Bevidsthedsguide-uddannelse år 3

År 3 på Bevidsthedsguide-uddannelsen hos Et Bevidst Liv med Søren Lauritzen og Birgitte Coste. En alternativ uddannelse i højere bevidsthed.

Her får du en gennemgang af formålet med modulerne samt indholdet på og udbyttet af kurserne på uddannelsens tredje år.

Hvis du allerede har et bestemt kursus i tankerne, som du gerne vil dykke ned i, kan du blot følge nedenstående links. Du er naturligvis også velkommen til at læse det hele fra en ende af – i det tilfælde fortsætter du bare efter kassen nedenfor. 😊

3. år: Kursusoversigt

Modul 5 (personlig udvikling): Bevidsthedsrevolution
    – Kursus 1: Det sprængfarlige transpersonlige domæne
    – Kursus 2: Rejser i bevidsthed: Psykedelika og plantemedicin til bevidsthedsudforskning og terapi
    – Kursus 3: “Jeg elsker, når jeg dør!” – Egodød som vej til heling og større bevidsthed
    – Kursus 4: Autentisk manifestation er din fødselsret: Lær at bruge den!
    – Kursus 5: Lær at bruge kærlighed, accept og rummelighed som effektiv drivkraft bag alt
    – Kursus 6: Helheds-design dit optimale liv
Modul 6 (Bevidsthedsguide): Dig, dig, dig …
    – Kursus 1: Lær at arbejde med dine kunder med basis i en højere bevidsthed
    – Kursus 2: Farvel til kundeforventninger og hej til eget formål
    – Kursus 3: Lav en bevidsthedsfokuseret forretningsplan

 


3. år: Modul 5 (Personlig udvikling):
Bevidsthedsrevolution

Formålet med dette modul er cementere og virkeliggøre alle dine forståelser og indsigter og for alvor at sætte gang i hjulene på den praktiske omsætning af din bevidsthedsrevolution – altså, at sætte stort fokus på at anvende den i dit eget liv.

Her er de kurser, som du kommer igennem på modul 5 på tredje år:

3. år: Personlig udvikling kursus 1, modul 5:

Det sprængfarlige transpersonlige domæne
“Hvis du nævner C. G. Jung eller Stanislav Grof her på universitet, så starter sprinklersystemet!”

Sådan var de kontante ord fra den lærer som for få år siden i et foredrag introducerede de nye psykologi-studerende på et af de danske universiteter til deres studie, og hvad de skulle lære de kommende år. Lærerens udtalelse var svaret på et spørgsmål fra en af de mange nye studerende. Vedkommende ikke kunne forstå, at noget syntes at mangle og spurgte derfor: “Hvad med C. G. Jung, Stanislav Grof og hele den transpersonlige psykologi?”

Desværre. Transpersonlig psykologi er et hot fagområde i udlandet, men ikke i Danmark.

Men hvad er så dog så ‘farligt’ ved C. G. Jung, Stanislav Grof og hele emnet transpersonlig psykologi? Jo, ser du, transpersonlig betyder ‘det som rækker ud over det personlige’, altså det som er på den anden side af krop og ego,

C. G. Jung og Stanislav Grof var på hver deres måde blandt psykologiens ‘grand old men’ og er begge pionerer inden for transpersonlig psykologi. Og det transpersonlige domæne ER potentielt sprængfarligt for den gængse fysisk-mekaniske videnskab og dens verdensbillede.

Den transpersonlige psykologi er intet mindre end revolutionerende i sin tilgang til vores forståelse af os selv og vores plads i universet. Pludselig kan vi SELV finde svar på, vi hvem vi faktisk er, og det er svar som hænger sammen og giver mening. Derfor kan indsigter om – og ‘rejser’ i – det transpersonlige være noget af det mest helende og meningsfulde for os mennesker.

Rent videnskabeligt har vi i dag heldigvis kvantefysikken, som støtter op om bevidsthed som noget kæmpe, kæmpe stort, der kan ALT, hvad det (altså bevidsthed) sætter sig for. Ja, mere end det: Bevidsthed ses i kvantefysikken som den ting, der skaber den fysiske verden.

Kvantefysik er en af vores mest gennemtestede teorier, og den bruges i alt muligt, fra laserstråler over hospitalsudstyr til GPS og computere. Vi VED, at kvantefysikken virker.

Men at bevidsthed må regnes for basis for alt, det vender op og ned på det hele.

Ting, som man kan bemærke sig fra bevidsthedsforskning og kvantefysik inkluderer for eksempel:

– at bevidsthed er ‘non-lokal’, altså at bevidsthed ikke er begrænset til kun ét sted med ét fokus, men at bevidsthed (også menneskers bevidsthed) er langt mere fleksibel, og kan være til stede hvor som helst, når som helst, og endda kan se/opleve ting fra flere forskellige synsvinkler på samme tid

– at selv fysiske objekter kan være to – eller flere – steder på en gang (‘quantum superposition’)

– at atomer og derfor principielt også fysiske ting og mennesker kan være forbundet (‘quantum entanglement’) på tværs af tid og rum (mødre, som tydeligt kan fornemme hvordan deres børn har det uanset hvor i verden de er, har altid vidst dette). Faktisk er alt på et fundamentalt plan forbundet med alt

– teorier om ‘the multiverse’, altså at der findes mange parallele universer, og at vi som ‘bevidsthedsenheder’ faktisk lever mange forskellige liv

– at tid slet ikke er lineær … eller som sådan overhovedet egentlig eksisterer, dvs. at alt foregår alle vegne på samme tid, nemlig NU

Alle disse ‘mærkelige’ ting (og flere til), som vi ofte kun ser på film eller læser om i bøger, men som overraskende mange mennesker rent faktisk har oplevet, helt konkret, afvises blankt af den traditionelle (= fysisk-mekaniske) videnskab. Den ‘gammeldags’ videnskab mener bund og grund, at vi er biologiske væsner (‘kød-robotter’), hvis (uforklarlige) bevidsthed udelukkende bor i hjernen. Men præcis det, at den kan ikke forklare bevidsthed, er tegn på, at den tager fejl.

Heldigvis har vi nu mulighed for selv, helt personligt, at opleve og vide, at dette ikke er tilfældet – at det hele er meget, meget større, mere fantastisk og mere meningsfyldt. Simpelt hen bare ved at bruge vores bevidsthed (efter passende forberedelse, naturligvis).

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du kommer til at lære om de nærved uendelige muligheder for oplevelse og indsigt, som moderne bevidsthedsforskning har afsløret.

– Du vil få mulighed for at identificere og fjerne de begrænsninger på din bevidsthed, som holder den (og dermed dig) låst fast og forhindrer dig i at udforske bevidsthed.

– Hvorefter du får mulighed for at udforske bevidsthed, både alene og sammen med andre.

– Du kommer endda til at prøve, om du kan udforske bevidsthed sammen andre, men fra hvert jeres fysiske sted. Og måske sågar fra hvert jeres sted, OG på forskellige tidspunkter, men stadig sammen. (Yep, det er en hjernevrider!)

– Du får chancen for at søge svar på livets store, filosofiske spørgsmål som f.eks.: “Hvem er jeg?”, “Hvad er meningen med livet – og hvad er den for mig?”, “Er der liv efter den fysiske død?”, “Findes der guder?”, “Lever vi en en slags Matrix?” og hvad som helst andet, du gerne vil vide mere om.

– Du får mulighed for at få en overordnet afklaring af hvem du er, universets natur og din egen plads i det. Dermed får du mulighed for at udvide både dit livssyn og din identitet.

– Du får mulighed for, hvis du vil, at udforske de ydre grænser for menneskelig bevidsthed.

 


3. år: Personlig udvikling kursus 2, modul 5:

Rejser i bevidsthed: Psykedelika og plantemedicin til bevidsthedsudforskning og terapi
Vidste du, at man i disse år laver kliniske studier med psilocybin (det bevidsthedsaktive stof i ‘magiske’ svampe (‘magic mushrooms’ / ‘shrooms’) på Rigshospitalet? Ja, forskere har simpelthen fået lov til at lave forsøg med mennesker og psykedeliske stoffer i Danmark. Hvad siger du så?!

Dette er sket, fordi man har (gen)opdaget, hvor kraftfuldt visse psykedelika kan være i arbejdet med bl.a. depression, angst, PTSD og traumer, afhængighed samt migræne/klyngehovedpine og mere til. Forskerne klør sig lidt i hovedet over, hvorfor det virker – de ved det ikke rigtig – men kan blot nøgternt konstatere, at folk får det bedre, og at mange oveni købet bliver helt raske – selv mennesker som sundhedssystemet egentlig anså for ‘uhelbredelige’ for deres depression, angst eller lignende. Psykedelika kan – for nu at sige det lidt popsmart – regnes for lidt af et vidundermiddel … når det altså bliver brugt hensigtsmæssigt.

Det skal også lige med, naturligvis, at eksempelvis psilocybin-svampe ikke er giftige eller afhængighedsskabende – tværtimod, faktisk: man KAN ikke blive afhængig af dem, og de kan være meget effektive til at befri folk fra afhængighed af andre ting (f.eks. cigaretter, alkohol eller ‘hårde stoffer’).

Med andre ord: Det at åbne og udvide bevidstheden og skabe nye neurologiske baner i hjernen (som psykedelika bl.a. gør) skaber balance, afklarer og helbreder.

At der rundt om i verden gives tilladelse til at lave sådanne forsøg er intet mindre end epokegørende. Psykedelika (både naturlige som svampe, kaktus og ayahuasca (en sydamerikansk drik) og laboratoriefremstillede som f.eks. LSD, ketamin og MDMA (ecstacy)) har i henved et halvt århundrede har været tabu og bandlyst af regeringer i næsten alle lande.

Nu er flere lande (eksempelvis Italien og Portugal, men til dels også Spanien, Uruguay og byer rundt om i USA) begyndt at lempe på forbuddene mod f.eks. psilocybin fra svampe – og i USA har stoffet MDMA / ecstacy fået status af “Breakthrough Therapy” til behandling af PTSD i FDAs (svarende til Lægemiddelstyrelsen) lægelige godkendelsesproces, hvilket vil sige at godkendelsen til brug kan hastes igennem.

Det er i sandhed nye tider, og det er rigtig godt. Psykedelika er ikke for alle, men det er en af de mest kraftfulde og effektive metode til bevidsthedsudvidelse, der findes. Og når det bruges fornuftigt og ansvarligt – ja, så kan psykedelika være livsforandrende på den allermest positive måde. Hvilket er præcis hvad den nyeste forskning viser.

(Hvad vil det at bruge psykedelika fornuftigt og ansvarligt sige? Det vil blandt andet sige: masser af viden, grundig forberedelse, et hensigtsmæssigt mindset, den rigtige mængde (af f.eks. svampe), det rigtige sted med de rigtige forhold og det rigtige selskab i form af, hvem der er til stede – samt sidst og ikke mindst: En hensigtsmæssig efterfølgende integration af oplevelserne).

Hvis vi lige løfter vores perspektiv og ser det hele lidt ovenfra, så er det at udvide vores bevidsthed på en hensigtsmæssig måde en af de allerbedste ting, vi kan gøre for os selv – og for verden.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Nej, du kommer ikke til at prøve psykedelika på dette kursus. De fleste typer er stadig ulovlige i Danmark, selv om der som nævnt er mange tegn på, at det er ved at skifte. (Faktisk må man heller ikke opfordre til brugen af de p.t. ulovlige psykedelika, så det gør vi ikke. Men vi må gerne informere, og det gør vi!)

– Du kommer til at lære om det enorme helbredende potentiale, der er i psykedelika – særligt de naturlige varianter som svampe, kaktus og ayahuasca, som også kaldes plantemedicin eller entheogener (hvilket, frit oversat, betyder “som rummer potentialet til, at vi kan opleve det guddommelige inde i os selv”). Men også de mere laboratorie-prægede varianter som f.eks. LSD, ketamin og MDMA / ecstacy.

– Du lærer om de bevidsthedsniveauer, man kan opleve på indre rejser med psykedelika – herunder den såkaldte ‘egodød’ (- som er en langt mere positiv ting end navnet antyder).

– Du hører om de forskellige måder, man kan gå til brugen af psykedelika på, dvs. hvad man kan sætte sig for at bruge det til, og hvordan det ofte – men ikke altid – virker under disse forskellige forudsætninger. Det skal siges, at psykedelika (modsat mange / de fleste andre stoffer) i sig selv ikke har en bestemt, forudsigelig virkning … med undtagelse af en ganske bestemt funktion, nemlig den, at psykedelika åbner vores bevidsthed. Det betyder så, at vi kommer til at opleve indholdet af vores bevidsthed – både det vidunderlige i den, OG de ting som ikke er så rare, og som vi med fordel kan afklare os med.

– Du kommer til at høre mere om psykedelikas mange tusinde år gamle historie, om den tidligere og moderne forskning i det, om dets utrolige potentialer, og om forskellige organisationer, netværk og foreninger, som arbejder for at fremme vores viden om det, accept af det og ansvarlige brug af det.

– Du får basal viden om praksis i planteterapi (igen: som bestemt ikke er for alle). Herunder eksempelvis: Korrekt og hensigtsmæssig dosering (større doser og ‘mikrodosering’), ‘set og setting’ (sted, hjælpere og atmosfære) samt integration – som alle er af afgørende betydning for gode og nyttige rejser i bevidsthed.

– Sidst, men ikke mindst, så vil du få henvisninger på, hvor du kan finde mere troværdig viden om alle disse ting.

 


3. år: Personlig udvikling kursus 3, modul 3:

“Jeg elsker, når jeg dør!” – Egodød som vej til heling og større bevidsthed
“Jeg elsker, når jeg dør!” Sådan sagde en shaman en gang til Søren. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det, shamanen mente, var, at han elskede, når han fik oplevelser, hvor hans ego døde. Eller, om man vil, blev slukket – som når man slukker for en radio eller en computer. For det kan man godt med egoet – slukke for det.

Vi andre tænker måske hmm … egodød … det lyder umiddelbart ikke så rart, for det lyder som om, at vi dør – eller at en vigtig del af os dør.

Dette er både lidt sandt … og alligevel ikke sandt.

Det er sandt, at mange af os er meget identificerede med vores ego, og derfor tror vi fejlagtigt, at vi er vores ego. At jeg = ego. Og hvis vi tror det, så ja, så synes det som om en ret stor del af os, der “dør” ved egodød. Men ligesom en radio eller computer ikke er død, når man slukker for den, så er egoet det heller ikke. Så snart man ‘tænder’ igen, så fungerer det igen.

Så ordet ‘død’ i egodød henviser mere til oplevelsen end til det, der faktisk sker, hvilket vi vender tilbage til om et øjeblik. Egoet dør ikke, der bliver bare midlertidigt slukket for det.

På den anden side er virkeligheden dog, at vi er så meget mere end vores ego – selv om vi ikke altid er så opmærksomme på det. Vores ego er kun en lillebitte del af vores bevidsthed og identitet.

Vores ego kan ses som en slags program, ligesom dem man bruger i en computer eller smartphone. Dette program har en samling underprogrammer (gamle overbevisninger, vaner, mønstre, behov etc.), som udfører bestemte funktioner under bestemte omstændigheder, og som vi tror, vi stadig behøver, men som i virkeligheden ofte bare spænder ben for os.

På denne måde kan man også se egoet som en samling statiske programmer, en slags kunstig intelligens, der styrer os mere eller mindre automatisk – en slags AI (artificial intelligence). Og hvis man ser egoet som dette, så er det jo slet ikke os, som “dør” ved egodød. Der bliver bare slukket for et udslidt program, som vi er bedre foruden. Eller i hvert fald har vi det markant bedre, hvis det ikke styrer os så meget.

Faktisk kan egoet mere eller mindre styre os, både tanker, følelser, handlinger og så videre. Og da det er et program, så bliver vi næsten helt forudsigelige, så længe vi (ubevidst) følger det. Det er lidt skræmmende at tænke på, og det i sig selv kan faktisk være motiv nok til, at vi får lyst til befri os.

At shamanen ‘elskede at dø’ er ganske forståeligt, da egodød kan være både befriende og helbredende. At opleve egodød kan være en meget effektiv vej til heling og større indsigt og forståelse.

Jævnfør analogien med midlertidigt at slukke, så betyder egodød betyder imidlertid ikke, at egoet dør fuldstændigt og helt permanent.

For det første er ordet ‘død’ især beskrivende for selve oplevelsen – det føles virkelig som om man dør. De første gange man oplever det, er det ikke super-sjovt. Men man vænner sig til det. (Som shamanen var et eksempel på).

For det andet forsvinder egoet aldrig helt. Efter hvad såkaldt spirituelt oplyste mennesker fortæller om deres oplevelse, så har de stadig et ego, det fylder bare meget mindre i deres identitet, og for nogle fylder det nærved ingenting.

For det tredje findes der grader af egodød. Eksempelvis har mange af os knyttet os så tæt til visse overbevisninger, at når vi giver slip på dem, så føles det som ‘en lille død’. Og hver gang man ‘dør lidt’, så bliver bevidstheden blot mere fri fra den spændetrøje, som vores ego og andre dele af os holder os i. Befrielsen af bevidstheden opleves som en udvidelse (= vi får mere bevidsthed) og der gives desuden plads til, at vi som mennesker kan vokse lidt mere. Den samlede effekt af dette er, at vi, som helhed, får det bedre og fungerer bedre i vores dagligdag.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du vil få en større forståelse af bevidsthedens natur – at man f.eks. kan se bevidsthed i lag, og at egoet kun er et af de aller ‘nederste’ lag. Dermed vil du også få mulighed for for alvor at forstå, at du ikke er dit ego, men noget som er meget større.

– Du vil komme til at lære, hvad det vil sige at ‘overgive sig’. Overgivelse er et vigtigt trin i egodød og i at sætte sin bevidsthed fri.

– Du får mulighed for at opleve grader af egodød og vil opdage at egodød ikke er ‘farligt’, men tværtimod fantastisk og helende. Egodød kan ændre (forbedre) ens livssyn og identitet (selvbillede) – alting udvides, når egoet og de andre programmer slipper deres tag, og bevidstheden bliver større.

– Den bevidsthedsudvidelse som egodød kan medføre kan bl.a. give os bedre kontakt til vores ‘højere selv’, en bedre intuition, større/nye evner (f.eks. clairvoyance, healing, bedre personlig ‘udstråling’, evne til let at ‘manifestere’ hvad end vi vælger, samt letter enhver anden brug af vores bevidsthed). Desuden giver det os ofte mere indre ro (den indre ‘chatter-box’, vores indre stemme/stemmer, det som nogle kalder ‘abe-hjernen’ snakker mindre).

– Du vil få en forståelse af, at positive ændringer i livet efter egodød ikke altid kommer af sig selv. Oplevelserne skal integreres, og der skal træffes konkrete, bevidste valg, som fører til ændringer i vores bevidsthed, vores adfærd og vores liv i det hele taget.

 


3. år: Personlig udvikling kursus 4, modul 5:

Autentisk manifestation er din fødselsret: Lær at bruge den!
Kvantefysik er ikke længere blot for fysikere – når du forstår dig selv, verden og livet fra et energi- og bevidsthedsperspektiv er det ikke blot ’empowering’ (styrkende), det er også vældig vigtigt på andre måder. Den viden vil ikke bare give dig en overordnet fornemmelse af mening, ro og glæde, den vil også styrke dig i at skabe det liv, du ønsker og vælger.

At kunne manifestere hvad end vi ønsker er vi mange, der oplever som svært – også selv om vi har læst 10 eller 20 bøger om det og taget adskillige kurser i det. Hvorfor?

For det første, er ‘rene’ og klare intentioner vigtige. Vi skal have gjort os klart, hvad det er vi gerne vil, både bevidst OG ubevidst, så vores ønsker og valg ikke modsiger og står i vejen for hinanden.

Ofte har vi ubevidste stopklodser, som spænder ben for os, f.eks. diverse gamle, smertefulde og begrænsende overbevisninger, traumer, skyggesider og så videre. Ud over det har vi også ofte et begrænset selv- og verdensbillede, som er ‘gammeldags’ fysisk-mekanisk og ikke kvantefysisk, bevidstheds- og helhedspræget.

Hvis du vælger at ændre disse ting, vil du have taget det første og vigtigste skridt i retning af målet, som er, at du indser, hvor kraftfuld du i virkeligheden er. Når du har indset og oplevet dette, vil du helt naturligt gøre brug af det.

Jo mere, vi forstår omkring hvordan tingene hænger sammen, desto mere tillid får vi til vores egen evne til at gennemføre og manifestere vores ønsker og drømme.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du vil afklare dig med dine ønsker og drømme og gøre dem så klare og konkrete, som overhovedet muligt, ligesom du kommer til at finde og fjerne de sidste forhindringer for virkeliggørelsen af dem, som du måtte have i din bevidsthed.

– Du vil lære at mærke, hvornår det, du vil, er i tråd med det, som virkelig er bedst for netop dig (og alle andre) og ikke blot er ego-drevet. (Dit højere selv ved, hvad de ting er og dit højere selv kan – på en meget blød, kærlig og ikke-dominerende måde – rådgive dig). Først når dine drømme er i overensstemmelse med det, der virkelig er rigtigt for dig, vil det give mening at arbejde med at manifestere det.

– Du lærer, hvordan du selv i din bevidsthed (med afklaring, tanker, følelser og visualiseringer) målrettet kan arbejde med at skabe dig de manifestationer, du ønsker dig i dit liv.

– Du vil lære at genkende, at du er på rette vej, ved at tingene altid løser sig på bedste vis for alle involverede. Dette sker, når du vælger samt handler ud fra højere bevidsthed. så opmuntrer livet dig til at fortsætte.

 


3. år: Personlig udvikling kursus 5, modul 5

Lær at bruge kærlighed, accept og rummelighed som effektiv drivkraft bag alt
Kan helhed, kærlighed, ro, accept og rummelighed virkelig være svaret på livet, universet og alting? Det lyder næsten som en spirituel kliché, men faktisk er disse værenstilstande nogle af de allervigtigste understrømninger i dit liv. De er også tilgange, som du kan lære at bruge aktivt som redskaber til at skabe dig det liv, som du ønsker.

Pludselig vil kærlighed ikke længere være noget, som sker for dig, eller som du får, det er noget du udelukkende selv skaber, fordi du vil det. Og det samme med de andre, attraktive værenstilstande. På denne måde bliver du herre over dit eget liv.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du oplever, at helhed, kærlighed, ro, accept og rummelighed er et valg. Det er forskellige aspekter af en tilstand af højere bevidsthed, som du selv er herre over og kan gå ind i, når det passer dig.

– Du oplever, hvordan helhed, kærlighed, ro, accept og rummelighed ikke kun er vigtigt i forhold til dig selv og andre, men også er meget kraftfulde tilstande, du bevidst kan vælge at være i, når du arbejder med dit ego, dine valg, intentioner, udfordringer og processer.

 


3. år: Personlig udvikling kursus 6, modul 5

Helheds-design dit optimale liv
Mange af os er vant til at opleve, at rigtig meget i livet ikke er noget, vi vælger, men er noget, som sker for os, eller rammer os tilfældigt. Dette er ubehageligt, og får os til at føle os magtesløse – at vi ikke har det store at skulle have sagt.

Omvendt, når vi indser, at vi selv kan skabe os det liv, vi drømmer om og de oplevelser, vi ønsker, så føler vi os ’empowered’ og næsten almægtige i vores eget liv og oplevelse. Vi føler, at vi kan næsten alt, det vi vil … hvilket vi så også kan! Og cirklen er selvforstærkende: desto mere vi oplever, at vi kan, desto mere kan vi.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du bliver mere bevidst om, hvor du er i dit liv – om du er på vej i den retning, som er optimal for dig, eller om der er nogle områder, hvor der skal justeres.

– Du kommer til at se på alle områderne i dit liv – med primært fokus på hvilken (livs)oplevelse du ønsker. Planer og huskelister kan også tilføjes, men er sekundære og kommer altid bagefter. Dette er en både effektiv og behagelig måde at gøre det på.

– Du kommer til at sætte dine ønskede oplevelser for dine livsområder sammen til en helhed, som skal være dit liv fremover. Dette skal udtrykkes kreativt (skriftligt, kunstnerisk eller digitalt eller lignende). Du skaber et helheds-design for dit optimale liv … og sætter det i gang.

 


3. år: Modul 6 (Bevidsthedsguide):
Dig, dig, dig …

Normalt ville man sige, at dit job er at hjælpe dine kunder (hvilket det også er), MEN her vil vi vende en masse mindsets på hovedet ved at sætte fokus på én ting … DIG! Dette skifte vil gøre, at du bliver ikke bare lidt, men kraftigt ’empowered’!

Du vil bl.a. forstå, at det at være Bevidsthedsguide kun er en label eller mærkat … det er dig som person, dine kunder vil komme for. Du vil også forstå, at hvis du vælger at ville arbejde professionelt med bevidsthedsguidning, så er det en fordel at tænke helt anderledes på det at være selvstændig:

Du og dine ønsker kommer altid først – økonomi og marked er altid sekundært.

Her er de kurser, som du kommer igennem på modul 6 på tredje år:

3. år: Bevidsthedsguide kursus 1, modul 6

Lær at arbejde med dine kunder med basis i højere bevidsthed
Som Bevidsthedsguide arbejder du meget personligt med folk. Du vil ’empower’ dine kunder via din væren, som har basis i kærlighed, rummelighed, helhed, ro og accept. Man kan faktisk sige, at du ER det, som de får, eller i al fald, at du hjælper dem med at få det samme, som du har.

Denne væren er dit hvilested og din power. Derfor vil alene din tilstedeværelse (og din ‘ubetingethed’) gøre en stor forskel for dine kunder. Det løfter deres bevidsthed og heler dem, at du bare er der, hvilket er meget kraftfuldt i sig selv.

Samtidig er det også vigtigt, at du lærer at adskille dig selv og din energi fra dine kunders således, at du ikke lader dig ‘trække ned’, eller du kommer til at slæbe noget ‘uhensigtsmæssigt’ med hjem. Det lærer du også.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du får trænet det at have basis i en højere væren (kendetegnet ved bl.a. kærlighed og indre ro), når du arbejder med et andet menneske. Du lærer, hvor kraftfuldt det er at være ubetinget rummelig og accepterende og samtidigt nysgerrigt undersøgende.

– Du lærer at sætte grænser mellem dig selv og din kunder – både energimæssigt og praktisk. Desuden vil du også få nogle redskaber til at komme af med uheldig/negativ energi.

 


3. år: Bevidsthedsguide kursus 2, modul 6

Farvel til kundeforventninger og hej til eget formål
Når man arbejder med andre mennesker og deres bevidsthed, så har man som regel en masse positive forventninger til, hvad man ønsker de skal opnå. Dette er der i og for sig ikke noget galt i, andet end at det kan være et problem, hvis man ikke kan give slip på forventningerne, når kunderne måske ikke opfylder dem. (For det vil de ikke altid gøre).

Kan man ikke give slip på sine forventninger til kundernes indsigter og fremgang, bliver man frustreret og skuffet, og dette kan gå voldsomt ud over ens arbejdsglæde (og dermed også over kvaliteten af ens arbejde). Derfor er det vigtigt at kunne sige farvel til forventninger på kundernes vegne. Deres liv, deres ansvar!

Men skal man så slet ikke arbejde hen imod noget? Jo, hen imod dine egne formål med det at arbejde som Bevidsthedsguide. Disse formål bør være klokkeklare og være det, der fylder i dit sind. Det kan du nemlig altid være herre over.

Derudover vil du også opleve, at det er vigtigt at arbejde med de for dig rigtige kunder. Kunder, som hjælper dig med at få de oplevelser, du ønsker som Bevidsthedsguide.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du vil forstå og arbejde med vigtige i at give slip på forventningerne til dine kunders fremgang (deres ansvar) og i stedet fokusere på dine egne formål, som du selv kan have 100% ansvar for.

– Du vil sætte dine egne formål for dine sessioner, som du altid selv kan opfylde.

– Du får slået fast præcis, hvilken type kunder du gerne vil arbejde med, og du finder et par af disse “perfekte kunder”, og kommer i gang med at arbejde med dem, så du får det afprøvet i praksis – og justeret ind.

 


3. år: Bevidsthedsguide kursus 3, modul 6

Lav en bevidsthedsfokuseret forretningsplan
Måske er dette den første alternative uddannelse du tager, måske har du allerede flere i din rygsæk. Rigtig mange vil rigtig gerne bruge deres uddannelse i praksis og leve helt eller delvist af den, men bliver slået tilbage fordi de oplever, at der er mangel på økonomi eller kunder … eller frygter, at der vil være det.

Meget ofte skyldes ‘nederlaget’ et mindset med et uheldigt fokus, nemlig et fokus på økonomi og markedsbehov. “Men man skal jo overleve og dække sine regninger!”, kunne man indvende. Ja, det skal man, men det må ikke være det, som man går efter, når man vil udleve sin drøm, for så ender man ofte med at slå drømmen ihjel.

Vi har skabt Et Bevidst Liv HELT uden hensyntagen til indtjening og markedsbehov. Vi har kun haft fokus på os selv og vores ønskede livsoplevelser. Det virker. Det virker mere end godt. Og det kan du også – du skal bare lære at vende dit normale forretnings-mindset på hovedet.

Fokus er på at skabe et helhedsorienteret, autentisk og meningsfuldt liv, hvor arbejde ikke er ‘arbejde’ eller på nogen måde fremmedgørende, men derimod er en optimal manifestation af dig i arbejdssammenhæng.

Dit udbytte af dette kursus er bl.a. følgende:

– Du bliver helt afklaret med, hvad du vil bruge uddannelsen til Bevidsthedsguide til i dit liv. Hvordan skal den passe ind helt konkret? (Det kan også være en anden alternativ uddannelse, du fokuserer på, eller en kombination af uddannelser).

– Du laver en bevidsthedsfokuseret livs- og forretningsplan med primært fokus på værdier, livsoplevelse, glædesskabende egenskaber, hvilke kunder du vil have, og hvad du vil hjælpe dem med, og sekundært økonomi.

– Du lærer at vende dit normale forretnings-mindset på hovedet. Vi arbejder med at vende det traditionelle mindset fra virksomhed, økonomi og markedsbehov til DIG, ubetinget.

 

Bliv Bevidsthedsguide
– Transformér dit og andres liv

Nysgerrig?
Tag et hurtigt kig og se, om det mon er noget for dig!


Mere information om bevidsthedsuddannelsen

 
• Hovedsiden for uddannelse: Bevidsthedsuddannelse – Vejen til et godt liv

Uddannelsen til Bevidsthedsguide (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)
Uddannelsen til Bevidsthedsguide (for dig, der vil læse en kortere version om uddannelsen)

Bevidsthedsguide-uddannelsens opbygning og indhold (oversigt over moduler og kurser)
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens første år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens andet år

Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have den korte version)
Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have en uddybende beskrivelse)

Uddannelsen til Bevidsthedslærer (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)

Datoer og priser for Bevidsthedsuddannelsen

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Forsiden

Scroll to Top