Bevidsthedsguide-uddannelse år 1

År 1 på Bevidsthedsguide-uddannelsen hos Et Bevidst Liv med Søren Lauritzen og Birgitte Coste. En alternativ uddannelse i højere bevidsthed.

Her får du en gennemgang af formålet med modulerne samt indholdet på og udbyttet af kurserne på uddannelsens første år.

Hvis du allerede har et bestemt kursus i tankerne, som du gerne vil dykke ned i, kan du blot følge nedenstående links. Du er naturligvis også velkommen til at læse det hele fra en ende af – i det tilfælde fortsætter du bare efter kassen nedenfor. 😊

1. år: Kursusoversigt

Intromodul
Modul 1 (personlig udvikling): Livsoplevelse og Livsdesign
    – Kursus 1: Dig og livet set gennem linsen højere bevidsthed
    – Kursus 2: Lær at bruge ‘livsoplevelse’ og højere bevidsthed som din super-power
    – Kursus 3: Alt i din oplevelse er 100% din skyld og dit ansvar – en god ting!
    – Kursus 4: Sundheds-optimér din udviklingsproces ved fjerne basale forstyrrelser og ubalancer
    – Kursus 5: Brug dine livsværdier som dine trofaste og klare ledestjerner
    – Kursus 6: Fjern dine stopkloder, slip din programmering og sæt dig selv fri
Modul 2 (Bevidsthedsguide): Essensen af bevidsthedsguidning
    – Kursus 1: Essensen af – og landskabet for – bevidsthedsguidning
    – Kursus 2: Dine kunder får ‘dig’ (og ikke en behandler eller coach)
    – Kursus 3: Med leg er du aldrig ‘lost’

 


Intromodul

Dette lille modul har adskillige formål:
– at sikre, at du er klar til uddannelsen.
– at du ved, hvad du går ind til ved, at du får forklaret og uddybet formålene med uddannelsen.
– at afklare dine egne ønsker og forventninger til samt formål med uddannelsen og det at blive Bevidsthedsguide (evt. på sigt Bevidsthedslærer, hvis du allerede nu har planer om det).

Formålene med uddannelsen inkluderer det, at du laver bevidsthedsrevolution og skaber et godt liv i praksis – det vil sige en helt ny virkelighed – plus, at du bliver ekspert i at hjælpe andre super effektivt. Uddannelsen er naturligvis også det helt afgørende grundlag for dig, som vil være Bevidsthedslærer.

På intromodulet vil der bl.a. komme til at ske følgende:
– En personlig samtale med Søren og Birgitte samt en prøvetur på bevidsthedsguidning.
– Udarbejdelse af din egen hensigtserklæring (et slags personligt ‘commitment-papir’, som du justerer løbende i samarbejde med os under uddannelsen, så dit formål altid forbliver klokkeklart).
– Endelig beslutning om deltagelse i uddannelsen.
– Et gruppemøde, hvor du sammen med de andre kommende ‘holdkollegaer’, afklares yderligere om, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til.


Modul 1 (personlig udvikling):
Livsoplevelse og livsdesign

Dette modul har til formål at introducere det meste af det, du skal igennem på uddannelsen. Du får en overordnet forståelse af centrale begreber, værktøjer og værenstilstande samtidig med, at du prøver dem af og relaterer dem helt konkret til dig selv og dit eget liv. Det giver dig et meget vigtigt overblik og giver dig, så at sige, en forsmag på alt det, du kommer til at lære i de kommende år.

Her er de kurser, som du kommer igennem på modul 1 på første år:

1. år: Personlig udvikling kursus 1, modul 1:

Dig og livet set gennem linsen højere bevidsthed
Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? Hvad er meningen med livet?

Disse store spørgsmål har du sikkert stillet dig selv utallige gange. På dette kursus vil du blive introduceret til svarene set gennem den linse som er bevidsthed, eller mere præcist: højere bevidsthed.

Du kommer til at se på dig selv, din bevidsthed og livet med de store perspektiv-briller på, således at du får et teoretisk og praktisk fundament, der både er solidt og samtidig enormt ’empowering’. Dette styrkende fundament bliver dit udgangspunkt gennem hele uddannelsen.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får serveret det helt store billede af dig selv, din bevidsthed og livet og samtidig bliver du introduceret til centrale begreber og temaer, som du vil komme til at arbejde med gennem uddannelsen.

– Du sår frøene til at dit selvbillede og verdenssyn kan vokse sig meget større og mere kraftfulde end det, du har levet med indtil nu.

 


1. år: Personlig udvikling kursus 2, modul 1:

Lær at bruge ‘livsoplevelse’ og højere bevidsthed som din super-power
Hvad er det vigtigste i vores liv? Det er ikke ting, planter, dyr, personer, penge, status eller job, som vi måske er vant til at tro. Nej, det vigtigste er ganske enkelt vores oplevelse. Intet er vigtigere.

Og oplevelse er noget, du vil lære, at du selv kan bestemme kvaliteten, typen, intensiteten og mængden af. Det handler især om, at du løfter din bevidsthed og træffer nogle overordnede valg om at ville have gode oplevelser (en god livsoplevelse). Højere niveauer af bevidsthed er basis for meget af uddannelsen, for det at være en god Bevidsthedsguide og ikke mindst det at leve et godt liv.

Når vores bevidsthed er ‘lav’ kan oplevelse føles som en passiv, automatisk proces med overvejende dårlige oplevelser, som vi kan føle os magtesløse (som ‘ofre’ ) over for. Men når vi via en højere bevidsthed forstår, at kvaliteten af vores oplevelse, er noget, vi aktivt selv bestemmer, så åbnes der for en helt ny måde at se på os selv og verden.

Fra at oplevelse var noget, vi blot måtte slæbe rundt på og kastes rundt af, så bliver oplevelse vores super-power – vores allervigtigste livsværktøj og livsformål. Vi indser, at vi rent faktisk kan vælge vores livoplevelse – og vi gør det i praksis.

Og dette er meget nemmere end man måske skulle tro – du skal blot have etableret en permanent kontakt til et højere niveau af din bevidsthed (dit højere selv) – et samarbejde så at sige. Denne kontakt sker lettest ved, at du først afslører, bearbejder og afklarer eventuelle begrænsninger, du måtte have på din bevidsthed (vi har typisk alle nogle begrænsninger). Derefter vil du være klar til at komme på rejser i din egen bevidsthed. Vigtige rejser, som vi sammen integrerer bagefter.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får kontakt til dit højere selv (et højere niveau af bevidsthed). Dette vil give dig mange fordele: Bl.a. gøre det nemmere at gennemføre uddannelsen, gøre dig til en mere effektiv Bevidsthedsguide og give dig et bedre dagligliv. På længere sigt vil du formentlig ikke bare samarbejde med dit højere selv, men naturligt befinde dig i en højere bevidsthedstilstand meget af tiden, hvor du har det samme perspektiv på alting som dit højere selv.

– Du får en forståelse af oplevelse som en process, du selv vælger og styrer via din bevidsthed. Oplevelse bliver både dit formål og dit konkrete værktøj. Sagt på en anden måde:

    • Dit vigtigste formål i livet er at få en god livsoplevelse (= et godt liv). Et vældig simpelt formål, men hamrende effektivt.

    • Du kan vurdere hvad som helst i dit liv ud fra, om det giver (eller: vil give) dig en god oplevelse eller ej.

    • Når det handler om at lære og forstå, så er der ikke noget, der overgår personlig oplevelse. Og når vi kombinerer det med højere bevidsthed, bliver det endnu mere effektivt.

    • Du bliver introduceret til et mindset med basis i leg og eksperimenteren, hvilket åbner for udvikling, humor og kreativitet. Filosofien vi så godt som altid bruger er: højere bevidsthed + ‘learning by experimenting and experiencing’.

– Du kortlægger dit liv gennem en oplevelses-linse og får indsigt i, hvor – på et spektrum fra de lette, behagelige oplevelser til de tunge, ubehagelige oplevelser – du befinder dig mest, og hvad dette betyder for din samlede, overordnede livsoplevelse og dit liv som helhed.

– Du afklarer hvilken type oplevelse du helst vil have på forskellige områder af livet, og du lærer hvordan du med vilje kan flytte dig derhen, hvor du oplever præcis det, som du helst vil opleve, på den måde, som du foretrækker at opleve det.

 


1. år: Personlig udvikling kursus 3, modul 1:

Alt i din oplevelse er 100% din skyld og dit ansvar – en god ting!
Hvad siger du til udtalelsen: “Hvis du er glad, er det din egen skyld!” Eller omvendt (og måske mere provokerende): “Hvis livet er surt, er det også din egen skyld!”

Den ene sætning vil vi typisk gerne stå ved, den anden kan synes vældigt unfair. MEN set fra et udviklingsperspektiv, er begge sande. Vi skaber altid selv vores oplevelse uanset, hvad vi møder i livet.

Vores oplevelse bliver dog væsentligt bedre, hvis vi:
1) Aktivt vælger, hvad vi gerne vil opleve (det kan man nemlig godt).
2) Tager ansvar for alt i vores oplevelse (så kan vi pludselig vælge og handle, frem for bare at være ‘ofre’).
3) Bruger vores vilje (og handlinger) til aktivt at give slip på de dårlige valg og holde fast i vores gode valg.

Dette betyder, at ansvar, vilje, valg og intention (og handling) er grundpiller i personlig udvikling – og i vores liv i det hele taget.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du oplever den empowerment, det er at tage ansvar for alt i din oplevelse.

– Du (gen)lærer (hvis du – som mange – har glemt), at du har en vilje, og at du altid har et valg.

– Du lærer, at du via din forestillingsevne kan bruge disse egenskaber (vilje, ansvar, valg, og handling) aktivt på dine intentioner, så du kan manifestere det, du ønsker i dit liv.

 


1. år: Personlig udvikling kursus 4, modul 1:

Sundheds-optimér din udviklingsproces ved fjerne basale forstyrrelser og ubalancer
Et maratonløb kan sikkert godt løbes med en lille sten i skoen, men det løbes nok bedre uden – en vigtig arbejdsrapport kan sikkert godt skrives på en hård trætaburet, men sidder du komfortabelt, er der god chance for, at den bliver et nøk bedre.

Sådan er det også med personlig udvikling. Personlig udvikling går langt hurtigere og foregår mere effektivt desto færre ubehagelige ‘forstyrrelser’ der er (store som små).

Basale forstyrrelser, som blokerer eller trækker fokus væk fra personlig udvikling kan f.eks. være udækkede behov (basale, sociale, fysiske m.v.), kropslige mangler eller ubalancer (f.eks. stress, dårlig søvn, hormoner, vitamin- og/eller mineralmangel m.v.), eller diverse energetiske, psykiske eller følelsesmæssige ubalancer. Jo hurtigere man identificerer og udbedrer disse ubalancer, desto bedre og nemmere bliver alting.

Du kan anskue dig selv som et økosystem – en helhed i balance, hvor alle enkeltdele skal fungere i sig selv og være i balance med hinanden for at helheden fungerer optimalt. Er der en lille del, som af den ene eller anden årsag er dysfunktionel, påvirker det hele systemet – hele helheden, som er dig.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får set på dig selv via et helhedsperspektiv med øje for, hvornår noget forstyrrer det ellers velfungerende ‘økosystem’, som er dig. Dette er med fokus på hhv. kropslige, energiske, psykiske og følelsesmæssige ubalancer.

– Du får kortlagt alle dine behov og får indsigt i, hvilke behov der er reelle, og hvilke der er imaginære (f.eks. normdrevede eller er uhensigtsmæssige programmeringer) – du får taget en beslutning om, hvordan du vil håndtere dem, og du får sat den beslutning i værk.

– Du kommer i bedre basal fysisk, psykisk og energisk balance, hvilket vil gøre dagligdagen nemmere og øge din livskvalitet.

– Du baner vejen for at få sat ekstra fart på din personlige og spirituelle udvikling. Jo færre ubalancer og forstyrrelser du har, desto nemmere og hurtigere vil det gå.

 


1. år: Personlig udvikling kursus 5, modul 1:

Brug dine livsværdier som dine trofaste og klare ledestjerner
Du kender det sikkert: du har en stærk fornemmelse af retning, rigtighed eller lyst, men du ved egentligt ikke helt hvorfor … eller om du skal (tør) stole på fornemmelsen. Dette kan være ganske forvirrende og gøre det svært at træffe valg og beslutninger. Ja, det kan faktisk gøre os næsten handlingslammede.

Når du kender dine livsværdier, forstår du pludselig, hvorfor du ubevidst tiltrækkes af nogle ting og frastødes af andre. Dine livsværdier guider dig altid ubevidst, men idet du bliver klar over dem, bliver de pludselig til klare ledestjerner, du bevidst kan gå efter. Det kan gøre livet meget lettere.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får klarlagt og prioriteret dine livsværdier og relateret dem direkte til dit liv. Dette vil give dig en forståelse af, hvorfor nogle af områderne i dit liv helt naturligt fungerer bedre end andre (udlevelse af livsværdi = bedre liv).

– Via dine livsværdier får du arbejdet med de udfordrende områder i livet, og får skabt en plan for, hvordan de kan komme til at fungere bedre.

 


1. år: Personlig udvikling kursus 6, modul 1:

Fjern dine stopkloder, slip din programmering og sæt dig selv fri
Vil du også gerne have et liv, hvor du ikke lader dig gå på af ting; hvor du ikke føler, du skal tage ansvar for alt muligt som reelt ikke er dit, og hvor du oplever, at verden i bund og grund er god nok, som den er? Så finder du nøglen til dette i frigørelsen af dit mindset – eller med andre ord: i udvidelsen af dit selvbillede og livssyn.

Vores oplevelse af os selv og livet er i høj grad bestemt af vores mindset, som bl.a. er et resultat af, hvor mange begrænsende overbevisninger og uhensigtsmæssige programmeringer, vi har tillagt os gennem livet. Følger vi desuden mange eksternt bestemte normer og regler, kan dette være med til at lukke vores bevidsthed, gøre vores mindset stift, og få os til at vælge, handle og i det hele taget opføre os uhensigtsmæssigt. Alt sammen er med til at gøre vores oplevelse af livet hård, besværlig, ubehagelig og til en evig kamp.

Og omvendt: Når vores bevidsthed er åben og afklaret, fri og legende, bliver vi i stand til at lære nyt og ser på verden med nysgerrighed og glæde frem for begrænsning og fordømmelse, præcis ligesom børn. Vi bliver i stand til bedre at mærke, hvordan vi har det, og at tænke ud af boksen i forhold til, hvad der skal til, for at vi får det (endnu) bedre. Interessant nok bliver det også nemmere for os at mærke hvordan andre har det, og hvad der skal til for at de kan få det bedre, hvilket er yderst nyttigt for en bevidsthedsguide.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får indsigt i dit eget mindset og egne bevidsthedsprogrammeringer, og forstår hvad de har betydet og stadig betyder for dit liv, dit selvbillede og livssyn.

– Du får mulighed for at opleve dig selv og livet uden disse begrænsende filtre og dermed friheden, glæden og lettelsen i at leve med et nysgerrigt, ikke-dømmende og åbent mindset.

– Du lærer præcis hvorfor et stort og åbent mindset, selvbillede og livssyn VIRKER (fungerer) bedre end et småt og lukket.

– Du får også muligheden for at åbne, udvide, justere og tilrette dit eget mindset, dit selvbillede og dit livssyn.

 


1. år: Modul 2 (Bevidsthedsguide):
Essensen af bevidsthedsguidning

I dette modul bliver du introduceret til essensen af bevidsthedsguidning – både i teorien og i praksis.

En Bevidsthedsguide arbejder radikalt anderledes end stort set alle andre behandlere og coaches. Som Bevidsthedsguide har du hele tiden et solidt anker i dig selv og din egen bevidsthed. Du vil altid tage udgangspunkt i dig selv, og du bruger dig selv som ‘måleinstrument’ – både på dig selv og dem, du hjælper, på det udadtil synlige og på det, man (de fleste) ikke kan se, men derimod mærke eller fornemme.

Her er de kurser, som du kommer igennem på modul 2 på første år:

1. år: Bevidsthedsguide kursus 1, modul 2:

Essensen af og landskabet for bevidsthedsguidning
Bevidsthedsguidning er en helt unik form for praksis, som er en blanding af mange forskellige metoder, heriblandt coaching, guidning, ‘mentoring’, undervisning, healing og terapi.

Tilgangen er helhedsorienteret: krop, sind, ånd / det spirituelle / det transpersonlige, følelser og energier er alle sammen med i vores arbejde, og vi tilpasser os de behov, de mennesker, vi sidder overfor, måtte have.

En Bevidsthedsguide er kendetegnet ved bl.a.:

– Et perspektiv, som er langsigtet, helhedsorienteret og spirituelt / transpersonligt.
– Et sind, som er åbent og ikke-dømmende.
– At have en tilgang, som er intuitiv, individ-tilpasset og legende.
– At være generelt afklaret med sig selv og livet, hvilket giver en overordnet ro og evne til at fornemme mere ‘rent’, hvad der foregår hos den, vi hjælper.
– At have en forståelse af sandhed, virkelighed og sammenhænge, og vi hjælper andre til det samme.
– At tage udgangspunkt i egen bevidsthed (og sin kundes bevidsthed) og derfor er personlige indsigter vigtigere end traditionel intellektuel viden.

Når folk kommer til dig som Bevidsthedsguide er det som regel med konkrete problemstillinger og udfordringer, men erfaringen siger, at det så godt som aldrig er der de faktiske udfordringer ligger.

De konkrete problemstillinger er bare ‘symptomer’ på underliggende udfordringer og misforståelser, det konkrete er bare den ting som, folk lettest kan få øje på og forholde sig til – især i starten. Som Bevidsthedsguide retter vi imidlertid altid blikket mod ‘det helt store mål’ – at få det grundlæggende og vigtige i vores kunder (deres bevidsthed) til virke mere hensigtsmæssigt, så de kan skabe sig en bedre og mere meningsfuld livsoplevelse, som udmøntes i et godt liv i praksis. Hvilket vi bruger sandheden til.

Sagt på en anden måde: Som bevidsthedsguider har vi brugt år på at gennemføre en bevidsthedsrevolution i os selv og vores liv i praksis, og nu hjælper vi andre med at revolutionere deres bevidsthed – og dermed hele deres liv.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får en introduktion til essensen af bevidsthedsguidning og får prøvet det både som udøver og modtager.

– Du får en kort indføring i og får afprøvet andre nærliggende praksisser, f.eks. terapi, coaching og mentoring, energiarbejde, healing, intuition og evt. clairvoyance. Alle disse praksisser har guld gemt i sig, så det skal naturligvis høstes – og puttes i din ‘rygsæk’.

– Du får en kort introduktion til vigtige sammenhænge i menneskelivet. (Det synes kompliceret, men er enklere end de fleste tror).

– Du får en forståelse af, hvad en bevidsthedsrevolution går ud på, og hvorfor det er en virkelig, virkelig god ide at gennemføre sådan en i dig selv.

 


1. år: Bevidsthedsguide kursus 2, modul 2:

Dine kunder får ‘dig’ (og ikke en behandler eller coach)
Bevidsthedsguider er meget anderledes end både coaches, terapeuter og de fleste andre typer behandlere.

Som bevidsthedsguide ER du dig selv, og du bruger dig selv, som du er. Det vil højst sandsynligt betyde, at du får et nærmest venskabeligt forhold til dem, du arbejder med (hvilket er en vigtig årsag til, at du vælger dine kunder med omhu). At have et ret nært og personligt forhold til sine kunder er traditionelt set et “big no-no” for coaches, behandlere og terapeuter, men er særdeles værdifuldt for både dig, og dine kunder.

Når man er tæt på folk på en personlig måde, er den gensidige tillid langt større, og man kan hjælpe dem hurtigere og mere effektivt. Men selvfølgelig ‘får’ dine kunder ikke HELE dig. De ‘får’ dig dertil, hvor du sætter dine grænser. Og det er grænser, som du selv bestemmer og håndhæver, hvilket du også lærer på dette kursus.

Bevidsthedsguiden tager altid udgangspunkt i to ting: 1) sig selv (og sin bevidsthed) og 2) sin kunde (og kundens bevidsthed) – i den rækkefølge. At være i sig selv og tage udgangspunkt i det er altid stærkere end at være ude af sig selv og tage udgangspunk i f.eks. intellektuelle regler, retningslinjer og normer.

Bevidsthedsguiden følger kun sin egen, personlige fornemmelse af, hvad der er rigtigt (dvs. hensigtsmæssigt) i situationen. Dette kan KUN lade sig gøre, fordi Bevidsthedsguiden er afklaret, i ro og i kontakt med sandheden (virkeligheden), har gået vejen selv, og selv ER de ting, som han / hun hjælper andre med.

Det er blandt andet derfor titlen er BevidsthedsGUIDE … og ikke for eksempel “Bevidstheds-behandler” eller “Bevidstheds-terapeut”. En guide har gået vejen SELV, og hjælper nu andre med at gå deres.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du kortlægger alle dine styrker i din personlighed, egenskaber etc., som du har lyst til at bringe i spil og anvende til glæde for dig selv og andre (herunder naturligvis, hvad du ville hhv. elske eller hade at arbejde med).

– Du bliver helt klar over egne eventuelle uhensigtsmæssige programmeringer, vaner og tendenser, så du kan afklare dem – eller i al fald tage hensyn til dem i dit arbejde.

– Du afklarer dig med dine grænser mht. dit forhold til dem, du vil arbejde med. F.eks. i forhold til at kunne sende folk videre til andre, hvis disse vil være et bedre match.

– Du får cementeret værdien af – og styrken i – et internt fokus (fokus i dig selv). Det er meget mere kraftfuldt (og behageligt for dig) end det traditionelle, eksterne fokus.

 


1. år: Bevidsthedsguide kursus 3, modul 2:

Med leg er du aldrig ‘lost’
Leg er voldsomt undervurderet i livet generelt og i arbejde i særdeleshed. Det gør vi op med her. Leg, eksperimenteren og spontanitet er nogle af de vigtigste tilgange du stifter bekendtskab med i bevidsthedsguidning.

Det er nemlig via et legende mindset, at du får afprøvet nye veje, tilgange og perspektiver, som kan vise sig at være guld værd for dem, du arbejder med. PLUS, at du kan aldrig gøre noget forkert … det er jo alt sammen bare en leg, et sjovt og glædesfyldt eksperiment, og der kommer altid et eller andet interessant og vigtigt frem.

Desværre er vi alle sammen i de senere år af vores opvækst blevet trænet i IKKE at lege. Vi har lært, at vi skal tage tingene alvorligt, og vi er blevet bange for at lave fejl eller på anden vis gøre noget “forkert”.

Det er et skadeligt, dræbende kedeligt og meget ineffektivt mindset. Der er en række rigtig gode grunde til, at dem som har allermest at lære – vores børn – leger sig frem (og fejl eksisterer ikke i børns verden, de prøver bare igen, på en lidt anden måde) … Det er fordi det er den mest effektive måde at at gøre det på. (Det er også den letteste, rareste og sjoveste).

Et af de ‘slogans’ vi som Bevidsthedsguider bruger er: “Vi tager tingene seriøst, men ikke alvorligt.” Det er en simpel, men præcis måde at minde os selv om, hvordan vi kan være så effektive som muligt uden at det bliver ubehageligt eller kedeligt.

Når vi kombinerer et åbent mindset og en legende, eksperimenterende tilgang med øget opmærksomhed og højere bevidsthed, så får vi meget hurtigt nogle rent ud sagt spektakulære resultater.

Du skal bare blive ved og ved med at eksperimentere og prøve dig frem, indtil du (den du arbejder med) ikke længere sidder fast. Den legende tilgang fjerner næsten al den frygt, vi måtte have ved at arbejde med andre – og deres bevidsthed (det mest grundlæggende og vigtige).

Dette mindset bruger vi også i undervisningen. Eksempelvis vil du ofte blive bedt om at tjekke og bearbejde dine bevidsthedsbegrænsninger på et område, og derefter prøve en teknik, metode eller et værktøj af næsten uden forberedelse, men på en undersøgende, legende måde. Dette er træning i den undersøgende, legende måde, som Bevidsthedsguider går til alting. Og det er træning i at håndtere den i praksis helt uforudsigelige situation, som det er at være Bevidsthedsguide for andre.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får indsigt i, hvad det gør ved din oplevelse, muligheder og insigter, når du tilegner dig en legende bevidsthed.

– Du kommer på ‘legeskole’, hvor du får i praksis får trænet, hvad det vil sige at gå til alting (inklusiv livet) med et legende og eksperimenterende mindset. Du opdager, hvor fantastisk effektfuldt, det er bare at prøve et-eller-andet, når du eller din kunde sidder ‘fast’, og ingen af jer ved hvordan I skal komme videre. Du lærer simpelt hen, at der i virkeligheden ikke er noget der hedder “fejl”, og heller ikke noget der hedder “at sidde fast” – der er kun noget der hedder: “Et øjeblik glemte jeg at tage det let og afslappet samt prøve mig frem.”

– Du lærer også den ting, at uanset hvad der end sker, så kan du klare det – for du prøver dig bare frem.

– Fordi du får prøvet så meget, vil du også ret hurtigt opdage, hvad der virker (eller ikke virker) for netop dig

 

Bliv Bevidsthedsguide
– Transformér dit og andres liv

Nysgerrig?
Tag et hurtigt kig og se, om det mon er noget for dig!


Mere information om bevidsthedsuddannelsen

 
• Hovedsiden for uddannelse: Bevidsthedsuddannelse – Vejen til et godt liv

Uddannelsen til Bevidsthedsguide (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)
Uddannelsen til Bevidsthedsguide (for dig, der vil læse en kortere version om uddannelsen)

Bevidsthedsguide-uddannelsens opbygning og indhold (oversigt over moduler og kurser)
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens andet år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens tredje år

Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have den korte version)
Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have en uddybende beskrivelse)

Uddannelsen til Bevidsthedslærer (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)

Datoer og priser for Bevidsthedsuddannelsen

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Forsiden

Scroll to Top