevidsthedsguide allerede gør for sig selv, her gør man det så bare for en anden også.

Og det er faktisk hele pointen:

Bevidsthedsguider hjælper andre på samme måde, som de tidligere har hjulpet sig selv. De kender alle faldgruberne og smutvejene, for de har selv ‘gået vejen’, og nu kan de så fungere som guider i bevidsthed.

En Bevidsthedsguide ER selv det, som hun eller han hjælper andre med at blive.

En Bevidsthedsguide ser ikke sine kunder som ‘patienter’, men som mennesker – og oplever ikke sig selv som ‘behandler’, men som menneske. Så …

Mødet mellem Bevidsthedsguide og kunde er altid bare et møde mellem to mennesker.

Det er blandt andet derfor, der er så behageligt at arbejde med en Bevidsthedsguide.

Brugen af din bevidsthed er altafgørende for din oplevelse og den praktiske indretning af dit liv

Når to mennesker mødes, er noget af det, de gør mest, at udveksle synsvinkler og erfaringer. Og det er en af de vigtigste ting, der sker i mødet mellem Bevidsthedsguide og kunde: En udveksling af synsvinkler og erfaringer.

En synsvinkel er en måde at bruge sin bevidsthed på. Man kan også tale om ‘det lys man ser tingene i’, eller om det perspektiv man har på tingene, eller, måske endnu mere præcist: om ens selvbillede og livssyn. Det er alt sammen måder at bruge bevidsthed på, og de måder afspejles direkte i såvel den oplevelse, man får, som i den måde man indretter sit praktiske liv.

Forskellige måder at bruge bevidsthed på giver forskellige resultater – både indadtil i os selv, og udadtil i verden – på alle områder af vores liv. Kunsten er at vælge nogle måder som virker godt.

Vores kultur og skolesystem lærer os desværre ikke ret meget om bevidsthed i det hele taget, og endnu mindre om hvordan man bruger den.

Og det perspektiv, vi er opdraget med, fungerer ikke særlig godt, forstået på den måde at det ikke giver os de resultater, som vi helst vil have.

Hvad er det, vi helst vil have?

Vi mennesker er alle sammen unikke, men der er også nogle ting, som er fælles for os, herunder hvad det er, vi alle sammen allerhelst vil have her i livet. Og hvad er så det?

Hvis nogen siger, at det er rigdom, skønhed, berømmelse eller materielle ting, så ved vi alle sammen godt, at det ikke passer.

Andre, der har tænkt lidt mere over det, vil så mene, at det vi helst vil have må være lykke, eller kærlighed, eller frihed, eller meningsfuldhed, eller indre ro eller lignende.

Og det er sådan set også rigtigt. Men alle de ting – dejlige som de er – er blot måder at udtrykke, at vi gerne vil have en god livsoplevelse.

En god livsoplevelse er det vi alle sammen allerhelst vil have.

Sådan en inkluderer typisk masser af kærlighed, glæde/lykke, frihed, mening og indre ro. Men også et rigtig godt dagligliv.

Ud over at få løst diverse problemer og udfordringer, så er det præcis, hvad en Bevidsthedsguide fokuserer på at hjælpe sine kunder med at opnå.

Den simple ligning: Mere bevidsthed = bedre resultater

Bevidsthed er styrende for alt i vores liv. Så når vi ændrer vores bevidsthed, så kan det potentielt ændre alt for os. Og her er der en simpel ligning:

Mere bevidsthed = bedre resultater.

Ikke mindst giver mere bevidsthed en bedre livsoplevelse. Med mere kærlighed, glæde/lykke, frihed, indre ro, mening, og så videre.

Mere bevidsthed kan også kaldes større bevidsthed, udvidet bevidsthed eller højere bevidsthed.

Under alle omstændigheder så er det en bevidsthed som ikke er ‘lukket og begrænset’, men ‘åben og fri’ og som ikke er ‘såret, skadet eller traumatiseret’, men ‘hel’.

Så derfor:

En Bevidsthedsguide fokuserer i høj grad på at løfte, hele og udvide sin kundes bevidsthed.

Helst på en måde som ikke bare er effektiv, men også behagelig, spændende, sjov og hyggelig. 😊

En Bevidsthedsguide går efter det, som VIRKER

Eftersom mennesker er unikke, og Bevidsthedsguider er autentisk sig selv, så er der (som nævnt) ingen regler for, hvordan de arbejder. Nogle er naturligt gode til det ene, nogle til det andet. Men der er alligevel nogle fællestræk, og helt grundlæggende er det baseret på en, ganske simpel ting, nemlig: hvad der virker.

Bevidsthedsguider er ikke særlig interesserede i, hvad der er ‘godt’ eller ‘skidt’, hvad der er ‘rigtigt’ eller ‘forkert’, eller hvad der er ‘normalt’ eller ‘unormalt’. Alle den slags ting er relative.

Det, som interesserer en Bevidsthedsguide, er hvad der VIRKER.

Altså ikke bare ‘virker sådan nogenlunde’, men VIRKER optimalt – eller i al fald så godt som overhovedet muligt.

Hvad vil det sige, om noget virker eller ej? Det er der et helt simpelt svar på:

Noget virker, når det opfylder sine formål.

Vores bevidsthed (inkl. vilje) er den styrende faktor i hele vores liv. Vi gerne vil have et godt liv i praksis og en god livsoplevelse med meningsfuldhed, glæde/lykke, kærlighed, frihed og indre ro. Hvilket vil sige, at en af vores bevidstheds fornemste opgaver er at sikre os præcis de ting. Det er altså et af vores bevidstheds formål.

Hvornår VIRKER bevidsthed?

Hvis du eller jeg har et fantastisk liv på alle områder, og en vidunderlig livsoplevelse, så er det fordi den måde, vi bruger vores bevidsthed på, VIRKER. Altså: Vores bevidsthed, som jo er styrende, giver os det, som vi vil have her i livet, både praktisk og i form af oplevelse.

Hvis vi IKKE har det liv i praksis og den livsoplevelse vi foretrækker, så er det fordi vores bevidsthed ikke helt opfylder sit formål.

Men det betyder ikke, at der er noget galt med vores bevidsthed:

Når vores bevidsthed ikke virker optimalt, så er det ikke fordi den er ‘defekt’, men fordi vi ikke bruger den på en hensigtsmæssig måde.

Hvilket der ikke er noget at sige til, for vi ved jo hverken, hvad vores bevidsthed er, hvad den kan, hvor kraftfuld den er, hvordan den fungerer, eller hvordan vi skal bruge den.

Det kan en Bevidsthedsguide hjælpe os med at finde ud af.

Og hvordan gør Bevidsthedsguiden så det? På en legende måde.

Leg og ansvarlighed er ikke et umage par – de fungerer fint sammen

Som nævnt fokuserer Bevidsthedsguider altid på det, som rent faktisk virker. Det er derfor Bevidsthedsguider går afslappet, let og legende til deres arbejde.

På grund af den måde vi er opdraget, så anser mange af os det at lege for noget, som kun børn – og barnlige sjæle – gør. I stedet får vi at vide, at vi skal være “ansvarlige”. Det går vores kultur meget op i …

Som om det at lege og det at være ansvarlig var modsætninger.

Det synes som om kvinder, endnu mere end mænd, kan være blevet indprentet med den holdning.

Men.

Man kan sagtens lege OG være ansvarlig på samme tid. Der er INGEN modsætning mellem det at lege og det at være ansvarlig. Overhovedet.

Det er en kulturel misforståelse, ikke andet. Og det er en skadelig en af slagsen, for den gør os mindre glade, mindre afslappede og mindre effektive.

Et eksempel: Ingen i hele verden har mere at lære end menneskebørn. Og hvordan lærer de? Ved at lege.

Hvis vi husker tilbage på vores barndom, så gik nogle af vores bedste og mest lærerige stunder med leg. Det er sjovt at lege. Det er hyggeligt. Det er afslappet. Man kan hele tiden prøve nye ting, og man er ikke bange for at lave “fejl”, når man leger. Og alligevel lærer man mere, meget hurtigere, end de voksne i deres forskellige (ofte) dødkedelige skolesystemer. Kort sagt:

Leg er lærerigt og effektivt. Leg er sjovt. Leg er afvæbnende. Leg er befriende.

Og det er vigtigt fordi …

Vi kan ikke lide forandring, men enhver forbedring er også en forandring

Der er reelt ikke nogen af os, der kan lide at ændre os. Eller vores liv. Vi finder det skræmmende og ubehageligt. Men vi vil gerne have et bedre liv.

Bevidsthedsguider arbejder med personlig udvikling (og spirituel udvikling) og de tings praktiske effekter i dagliglivet. De hjælper andre med at udforske, udvikle og forbedre sig selv og deres liv … Hvilket præcis inkluderer den ting, som folk ikke bryder sig om, nemlig forandringer.

Faktisk er Bevidsthedsguider kendetegnet ved at hjælpe folk til store, positive forandringer, hurtigt.

Og det har folk naturligvis masser af modstand imod, om ikke andet så ubevidst.

Det er derfor Bevidsthedsguide har en afslappet, legende tilgang til deres arbejde. Det er et helt bevidst valg, og det er truffet, fordi det at lege sig frem er afvæbnende, sjovt og effektivt – og behageligt for alle parter.

Så en Bevidsthedsguide lærer sine kunder at kende, og … leger med dem.

Ja, når man ser det skrevet sådan, så lyder det mærkeligt, ikke sandt? Men det viser sådan set bare, hvor indoktrinerede vi er med den kulturelle misforståelse, at leg på en eller anden måde er ‘fy-fy’ for voksne.

Det er der vitterlig ingen fornuftig grund til. (Hvilket også er årsagen til, at den legende tilgang i disse år vinder frem i erhvervslivet, hvor der udbydes stadig flere kurser i det).

Leg er en kraftfuld tilgang til udforskning og læring

Det legende mindset VIRKER, og den legende tilgang er utroligt effektiv, samtidig med at den er blid og behagelig. Og vi skal ikke glemme, at …

Når man arbejder med bevidsthed, så arbejder man direkte med noget af det mest kraftfulde, der findes; noget som samtidig er helt unikt for hver enkelt person.

Så ingen, ikke engang personen selv, kan vide hvad den bedste tilgang er. Derfor er en legende tilgang ideel.

Det er derfor at …

Bevidsthedsguider er eksperter i – på en ansvarlig, men afslappet, behagelig og legende måde – sammen med deres kunder at udforske bevidsthed, prøve ting af, løse problemer, afklare gamle traumer og andre bevidsthedsbegrænsninger samt i det hele taget løfte, hele og udvide deres kunders bevidsthed. Alt sammen så kunden kan skabe sig et bedre liv i praksis samt en bedre livsoplevelse.

Når man arbejder med bevidsthed, så kan det ikke alene være nogle særdeles tunge ting, der bliver afsløret og afklaret, det kan også åbne op for nogle utrolige kræfter og muligheder. Det er kort sagt livsforandrende.

Den slags arbejde foregår helt klart bedst i en eksperimenterende, kærlig, tryg, rummelig og hyggelig atmosfære.

Hvorfor er Bevidsthedsguider så effektive?

Måske den mest almindelige kommentar en Bevidsthedsguide hører fra sine kunder er noget i denne retning:

“Jeg er så glad for det arbejde, vi laver sammen. Jeg har prøvet alle mulige typer coaches, terapeuter og behandlere, men med dig er jeg kommet længere, hurtigere, end med nogen andre. Det er rigtig rart at arbejde med dig, men jeg forstår ikke, hvad pokker det er, du gør, eller hvorfor det virker.”

Denne type kommentar er ikke kun almindelig, fordi Bevidsthedsguider er autentiske, kærlige og rummelige, hygger sig med deres kunder og går legende til det. Den er almindelig, fordi Bevidsthedsguider fokuserer på sandheden.

Sandheden VIRKER. Sandheden er det mest effektive, der findes.

Ikke mindst i forbindelse med personlig og spirituel udvikling samt det at skabe et godt liv og en god livsoplevelse.

Dette er endnu en ting, som kan synes overraskende og mærkelig. (Og det er den sidste, der vil blive nævnt i denne artikel). For …

Bevidsthedsguidens job er hjælpe kunden med at finde sandheden

Folk, som forsøger at overbevise andre om at de skal tro på diverse misforståelser, halve sandheder, usandheder, diverse dogmatiske overbevisninger, konspirationsteorier og fake news er tilbøjelige til at overforbruge og misbruge ordet ‘sandheden’.

Så de fleste af os har en sund skepsis overfor alle, der taler om ‘sandheden’.

Desuden er vi flasket op med, at “alt er relativt”, og at det også gælder sandhed. Relativt betyder noget i forhold til (eller i modsætning til) noget andet. Der skulle altså kunne være “din sandhed”, og “min sandhed”, og forskellige grupperinger og trosretninger skulle kunne have hver deres “sandhed”. (Og det er i øvrigt det samme med ordet ‘virkelighed’).

Sådan ser en Bevidsthedsguide ikke på det.

Det skyldes Bevidsthedsguidens konkrete OPLEVELSE af fænomenerne sandhed og virkelighed.

Som nævnt er der en simpel ‘ligning’ for bevidsthed, som lyder: Mere bevidsthed = bedre resultater.

To hovedhjørnestene i uddannelsen til Bevidsthedsguide er oplevelse og det at give sig selv mere bevidsthed – gerne meget mere.

Bevidsthedsguide-uddannelsen er oplevelsesorienteret og meget praktisk orienteret, så Bevidsthedsguider har ikke bare lært nogle teorier, sammenhænge, teknikker og diverse bevidsthedstilstande, de har oplevet det hele i praksis. De har ikke bare hørt om muligheden for at lave en revolution i bevidsthed som udvider bevidstheden kraftigt, de har selv lavet en.

Og når ens bevidsthed bliver stor nok, eller om man vil, udvidet nok, altså når man giver sig selv et ‘højt’ nok niveau af bevidsthed, så transcenderer ens bevidsthed det relative, det vil sige den sætter sig ud over det og kan rumme/inkludere alle modsætninger.

Dette er en større eller ‘højere’ sandhed (og virkelighed) end de fleste af os oplever til daglig, og den har nogle afgørende egenskaber:

– For det første opleves den større / ‘højere’ sandhed og virkelighed som betydeligt mere sand og virkelig end alt det relative, som man har været vant til.

– For det andet fungerer ens bevidsthed meget bedre. Man forstår mere, og man kan mere. Eksempelvis oplever mange, at deres intuition bliver meget stærkere, at healing og clairvoyance bliver nemme og naturlige ting, og at det at ‘manifestere’ hvad end man vælger går næsten af sig selv.

– For det tredje er den større / ‘højere’ sandhed og virkelighed meget behageligere at opleve end de mere relative sandheder og den mere relative virkelighed, man tidligere oplevede.

Man kan også sige det sådan her:

Bevidsthedsguider har med vilje revolutioneret deres bevidsthed, hvilket har udvidet den kraftigt. Det giver dem et andet og større perspektiv end de fleste (et helhedsperspektiv), samt en adgang til indsigt og evner, som nogle vil anse for usædvanlige.

Alt det kan Bevidsthedsguider bruge til at hjælpe andre mennesker med at skære igennem ‘støjen’, se klart, løse alle mulige problemer og udfordringer, og skabe sig et bedre liv.

At kunden skal indse og opleve sandheden er både Bevidsthedsguidens mål – og midlet til at nå det mål.

Så man kan sige, at Bevidsthedsguider har et af de nemmeste jobs i verden. De skal bare finde sandheden sammen med den, de hjælper. Og støtte personen i at lade sandheden få positive konsekvenser i personens liv.

Det korte af det lange er, at en stor, åben og hel bevidsthed fungerer bedre end det modsatte. Den giver et bedre liv. Det har en Bevidsthedsguide oplevet i sig selv og sit eget liv, og det kan Bevidsthedsguiden så hjælpe andre med også at opleve.

 

Mere information om Bevidsthedsguider

 
Hvad er en Bevidsthedsguide? – Den korte version

Vores kurser og uddannelser

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedseventyrer. Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedseventyrer:
Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedsudforsker. Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedsudforsker:
Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedspilot. Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedspilot
Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv.

Den alternative uddannelse til bevidsthedscoach udgør basisniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedscoach
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedsguide udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedsguide
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedslærer udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedslærer
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Bevidsthedsuddannelsen– Hvad du får ud af den overordnet set!

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Oversigtssiden for Bevidsthedsuddannelsen

Gå til Forsiden

Scroll to Top