Uddannelsen til Bevidsthedsguide

– For dig som vil leve et glædesfyldt autentisk liv via højere bevidsthed … og hjælpe andre til det samme

Denne uddannelse til Bevidsthedsguide er for dig, som ønsker:

1) En ultra personlig uddannelse i bevidsthed og det at forstå dig selv, forstå andre og forstå livet samt leve et godt liv: et autentisk, meningsfuldt og glædesfyldt liv. (Det handler om tingene indadtil i dit liv).

2) En alternativ uddannelse i at hjælpe andre med at skabe et autentisk og meningsfuldt liv med livsglæde og livskvalitet i førersædet. (Det handler om, hvad du udadtil kan tilbyde andre og verden).

Her er hvad du får ud af uddannelsen baseret på de to punkter ovenfor:

1) En ultra personlig uddannelse i bevidsthed og det at forstå dig selv, forstå andre og forstå livet samt leve et godt liv: et autentisk, meningsfuldt og glædesfyldt liv

Indadtil handler det altså om at blive mere bevidst og skabe dit liv på dine præmisser! Dine mere konkrete årsager til deltagelse kan f.eks. være ønske om større indsigt, afklaring, helhed, personlig udvikling, helbredelse, spirituel udvikling og transformation. Samt selvfølgelig et ønske om et bedre, mere meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Din bevidsthed rummer enorme potentialer – og du lærer at bruge dem

Du bliver uddannet i at bruge din bevidstheds enorme potentiale til at skabe dig et nyt helhedsperspektiv og en kontinuerligt god og meningsfuld livsoplevelse. Du lærer, hvordan du på mere vedvarende vis kan skabe og opleve positive værens-tilstande som f.eks. kærlighed, glæde/lykke, helhed, frihed, mening og indre ro samt personlig empowerment, og hvordan du hjælper andre med de ting – og mere til.

Når du laver bevidsthedsrevolution bliver alt større, og livet meget bedre

Du vil højst sandsynligt komme til at opleve, at du ændrer din grundlæggende tilgang til så godt som alt. Det sker, fordi du vælger at skabe ‘revolution’ i din bevidsthed. Med en bevidsthedsrevolution, vil du opleve en kombination af skift i mindset, skift i paradigme samt betragtelig bevidsthedsudvidelse og -heling. Faktisk bliver hele din virkelighed en anden – og bedre – sådan som du selv vælger og skaber det.

Et grundlæggende positivt bevidsthedsskifte (en bevidsthedstransformation, en bevidsthedsrevolution) er altid resultatet af en bevægelse fra usandhed til sandhed. En bevægelse fra oplevelsen af adskillelse til oplevelsen af helhed.

Bevidstgørelsesprocessen er unik, men kan alligevel godt sættes på formel

Processen i bevidsthedstransformationen kan beskrives i nogle trin, som indeholder bl.a. undersøgelse, vurdering, valg, afklaring og handling. Dette forløb har vi sat i system, og du vil komme til at lære det på uddannelsen.

Selve bevidstgørelsesprocessen altid være unik for hver enkelt person. Vi selv været igennem den, og det – samt en gevaldig masse forskning i bevidsthed – er basis for, at vi kan hjælpe dig med at komme gennem din bevidsthedstransformation.

På uddannelsen lærer du at blive opmærksom på, forstå, afklare og navigere optimalt i dig selv med din egen oplevelse som klar rettesnor. Du lærer med andre ord at blive dit eget super skarpe måleinstrument for, hvad der foregår i dig, at vælge hvad du vil og ikke vil, hvad du ønsker og ikke ønsker – og du lærer at handle på det. Du bliver din egen bedste hjælper i livet.

Som guide vil du have gået vejen selv – dette skaber stor tillid

Derudover vil det naturligvis også blive meget nemmere for dig at hjælpe andre, ja, faktisk bliver du ekspert i det, for det er jo det uddannelsen til Bevidsthedsguide handler om – at guide andre i bevidsthed. Du får masser af fantastisk viden og værktøjer til det. Men det starter med dig. Når du forstår og kan hjælpe dig selv, så bliver du automatisk utroligt meget bedre til at forstå og hjælpe andre.

Du designer og skaber dit ‘nye’ liv, MENS du går på uddannelsen

Endelig arbejder du hele vejen igennem uddannelsen aktivt med livsdesign, som handler om, at du aktivt at skaber dig det liv, du ønsker. Du designer bevidst, hvordan du ønsker elementerne i dit liv skal fungere (f.eks. familieliv, arbejdsliv, fritidsliv, kærlighedsliv, samliv, sexliv, åndsliv m.v.), og du går i gang med at udleve og manifestere dem allerede under uddannelsen.

Dette fokus på den praktiske side – altså på, at du løbende forbedrer dit liv i praksis – er ganske unikt for uddannelsen til Bevidsthedsguide. Og det bliver meget nemmere af, at du ikke er alene om det, men har støtte fra både dine medstuderende og underviserne.

Sagt på en anden måde: Med fokus på livsoplevelse og livsdesign og med støtte fra underviserne og de andre deltagere bliver du i stand til at skabe din personlige indre og ydre verden, som det er rigtigt for lige netop dig.

Indadtil i dig selv og dit eget liv er denne uddannelse for dig som:

 • ønsker et længerevarende individ-fokuseret forløb inden for personlig og spirituel udvikling med fokus på kraftfuld heling, udvidelse og transformation af bevidsthed – et forløb hvor du hele tiden har støtte fra ligesindede.
 • er nysgerrig, udforskende og søger svar på de store filosofisk-eksistentielle spørgsmål i livet, f.eks. “Hvem er jeg?”, “Hvad skal jeg lave i livet?” og “Hvad er meningen med livet for mig?”.
 • elsker personlige indsigter og dybere forståelser af dig selv, verden og andre og ønsker at kunne anvende disse på frugtbareste vis i livet generelt.
 • gerne vil have et overordnet overblik over nogle af de vigtigste ting og sammenhænge i livet – et helhedsperspektiv – som du (os bekendt) ikke kan få ret mange andre steder, og som vil hjælpe dig igennem såvel det sure og smertefulde som det søde og glædelige i livet, ligesom det vil være et uvurderligt værktøj i dit arbejde med andre som bevidsthedsguide.
 • ønsker at lære at træffe valg ud fra en højere bevidsthed samt at blive bedre og mere effektiv til at problemløse, opnå alt det du allerhelst vil have samt hjælpe andre med de samme ting.
 • bare gerne vil have mere oprigtig glæde, autenticitet, mening, kærlighed og indre ro og ikke mindst en god livsoplevelse og et godt liv i praksis.

2) En alternativ uddannelse i at hjælpe andre med at skabe et et autentisk og meningsfuldt liv med livsglæde og livskvalitet i førersædet

Det kan være, at du allerede har en baggrund i et eller flere fag (‘alternative’ og/eller mere traditionelle), og gerne vil supplere din værktøjskasse med noget som både er nyt og som samtidig samler alt det, du hidtil har lært på en måde, som brugbar for dig. Uddannelsen til Bevidsthedsguide er nemlig også unik i den måde den skaber overordnet sammenhæng i hele dit liv – både arbejdsmæssigt og privat. Du får et helhedsperspektiv på alting, som du bestemt ikke får ret mange andre steder.

Det kan også være, at du gerne vil hjælpe andre ved at arbejde som Bevidsthedsguide (og/eller på sigt: lærer/underviser i bevidsthed – i så fald kan du fokusere på også at tage overbygningen til Bevidsthedslærer med).

En uddannet Bevidsthedsguide kan hjælpe andre på måder som meget få andre uddannelser giver mulighed for – ikke bare fordi man har nogle gode værktøjer (det har man, men det er faktisk mindre vigtigt), men igen præcis fordi man har løftet hele sin bevidsthed til et højere niveau, hvor den fungerer bedre … også når det handler om at hjælpe andre.

Dine vigtigste værktøjer er din egen bevidsthed og sandheden

Som Bevidsthedsguide lærer du udover en masse metoder og teknikker først og fremmest, hvordan du bruger sandheden, dig selv og din bevidsthed som dine allervigtigste og bedste værktøjer, når du vil hjælpe andre.

Som Bevidsthedsguide bevæger du dig i spændingsfeltet mellem terapi, healing, coaching, undervisning og guidning/mentoring, med størst vægt på guidning.

Du vil således lære en masse forskellige værktøjer fra en masse forskellige retninger og traditioner, MEN igen, dit vigtigste værktøj er din egen bevidsthed: dit åbne mindset, dit store helhedsperspektiv, din stærke intuition, din personlige indsigt og erfaring og din unikke personlighed og dens fantastiske egenskaber.

Du bliver specialist i bevidsthed og generalist på alt andet

Som Bevidsthedsguide vil du kunne hjælpe folk med stort set hvad som helst, hvad enten det er specifikke udfordringer inden for f.eks. job, karriere, partner, børn, familie, venner, økonomi etc. eller mere generel personlig og spirituel udvikling. Med fokus på bevidsthed er du en form for specialist, men i og med at bevidsthed påvirker stort set alt, bliver du også generalist. Eller, om man vil, multikunstner.

Dit mål er altid enkelt – at guide til en god livsoplevelse og et godt liv i praksis

Dit mål er altid klart og enkelt, og det er at guide folk derhen, hvor du selv er kommet via denne uddannelse, nemlig dér hvor de får en god livsoplevelse og et godt liv i praksis.

Som Bevidsthedsguide arbejder du sådan set meget enkelt (fordi du bruger din egen bevidsthed), men samtidig meget kraftfuldt (fordi din bevidsthed har så enorme potentialer, som du aktivt benytter dig af).

Slut med ensomheden som selvstændig

Som Bevidsthedsguide arbejder du som andre selvstændige typisk alene, hvilket traditionelt er en meget ensom affære. Det synes vi ikke det skal være. Derfor bliver du trænet i et samarbejds-mindset – både Bevidsthedsguider og Bevidsthedslærere imellem og udadtil med andre, ligesindede mennesker (og f.eks. uddannelser).

Så når du begynder på vores uddannelse(r), kommer du tæt på andre og er med til at støtte og hjælpe dem på mange forskellige måder. Og samtidig får du det samme tilbage igen fra dem. For sammen kan vi utroligt meget, som vi ellers ikke ville kunne.

Udadtil, i relation til andre og verden, er denne uddannelse for dig som:

 • har et ønske om at bidrage til andre og verden via den, du er, og det du kan.
 • gerne vil udvide din værktøjskasse med ny viden, nye indsigter, og nye færdigheder, som du starter med at bruge i dit eget liv allerede under uddannelsen.
 • har lyst til at skifte karriere til noget som er mere sjovt, tilfredsstillende, sundt og meningsfyldt.
 • vil være Bevidsthedsguide på dine egne præmisser med fokus på dine særlige styrker og potentialer.
 • vil sikre, at dit professionelle liv er en meningsfuld del af den større helhed, som er dit liv.
 • drømmer om at samle dine personlige og professionelle kompetencer i en helhed, der giver mening, og udleve dem i en unik kombination, som er rigtig for lige netop dig.
 • ønsker støtte og opmuntring fra ligesindede til at skabe og udleve dit optimale liv.

Uddannelsens forløb, struktur og undervisning

– Uddannelsen varer 3 år (se oversigt over forløbet her).

– Uddannelsen består af en blanding af undervisning, spørgetimer, selvstudie, gruppearbejde, workshops og personlig bevidsthedsguidning (hver deltager får tilbudt et årligt individuelt møde med Søren og Birgitte (eller en af os)).

– På første år mødes vi fysisk til undervisning ca. 4 gange om måneden: en aften + hele den efterfølgende x 2 (f.eks. fredag den 14 og lørdag 15 og så igen fredag den 28. og lørdag den 29. Udover dette vil der være en frivillig social aften en gang om måneden, hvor vi går ud og spiser.

– På andet år og tredje år vil det foregå lige sådan – med mulighed for små modifikationer.

– Uddannelsen består af et lille intromodul samt seks større moduler – 3 moduler med fokus på personlig udvikling og 3 moduler fokuseret på det at være Bevidsthedsguide.

– Hvert år gennemføres et modul med personlig udvikling og et modul fokuseret på det at være Bevidsthedsguide. Disse moduler afvikles sideløbende med hinanden, således at vi veksler mellem de to forskellige fokusser.

– Hvert modul består af en række kurser.

– Ud over faste kurser vil der også være ’empower-sessioner’, hvor emnet er frit – hvor der er mulighed for at afklare, samle op, udbygge og gå i dybden med hvad der nu er behov for.

– Alle deltagere skal i løbet af hvert modul deltage i undervisning, workshops, gruppearbejde og selvstudier.

– Der er læseforberedelse til hvert kursus i form af tekster/artikler, men der er ikke mange bøger at læse på uddannelsen (men for læseheste er der selvfølgelig en liste over anbefalet litteratur). Fokus i uddannelsen er primært på personlig oplevelse og indsigter.

– Det praktiske element i uddannelsen med at skabe konkrete, positive indre og ydre forandringer er noget, som alle hjælper alle med. Man støtter, hvor man kan.

– Hvert år afsluttes med en opgave, som kan være skriftlig, digital eller kunstnerisk.

– Der undervises i små hold med maks. 12 deltagere.

– Nogle undervisningsgange og workshops vil være åbne for andre end uddannelsesdeltagerne.

– På år 2 begynder man at have eksterne prøvekaniner til bevidsthedsguidning og på år 3 fokuseres og intensiveres denne indsats.

Uddannelsens pris:

Helt overordnet har vi valgt, at alt skal være så åbent, enkelt og ligetil som muligt. Derfor er der en komplet pris. Det er den pris, du betaler og intet andet.

Prisen er 42.000 kr. pr. år.

Dvs. der er ingen ekstra administrationsgebyrer (f.eks. 2.000 kr.), ingen årlige supervisionsudgifter (ofte f.eks. 2.000-8.000 kr.), ingen årlige obligatoriske egenterapiudgifter (ofte mellem 4.000-10.000 kr.), som kommer oveni.

Der vil også være minimum et retreat i Danmark, som er inkluderet i prisen (forplejning/mad vil dog være på sammenskudsbasis).

Du vil få alt det, som du skal læse på uddannelsen udleveret af os. Uddannelsen til Bevidsthedsguide er en tværfaglig helhedsuddannelse med mange forskellige vidensretninger, teknikker, metoder og teorier. Ud fra dette har vi nøje håndplukket præcis det, du har brug for. Dette læsemateriale får du gratis. Ønsker du herefter at fordybe dig yderligere i et bestemt emne, kan vi anbefale bøger, du selv kan købe.

Der vil dog være ting (ud over bøger), som du frivilligt kan vælge at bruge ekstra penge på. Den vigtigste er retreats sammen med os i udlandet (f.eks. på en af de græske øer). Dette er dog ikke obligatorisk, men et tilvalg.

Ønsker du også overbygningen som Bevidsthedslærer (fjerde år), så koster den:
– 21.000 kr.

Mulighed for bruttolønsordning: for personer, som er i et ansættelsesforhold, er der mulighed for bruttolønsordning, der potentielt kan bringe prisen ned nær det halve – uden omkostninger for arbejdsgiveren (mere om dette: her eller her).

Værdigt trængende

Vi har valgt, at der skal være mindst en plads på uddannelsen til værdigt trængende. Så hvis din økonomi er meget problematisk, og du mener, at denne uddannelse er det helt rigtige for dig, så kontakt os, og så får vi en snak om det.

 

Bliv Bevidsthedsguide
– Transformér dit og andres liv

Nysgerrig?
Tag et hurtigt kig og se, om det mon er noget for dig!


Mere information om bevidsthedsuddannelsen

 
• Hovedsiden for uddannelse: Bevidsthedsuddannelse – Vejen til et godt liv

Uddannelsen til Bevidsthedsguide (for dig, der vil læse en kortere version om uddannelsen)

Bevidsthedsguide-uddannelsens opbygning og indhold (oversigt over moduler og kurser)
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens første år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens andet år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens tredje år

Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have den korte version)
Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have en uddybende beskrivelse)

Uddannelsen til Bevidsthedslærer (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)

Datoer og priser for Bevidsthedsuddannelsen

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Forsiden

Scroll to Top