Bevidsthedsguide-uddannelse år 2

År 2 på Bevidsthedsguide-uddannelsen hos Et Bevidst Liv med Søren Lauritzen og Birgitte Coste. En alternativ uddannelse i højere bevidsthed.

Her får du en gennemgang af formålet med modulerne samt indholdet på og udbyttet af kurserne på uddannelsens andet år.

Hvis du allerede har et bestemt kursus i tankerne, som du gerne vil dykke ned i, kan du blot følge nedenstående links. Du er naturligvis også velkommen til at læse det hele fra en ende af – i det tilfælde fortsætter du bare efter kassen nedenfor. 😊

 


2. år: Modul 3 (Personlig udvikling)
Identitet – det store og lille jeg

Formålet med dette modul er, at du lærer dig selv at kende i alle facetter. Og, selvfølgelig, at du lader dine nye indsigter få betydning for diverse områder af dit praktiske liv.

Du kommer til at lære dig selv at kende som en helhed (et økosystem). Denne helhed består af nogle niveauer. Og hvilket niveau, du identificerer dig med påvirker din livsoplevelse.

Her er de kurser, som du kommer igennem på modul 3 på andet år:

2. år: Personlig udvikling kursus 1, modul 3:

Mennesket som autentisk, helhedssøgende økosystem
Vi kan sikkert alle huske tegningerne af af sol, regn, jord, planter, ilt, CO2, mennesker og dyr fra vores biologitimer i skolen. Nok ikke i detaljer, men hovedessensen af det, nemlig at alt hænger sammen, og at optimal balance er afhængig af, at alle delene fungerer, som de skal, og gør det, de er beregnet til (er autentiske). Og det er værd at huske, at et økosystem naturligt er drevet mod helhed og balance – det virker, og det bliver ved med at virke i lang, lang tid. Helt af sig selv.

Sådan er det også med os mennesker. Vi kan også ses som et helhedssøgende økosystem. Vi består af en masse delelementer (f.eks. tanker, følelser, intuition, tro/overbevisninger, programmering, mindset, identitet, energi, behov, krop, ego), der er internt afhængige af hinanden for at virke godt (plus, vores forbindelser udadtil (f.eks. til Jorden, planter, dyr, andre mennesker, osv.) skal også være i balance).

Når vi ikke er autentiske eller kommer ud af balance f.eks. pga. stress, traumer, uhensigtsmæssig bevidsthedsprogrammering, væskemangel, søvnmangel, uhensigtsmæssig kost eller lignende, så skubbes der til et eller flere delelementer, som påvirker de andre, og hvordan vi ‘virker’ overordnet set. Altså, alle dele påvirker både hinanden og helheden.

Det betyder, at når man prøver at skabe balance igen, som Bevidsthedsguider gør, så kan man sådan set kan starte hvor som helst, med en hvilken som helst del, og stadig se en vis effekt. Det gør jo tingene lidt lettere, end de ellers ville have været.

Omvendt kan man også arbejde med helheden og derved påvirke alle delene, hvilket ofte (så godt som altid) er endnu mere effektivt.

Som Bevidsthedsguider gør vi begge dele, men arbejder primært med helheden. Det er både det enkleste og det mest effektive.

At se alting som økosystemer og tænke i indre og ydre balance er det, vi kalder helhedstænkning. Det er et helhedsperspektiv, som Bevidsthedsguider skal både kende og kunne bruge.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– En praktisk (via øvelser) og teoretisk helhedsforståelse af mennesket – og altså også dig selv – som økosystem, hvor alle elementer hænger sammen og påvirker hinanden. Dette vil være særdeles nyttigt, når du som Bevidsthedsguide skal arbejde med andre og deres udfordringer.

– Du bliver mere klar over vigtigheden af balance, både indre balance (i dig selv) og ydre balance (i dit liv og i dit forhold til din omverden). Du kommer til at mærke både hvordan det er at være i balance på diverse områder, og hvordan det er at være ude af balance, og du lærer hvad der skal til for netop dig, for at genoprette din balance på hvert område. Det vil gøre det meget lettere for dig at hjælpe andre med de samme ting.

– Du lærer værdien af – og styrken i – at være autentisk dig selv, hvilket er noget de fleste af os har glemt … meget til skade for os selv. Du lærer at identificere områder i dig selv og dit liv, hvor du ikke er autentisk, og rette op på det, ligesom du lærer at gøre det samme for andre, så du kan hjælpe dem tilbage på det spor som er det rette for netop dem.

 


2. år: Personlig udvikling kursus 2, modul 3:

Hvem vil du være? Dyrk og stabilisér forbindelsen til dit højere selv
Hvordan oplever du forbindelsen til den del af dig, som er stor, vis, uendelig og hel? Er det nemt? Hvis ikke, så har du mulighed for at træne den her.

De fleste af os har glemt, hvem vi i virkeligheden er. Vi lever vores dagligliv i et ‘lille’ jeg, som går op i ‘små’ ting og mere eller mindre blindt ønsker at følge normer, regler, traditioner osv. og leve op til andres forventninger. Alt sammen noget, som typisk begrænser os og vores bevidsthed. Vi tror, vi er den lille bevidsthed og glemmer, at vi har adgang til noget større.

Der er mange fordele ved at dyrke forbindelsen til dit højere selv:
– Du får en nem og hurtig ‘hotline’ til en udvidet bevidsthed, som er kærlig, vis og indsigtsfuld.
– Jo mere du dyrker forbindelsen, desto mere permanent og lettilgængelig bliver den – hvilket både føles godt og er super nyttigt.
– Når du som Bevidsthedsguide har adgang til en højere bevidsthed, så har du også adgang til en højere sandhed, og denne sandhed er altid både værktøjet og målet.

Ikke alene har du adgang til noget større, du ER noget større. Din højere bevidsthed er nemlig dig, og det helt store spørgsmål er så, hvad identificerer du dig med? Hvis du forestiller dig en skala med dit ‘lille’ jeg med mange begrænsninger og en dårlig livsoplevelse ude i den ene side, og dit ‘større’ jeg uden begrænsninger og en god livsoplevelse ude i den anden side, så kan du faktisk placere din identitet, hvor du vil på den skala. Det er altid dit valg.

Vælger du at placere din identitet tæt på dit ‘større’ jeg, så vil du opleve, at alt i dit liv bliver nemmere, simpelthen fordi du fungerer bedre. Dermed bliver du i stand til at træffe nemmere og bedre valg; kærlighed, glæde og frihed vil fylde mere; og livet vil synes rigere og mere.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får trænet og stabiliseret forbindelsen til din højere bevidsthed, så du nemt og hurtigt kan få adgang til en højere sandhed, hvilket er super nyttigt både i dit daglige liv og som Bevidsthedsguide.

– Du får aktivt taget stilling til din identitet (hvilket bevidsthedsniveau, du ønsker at tilbringe det meste af dit liv på) og får værktøjer til at arbejde med den.

– Identitet hænger sammen med livssyn, men man kan også arbejde selvstændigt med at udvide og løfte sit livssyn, og det vil du også lære her.

 


2. år: Personlig udvikling kursus 3, modul 3:

Bliv dit eget super skarpe måleinstrument i livet
Skal jeg vælge det ene eller det andet? Er det her godt eller skidt for mig? Sådanne spørgsmål konfronterer vi os selv med hele tiden og for de fleste af os, kan det være ret svært at navigere i. Grunden til dette er typisk, at vi ikke er i særlig god kontakt med os selv – hverken vores krop eller vores højere bevidsthed.

Fordelene ved at være i god kontakt med sin krop er ret åbenlyse, både med hensyn til sundhed og velvære og med hensyn til f.eks. kærlighed og sex. I arbejdet som Bevidsthedsguide er kroppen også super-nyttig, både som anker (jordforbindelse) og som måleinstrument. “Fornemmelser” er meget vigtigere end mange regner dem for.

En af de store fordele ved at have let og naturlig adgang til en højere bevidsthed er, at du får et meget kraftfuldt intuitivt kompas for valg og beslutninger. Via en højere bevidsthed, som altid har input, svar og ved bedst, og igennem din krop, bliver du ganske enkelt dit eget super skarpe måleinstrument. Du bruger din intuition og din krop som værktøj og din autenticitet som rettesnor – det bedste udgangspunkt for at skabe et godt liv og hjælpe andre med at gøre det samme.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du lærer at fokusere indadtil, både kropsligt, mentalt/emotionelt og intuitivt og blive meget mere opmærksom på alle de små signaler, der hele tiden er – samt hvad de betyder.

– Du styrker din intuition og får trænet på det, at være dit eget uvurderlige måleinstrument for, hvornår noget er rigtigt eller forkert, godt eller skidt for dig.

– Med tiden vil du også kunne også kunne mærke ‘ting’ på andres vegne og på denne måde blive en kraftfuld guide.

 


2. år: Personlig udvikling kursus 4, modul 3:

Kend din ego-programmering og gør dig fri af den
Hvem er du? Er du dit ego? Det vil mange jo svare ja til, for det er hvad vores kultur har lært os.

Som følge af denne kulturelle programmering er mange af os (næsten alle) rent faktisk identificeret med vores ego: Vi tror at vores ego, er den, vi er. Men det er ikke bare forkert, det er en tro, som er skadelig – både for os selv, for andre og for verden. (Bemærk, med “ego” mener vi ikke så meget ego som Freud talte om det, men mere ego som spirituelle lærere som f.eks. Eckhart Tolle, Leonard Jacobson eller Gangaji taler om det).

Hvis du interesserer dig for spiritualitet, så har du sikkert allerede hørt om de ting. Egoet er ofte meget udskældt, men det er der ingen grund til … dit ego er rent faktisk din ‘lille hjælper’ og kan være super nyttigt og praktisk … så længe det ikke styrer hele butikken.

Egoets kan ses som en slags programmering (en lille, “kunstig intelligens” af og til kaldet AI, artificial intelligence), hvis primære job det er, at sørge for at du overlever. Dets sekundære opgaver inkluderer diverse former for problemløsning. Disse opgaver løser egoet ved at adskille, sammenligne, analysere, vurdere m.m. Fine egenskaber, så længe de ikke ‘over-forbruges’ og anvendes med frygt i højsædet.

Når egoet får lov at styre os via frygt, så bliver livet hårdt, ubehageligt og uden ro. Og hvis vi identificerer os med egoet, ja, så får det lov at styre – og egoet er IKKE beregnet til at være en menneskelig identitet, det kan slet ikke klare både den opgave og alle de andre opgaver det har. På denne måde bliver egoet overbelastet og mere eller mindre dysfunktionelt, og det giver nogle dårlige resultater, ja, det ødelægger faktisk vores liv.

Derfor er det enormt nyttigt at kende sig selv og sit ego rigtig godt – både at vide hvad egoet er, hvad det gør, hvorfor det gør, som det gør, og rent praktisk at opdage hvilke (ego-)programmer, man kører igen og igen, så man kan genkende sine mønstre, evt. give slip på dem, og træffe nye, mere hensigtsmæssige valg. På den måde overtager vi stille og roligt styringen fra vores ego, hvilket både vi selv og vores ego – efter en lidt udfordrende overgangsperiode – vil blive meget glade for.

Med andre ord: Hvis vi kan forstå vores ego, så kan vi adskille os fra det, og egoet kan droppe sine forsøg på at være vores identitet, så det kan slippe sit frygt-fokus og atter kan blive den fantastiske ‘lille hjælper’, som det faktisk er. Hvilket vil gøre, at både vores ego og vi selv fungerer meget bedre. Et meget vigtigt skridt på vejen til et bedre liv.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Her vil du lære mere om at identificere dine egne programmer, overbevisninger, skyggesider og bevidsthedsbegrænsninger – samt hvordan du bedst håndterer dem.

– Du får mere at vide om, hvad egoet er, hvordan det fungerer, og du vil stifte bekendtskab med Enneagrammet (et ego-type-system), hvor du vil finde din egen egotype og bl.a. lære dit egos basale frygt- og motivationsmønstre, samt hvordan du sætter dig ud over dem.

– Du kommer også til at lære, hvordan man kan afsløre hvilken type ego andre mennesker har – hvilket gør det meget lettere at hjælpe dem hurtigt og effektivt.

– Du lærer at adskille dig selv fra dit ego, du udvider dit selvbillede (din identitet) og dit verdensbillede (dit livssyn), og du lærer at overtage styringen fra egoet.

– Du finder ud af, hvordan du med succes kan anvende dit ego og dets særlige gaver i dit liv.

 


2. år: Personlig udvikling kursus 5, modul 3:

“Jeg elsker, når jeg dør!” – Egodød som vej til heling og større bevidsthed
“Jeg elsker, når jeg dør!” Sådan sagde en shaman en gang til Søren. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det, shamanen mente, var, at han elskede, når han fik oplevelser, hvor hans ego døde. Eller, om man vil, blev slukket – som når man slukker for en radio eller en computer. For det kan man godt med egoet – slukke for det.

Vi andre tænker måske hmm … egodød … det lyder umiddelbart ikke så rart, for det lyder som om, at vi dør – eller at en vigtig del af os dør.

Dette er både lidt sandt … og alligevel ikke sandt.

Det er sandt, at mange af os er meget identificerede med vores ego, og derfor tror vi fejlagtigt, at vi er vores ego. At jeg = ego. Og hvis vi tror det, så ja, så synes det som om en ret stor del af os, der “dør” ved egodød. Men ligesom en radio eller computer ikke er død, når man slukker for den, så er egoet det heller ikke. Så snart man ‘tænder’ igen, så fungerer det igen.

Så ordet ‘død’ i egodød henviser mere til oplevelsen end til det, der faktisk sker, hvilket vi vender tilbage til om et øjeblik. Egoet dør ikke, der bliver bare midlertidigt slukket for det.

På den anden side er virkeligheden dog, at vi er så meget mere end vores ego – selv om vi ikke altid er så opmærksomme på det. Vores ego er kun en lillebitte del af vores bevidsthed og identitet.

Vores ego kan ses som en slags program, ligesom dem man bruger i en computer eller smartphone. Dette program har en samling underprogrammer (gamle overbevisninger, vaner, mønstre, behov etc.), som udfører bestemte funktioner under bestemte omstændigheder, og som vi tror, vi stadig behøver, men som i virkeligheden ofte bare spænder ben for os.

På denne måde kan man også se egoet som en samling statiske programmer, en slags kunstig intelligens, der styrer os mere eller mindre automatisk – en slags AI (artificial intelligence). Og hvis man ser egoet som dette, så er det jo slet ikke os, som “dør” ved egodød. Der bliver bare slukket for et udslidt program, som vi er bedre foruden. Eller i hvert fald har vi det markant bedre, hvis det ikke styrer os så meget.

Faktisk kan egoet mere eller mindre styre os, både tanker, følelser, handlinger og så videre. Og da det er et program, så bliver vi næsten helt forudsigelige, så længe vi (ubevidst) følger det. Det er lidt skræmmende at tænke på, og det i sig selv kan faktisk være motiv nok til, at vi får lyst til befri os.

At shamanen ‘elskede at dø’ er ganske forståeligt, da egodød kan være både befriende og helbredende. At opleve egodød kan være en meget effektiv vej til heling og større indsigt og forståelse.

Jævnfør analogien med midlertidigt at slukke, så betyder egodød betyder imidlertid ikke, at egoet dør fuldstændigt og helt permanent.

For det første er ordet ‘død’ især beskrivende for selve oplevelsen – det føles virkelig som om man dør. De første gange man oplever det, er det ikke super-sjovt. Men man vænner sig til det. (Som shamanen var et eksempel på).

For det andet forsvinder egoet aldrig helt. Efter hvad såkaldt spirituelt oplyste mennesker fortæller om deres oplevelse, så har de stadig et ego, det fylder bare meget mindre i deres identitet, og for nogle fylder det nærved ingenting.

For det tredje findes der grader af egodød. Eksempelvis har mange af os knyttet os så tæt til visse overbevisninger, at når vi giver slip på dem, så føles det som ‘en lille død’. Og hver gang man ‘dør lidt’, så bliver bevidstheden blot mere fri fra den spændetrøje, som vores ego og andre dele af os holder os i. Befrielsen af bevidstheden opleves som en udvidelse (= vi får mere bevidsthed) og der gives desuden plads til, at vi som mennesker kan vokse lidt mere. Den samlede effekt af dette er, at vi, som helhed, får det bedre og fungerer bedre i vores dagligdag.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du vil få en større forståelse af bevidsthedens natur – at man f.eks. kan se bevidsthed i lag, og at egoet kun er et af de aller ‘nederste’ lag. Dermed vil du også få mulighed for for alvor at forstå, at du ikke er dit ego, men noget som er meget større.

– Du vil komme til at lære, hvad det vil sige at ‘overgive sig’. Overgivelse er et vigtigt trin i egodød og i at sætte sin bevidsthed fri.

– Du får mulighed for at opleve grader af egodød og vil opdage at egodød ikke er ‘farligt’, men tværtimod fantastisk og helende. Egodød kan ændre (forbedre) ens livssyn og identitet (selvbillede) – alting udvides, når egoet og de andre programmer slipper deres tag, og bevidstheden bliver større.

– Den bevidsthedsudvidelse som egodød kan medføre kan bl.a. give os bedre kontakt til vores ‘højere selv’, en bedre intuition, større/nye evner (f.eks. clairvoyance, healing, bedre personlig ‘udstråling’, evne til let at ‘manifestere’ hvad end vi vælger, samt letter enhver anden brug af vores bevidsthed). Desuden giver det os ofte mere indre ro (den indre ‘chatter-box’, vores indre stemme/stemmer, det som nogle kalder ‘abe-hjernen’ snakker mindre).

– Du vil få en forståelse af, at positive ændringer i livet efter egodød ikke altid kommer af sig selv. Oplevelserne skal integreres, og der skal træffes konkrete, bevidste valg, som fører til ændringer i vores bevidsthed, vores adfærd og vores liv i det hele taget.

 


2. år: Modul 4 (Bevidsthedsguide):
Fra ego til intuition og sandhed

I dette modul er der fokus på at ‘fine-tune’ din sandhedsdetektor. Du vil få en grundlæggende forståelse af forskellen på relativ ikke-sandhed og mere absolut sandhed, og blive yderligere trænet i at være dit eget måleinstrument, samt lære hvordan sandhed føles, og hvordan du går efter den sammen med dine kunder.

Du vil også lære, hvordan du håndterer det, at dine kunder som oftest er i “den helt anden ende af sandheden” – der, hvor alting synes relativt, og de er voldsomt styrede af deres (overbelastede) ego, hvilket gør deres livsoplevelse dårligere, end den behøver at være.

Her er de kurser, som du kommer igennem på modul 4 på andet år:

2. år: Bevidsthedsguide kursus 1, modul 4:

Intuition er din vejviser og dit måleinstrument – sandheden er dit mål
Tænk, hvis man kunne hjælpe folk via den ultimative sandhed, som man selv besad. Det lyder næsten som en drøm, bortset fra … at det er det ikke. Det er intet mindre end det, du gør som Bevidsthedsguide.

Hvis nogen siger, at de kender sandheden, så er der straks nogle andre, der er klar til at benægte det, fordi de har en anden sandhed, som de mener er bedre. Vi har alle sammen hørt udtrykket “Alt er relativt”, og rigtig mange af os tror på det. Vi tror rent faktisk, at alt er relativt, og med tilsyneladende god grund, for ikke alene får vi det hele tiden at vide, men der er også masser af “beviser” for det.

Så hvad er sandt? Hvad er virkeligt? Det kan være meget forvirrende!

På dette kursus bliver du introduceret for en anden måde at se på alle disse ting. En meget mere nyttig måde, som gør dig både stærkere og klogere, og som sætter dig i stand til at hjælpe andre på måder, som meget få andre kan.

Du lærer at sætte dig ud over det relative og lader sandheden virke gennem din krop og intuition via ‘fornemmelser’ og indsigter i forhold til om det opleves som åbenhed, velvære, kærlighed, ekspansion, udvidelse osv. … eller det modsatte.

Dette betyder, at du som Bevidsthedsguide ikke er en neutral, uvidende facilitator (som f.eks. coaches lærer at de skal være). Du er derimod autentisk dig selv og har altid et fast anker i din intuition og sandheden (det, du ved, der altid virker). Og du bruger de ting aktivt.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du lærer hvad forskellen er på det relative (det ikke-så-sande-eller-virkelige) og det mere absolutte (det mere sande og virkelige), og hvilken betydning de ting har for … ja, stort set alt i menneskelivet. Når man forstår den forskel, så finder man ro og kan navigere meget mere effektivt i livet. Plus, man kan hjælpe andre med at gøre det samme.

– Du vil opleve værdien af at vurdere alting ud fra, hvor relativt det er, og kan begynde ikke at tage alt det relative så alvorligt, hvilket er en kæmpe befrielse og lettelse.

– Du får træning i at være dit eget (og andres) måleinstrument. Det er et af dine allervigtigste værktøjer som Bevidsthedsguide.

– Du lærer at identificere og afvikle dine egne uhensigtsmæssige overbevisninger, uhensigtsmæssige normer og andre frygtbaserede elementer, således at du kan hjælpe andre så ‘rent’ og effektivt som muligt.

– Du lærer at være lynhurtig til at mærke og genkende ubehag i dig selv, som et tegn på, at noget din kunde siger (eller tænker, føler, tror og forventer) er f.eks. overbevisnings-, norm- og/eller frygt-drevet og dermed ikke er hensigtsmæssigt.

– Modsat, lærer du også, hvordan sandheden (og virkeligheden) føles, og hvordan du kan hjælpe med at booste den hos folk, når du mærker den hos dem.

 


2. år: Bevidsthedsguide kursus 2, modul 4:

Lær at håndtere dine kunders ego-programmer
Hvad er det mon, du vil møde mest hos dine kunder, når du arbejder med dem? Deres ego i fuld kampudrustning!

Mange vil frygtelig gerne videre med forskellige problemer og udfordringer, men deres ego og dets programmeringer af forskellig art, står typisk i vejen og vil ‘kæmpe til sidste blodsdråbe’ for at forhindre forandringer.

Dette vil du ofte mærke hos dem (og dig selv) som modstand, lukkethed, frygt, træthed, usikkerhed, tvivl, overspringsmanøvrer, afvisning m.m.

Når du mærker de ting hos andre, eksempelvis når du guider deres bevidsthed, så har det ikke noget med dig at gøre, ja, de ting har faktisk ikke engang ret meget med den person, der har dem, at gøre. De er bare automatiske forsvarsmekanismer, som bliver udløst under bestemte forudsætninger. Det er ren mekanik, og vi skal selvfølgelig tage det seriøst, men der er ingen grund til at tage det alvorligt.

Her er det nyttigt med redskaber, som både afdækker og arbejder med ego-mønstre og andre forsvarsmekanismer, således at du kan få dine kunders ego og forsvar til at slappe af, og de kan åbne mere op for dig og bevidsthedsarbejdet. Heldigvis vil de af sig selv slappe af sammen med dig, præcis fordi du er afklaret og autentisk dig selv. Vi mennesker kan let mærke om andre er afklarede og autentiske eller ej – og vi foretrækker generelt altid afklarede, autentiske mennesker, for vi ved intuitivt, at vi kan stole på dem.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du kommer til at kunne genkende alle de mange typer forsvarsmekanismer, som vi mennesker har, og som står i vejen, når vi laver bevidsthedsguidning … og du kommer til at lære, hvordan du stille og roligt kan navigere udenom dem.

– Du får stor fornøjelse af den legende tilgang til bevidsthedsarbejde, som du tidligere har lært.

– Du kommer også til at få megen glæde af den viden, du har, om Enneagrammet og egoet i det hele taget, og du kommer til at bruge det mere i praksis.

– Du vil få forskellige redskaber (teknikker og metoder), som hjælper dig med at arbejde med dine kunders egoprogrammer (overbevisninger, behov, gamle traumer, skyggesider, bevidsthedsprogrammering m.m.)

 

Mere information om bevidsthedsuddannelsen

 
• Hovedsiden for uddannelse: Bevidsthedsuddannelse – Vejen til et godt liv

Uddannelsen til Bevidsthedsguide (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)
Uddannelsen til Bevidsthedsguide (for dig, der vil læse en kortere version om uddannelsen)

Bevidsthedsguide-uddannelsens opbygning og indhold (oversigt over moduler og kurser)
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens første år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens tredje år

Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have den korte version)
Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have en uddybende beskrivelse)

Uddannelsen til Bevidsthedslærer (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)

Datoer og priser for Bevidsthedsuddannelsen

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Forsiden

Scroll to Top