Bevidsthedsprogrammering styrer os!
(Via overbevisninger, normer og lignende).
Heldigvis styrer vi den …

– af Søren Lauritzen

Vores bevidsthed og vores vilje er de to mest kraftfulde ting vi har.

Vidste du at de kan programmeres?
 

We’ve Got the Power! Vi har magten i vores liv – takket være vores bevidsthed og vilje

Hvis du nu sidder og tænker “Hvorfor skulle min vilje og min bevidsthed være så kraftfulde?”, så er svaret her:
 

Villig og virkningsfuld vilje

Viljen er det vi bruger til at tage alle valg i vores liv, både de små, de store og de livsforandrende.

Det er med vores vilje at vi sætter vores intentioner og mål.

Og vi bruger også vores vilje når vi skal holde fast på vores valg, intentioner og mål (viljestyrke), ændre på dem, eller give slip på dem (træffe nye valg).
 

Behændig og behagelig bevidsthed

Vores bevidsthed er det vi bruger til at forestille os ting med (fantasi og kreativitet), og til at forme ideer, ønsker, intentioner og planer med (skaberkraft).

Derefter vi bruger vores bevidsthed, både mens vi handler på vores valg og bagefter, til at vurdere og justere (bedømmelse og tilpasning) samt til at sortere og frasortere konsekvenserne (filtrering) af vores valg og handlinger – samt af alt hvad der sker i og omkring os.

Det er i det hele taget med vores bevidsthed at vi oplever – både os selv, andre, verden og livet (vores livsoplevelse). Har vi en god oplevelse, så skyldes det vores bevidsthed. Har vi en dårlig, så skyldes det også vores bevidsthed. Dette er sandt, uanset hvad der rent faktisk sker, altså uanset om det er “gode” eller “dårlige” ting som sker, fordi:

Vi skaber vores egen, personlige virkelighed med vores bevidsthed.

På et subatomart, kvantefysisk plan er det vores bevidsthed og vilje / intention, der bestemmer hvordan den fysiske (og ikke-fysiske) verdens byggesten skal opføre sig. Med vores bevidsthed er vi, helt bogstaveligt, med til at forme verden.


(Hvis det ovenstående afsnit virker usandsynligt eller overdrevet, så prøv for eksempel at tjekke det i fysikken velkendte double-slit forsøg (der beskrives mere “spiseligt” her hos engelske BBC). Med det forsøg er det gentagne gange blevet slået fast at tilstedeværelsen af en menneskelig observatør ændrer de fysiske resultater. Men vigtigere endnu, så har forskeren Dean Radin (f.eks. her) og senest fysikeren Gabriel Guerrer (her) bevist at mennesker helt bevidst kan styre hvad der sker på det subatomare plan. Guerrer har desuden bemærket, at jo mere bevidsthedstræning (f.eks. via meditation, mindfulness, opmærksomheds-træning eller lignende) en person har, desto mere effektivt kan vedkommende med sin intention styre det subatomare plan, og dermed de fysiske resultater). Kvantefysik (og dermed al fysik) og bevidsthed hænger nært sammen.

Vores bevidsthed og vilje er ekstremt kraftfulde sager!

Billede: Farveeksplosion på sort baggrund. Tekst: Vores bevidsthed og vilje giver os magten i vores liv.

Det, at både vores bevidsthed og vores vilje kan programmeres, er i sandhed et eksplosivt faktum.
 

Bevidsthedsprogrammering

At programmere vores bevidsthed og vilje er ikke ligesom at programmere en computer eller en smartphone, men det er heller ikke så forskelligt fra det. Analogien kan fint bruges.

Når man programmerer en computer eller en smartphone, så bestemmer man hvordan den skal bruges, hvad den skal gøre, hvornår og hvordan. Man styrer den.

Sådan er det også med programmering af vores vilje og bevidsthed. Jeg kalder det bevidsthedsprogrammering.

Bevidsthedsprogrammering er præcis hvad det lyder som. En måde at programmere – og dermed styre – vores bevidsthed og vilje.

Så når vi har bevidsthedsprogrammering, og det har vi alle sammen, så har det store og omfattende konsekvenser …

Når vores bevidsthed og vilje er programmeret, så er det den programmering som bestemmer hvordan vi oplever vores liv.

Ja, mere end det:

Vores bevidsthedsprogrammering bestemmer i vidt omfang hvordan vi tænker, føler, tror, vælger og handler.

Yep, du læste rigtigt. Såvel vores tanker og følelser, vores overbevisninger og tro, som vores valg og handlinger er i vidt omfang dikteret af vores bevidsthedsprogrammering.

Med andre ord: Vores bevidsthedsprogrammering er super vigtig.

oto: Rattet i en bil fra tidligt i 1900-tallet. Tekst: Hvem styrer? Bevidsthedsprogrammering kan styre både vores bevidsthed og vores vilje. (Søren Lauritzen)
 

Hvem bestemmer i vores liv?

Når man ved at bevidsthedsprogrammering er så vigtig, så bliver det jo også vigtigt at vide:

Hvem har programmeret os?

Svaret er: Det har vores omverden og vi selv.

Det betyder, i korthed sagt:

Andre mennesker (vores omgivelser) kan styre vores bevidsthed og vores vilje (og dermed os) udefra – og gør det. Ligesom vi selv kan styre os, vores bevidsthed og vores vilje indefra – og gør det.

I sidste instans er det os selv, der bestemmer, det er os selv der har magten i vores liv, og det er os selv som bestemmer hvordan vores livsoplevelse skal være, simpelt hen fordi det er vores bevidsthed og vores vilje. Og vores vilje er fri.

Men … der er et stort “men”.

Bevidsthedsprogrammering ER noget vi selv har valgt, det er os selv der har bestemt at vi skal have den, MEN vi har ofte modtaget eller skabt den så diskret og subtilt, at vi ikke har opdaget det ske, og det er typisk så længe siden (vores tidlige barndom), at vi ikke længere kan huske det. Programmeringen ligger i det ubevidste, i vores underbevidsthed.

Kort sagt:

Vi har skabt – og sagt “ja tak” til – en masse programmering, som vi ikke længere er bevidste om, men som styrer os nu og her, i vores voksenliv.

Så selvom vi har 100% kontrol over vores bevidsthed og vilje samt al vores bevidsthedsprogrammering, så har vi reelt ikke nogen kontrol over det, som vi ikke er bevidste om: I stedet for at vi styrer det, så styrer det os!

Vi har alle sammen en bunke bevidsthedsprogrammering. En kæmpe bunke. Og det er ikke en velordnet bunke, det er en rodebutik, hvor nogle dele af vores programmering er i direkte modstrid med andre dele. (Hvilket giver mærkelige og forvirrende resultater).

Vi trænger stort set alle sammen til at rydde godt og grundigt op i vores bevidsthedsprogrammering. Både den bevidste og den underbevidste.

De to typer bevidsthedsprogrammering

Som det indirekte fremgår af ovenstående, så er der grundlæggende to typer bevidsthedsprogrammering: social / kulturel og personlig.
 

Billede: cirkel med to farver, orange og lilla, som flyder ud i hinanden. Tekst: To slags bevidsthedsprogrammering: Indre, personlig og ydre, social programmering.
 

Social / kulturel bevidsthedsprogrammering

Vi er opdraget i en kultur. Kulturen inkluderer ofte en religion.

Vi følger visse normer, sædvaner, traditioner og love.

Vi har visse fælles overbevisninger og værdier samt en vis fælles moral og etik.

Og vi prøver som regel at passe ind og leve op til vores omgivelsers forventninger.

Opdragelse og tilpasning – begge disse ting fører til bevidsthedsprogrammering.

Som danskere – og borgere i verden – har vi desuden en slags fælles virkelighed som vi er delvist / nogenlunde enige om, en såkaldt konsensus-virkelighed. (Ja, faktisk kan vi være med i flere forskellige grupper, og acceptere flere forskellige konsensus-virkeligheder samtidig).

Det er alt sammen eksempler på social / kulturel bevidsthedsprogrammering.
 

Personlig bevidsthedsprogrammering

Oven i den kommer så vores personlige bevidsthedsprogrammering. Meget af denne programmering af vores bevidsthed har vi foretaget helt tidligt i vores liv, i de allerførste leveår. Og den er ofte ikke særlig hensigtsmæssig for os som voksne. Men den styrer os stadig, her mange år – eller årtier – senere.

Vores personlige bevidsthedsprogrammering er f.eks. vores personlige overbevisninger, mindsets , vaner, holdninger, antagelser, forventninger, beslutninger og, ikke mindst, vores ego (AI, vores kunstige intelligens).

Vi har også en personlig virkelighed (vores opfattelse af virkeligheden), som er helt vores egen.
 

Bevidsthedsprogrammering er ikke “hellig”

Vi er tilbøjelige til at føle at visse typer bevidsthedsprogrammering er urørlige. Sådan lidt hellige. (Eller meget hellige).

Det gælder ikke mindst kulturelle traditioner og religioner samt diverse typer overbevisninger – både de religiøse og de ikke-religiøse, både de sociale / kulturelle og de personlige. Nogle gange kalder vi det for tro, og i et land som Danmark har vi heldigvis trosfrihed, dvs. vi har lov at tro hvad vi vil (hvilket jo ikke er en given ting i et land).

Med fare for at støde nogle på manchetterne, vil jeg gerne slå dette fast:

Bevidsthedsprogrammering er ikke hellig eller urørlig. Det er KUN programmering. En slags vaner.

Foto: Beige ko på en tåget mark. Tekst: Bevidsthedsprogrammering er IKKE en hellig ko. (Søren Lauritzen)
 

Vi kan vælge at beholde den programmering vi finder gavnlig og ønskværdig, så som at det er en god ide at hjælpe andre og en dårlig ide at skade dem, og så kan vi kan vælge at droppe alt det vi ikke ønsker mere, så som begrænsende ideer om hvem vi er, hvordan vi skal tænke og leve, og så videre.

Hvis vi interesserer os for personlig udvikling – eller spirituel udvikling – så er arbejdet med bevidsthedsprogrammering noget af det mest kraftfulde og effektive der findes. Og de mest helbredende, positive og gavnlige resultater får man, når man giver helt slip på sin bevidsthedsprogrammering. (Mere om det i en anden artikel).
 

Robotterne kommer! Nej, de er her allerede, og de er os selv

Næsten alle kender analogien om det berømte glas der enten kan ses som halvt fyldt (optimisten) eller halvt tomt (pessimisten). Jeg har skrevet en artikel om livssyn og perspektiv, hvor jeg laver analogien til en lille fortælling og trækker den så langt ud at det bliver sjovt, og eksemplet med glasset viser ret præcist hvad bevidsthedsprogrammering gør: Den farver alt for os, og får os til at reagere forudsigeligt.

Præcis fordi vi alle sammen har programmeret os selv – og har ladet os programmere af andre.

Vi kender nok alle sammen det, at der er noget vi gerne ville dele med nogen, f.eks. vores mor, vores far, Tante Agathe eller vores ven Holger … men vi gør det ikke. Hvorfor? Fordi vi ud fra erfaring føler os sikre på, at vi på forhånd ved hvordan de vil reagere, og det orker vi ikke.

Årsagen til at de reagerer på samme måde igen og igen er bevidsthedsprogrammering.

Så med en delvis gentagelse (for man kan ikke sige det for tit):

Vores bevidsthedsprogrammering styrer ikke bare vores perspektiv men hele vores bevidsthed og vores vilje, så vi altid ser og fortolker alting på en bestemt måde, hvorefter vi tænker, føler, vælger og handler på bestemte måder – helt automatisk og forudsigeligt.

Og hvad vi derefter oplever … vil højst sandsynligt også være programmeret og forudsigeligt.

Lyder det lidt robot-agtigt?

Det er fordi det ER robot-agtigt!

Illustration: To robotter, en maskulin og en feminin. Tekst: Vil vi lade vores bevidsthedsprogrammering styre os, eller vil vi give slip på vores overbevisninger, traditioner, m.v.? (Søren Lauritzen)
 

Al bevidsthedsprogrammering begrænser os

Som udgangspunkt er vores bevidsthed kæmpestor og vores vilje helt fri. Så overskriften siger sådan set det hele …

Al bevidsthedsprogrammering er ikke bare styrende men også begrænsende – både for vores vilje og for vores bevidsthed. Og dermed for hele vores liv og livsoplevelse.

Man skulle synes det var slemt nok at bevidsthedsprogrammering automatiserer os, men det at den begrænser os er lige så slemt.
 

Bevidsthedsprogrammering = bevidsthedsbegrænsninger = stopklodser som giver os en ringere livsoplevelse

Sammenhængen mellem bevidsthed, vilje og effektivitet samt bevidsthedsprogrammering kan beskrives meget simpelt:

Jo mere programmering vores bevidsthed slæber rundt på, desto mere bundet, begrænset og ineffektiv er den. Og desto mindre valg oplever vi at vi har.

Samt omvendt, og mere positivt formuleret:

Jo mere bevidsthedsprogrammering vi giver slip på, desto mere fri, ubegrænset og effektiv er vores bevidsthed. Og desto mere valg oplever vi at vi har.

Plus, i forlængelse af det:

En fri, ubegrænset og effektiv bevidsthed og vilje giver en god, behagelig livsoplevelse.

Man kunne såmænd også sige det sådan her …
 

Bevidsthed er fedt – ikke-bevidsthed er ikke-fedt

Hvordan vi end vender og drejer det, så er det ikke tilfredsstillende at leve sit liv som en robot og kun få de oplevelser man er programmeret til. Set i et vist perspektiv er det det modsatte af virkelig at leve.

For at føle at man virkelig lever, skal man ikke bare turde være autentisk, man skal også være til stede i nuet og opleve at man er fri og har valgmuligheder.

Med hensyn til valgmuligheder er sammenhængen ret enkel:

Hvor meget vi oplever at have et valg er i høj grad afhængig af hvor megen bevidsthed vi har. Jo mere bevidsthed, desto mere valg.

Eller sagt på en anden måde:

Når vi udvider vores bevidsthed, så befrier vi vores vilje, giver os selv et større perspektiv og øger vores valgmuligheder.

Der er ikke noget mærkeligt i det, det er tværtimod helt logisk og naturligt. En større bevidsthed ser tingene i et større perspektiv og kan desuden rumme (indeholde) mere. Det inkluderer mere fri vilje, mere indsigt og flere muligheder.

Ikke-bevidste mennesker har ikke meget valg – de gør som deres bevidsthed er programmeret til. De tænker, føler, tror, vælger, handler, lever og oplever som deres indre programmer dikterer.

For nu ikke at trampe alt for meget i robot-analogien (og slet ikke tage en zombie-analogi op), så kan man sige at ….

Ikke-så-bevidste mennesker lever og oplever meget af deres liv på auto-pilot.

Og ikke-så-bevidste mennesker, det er langt de fleste af os – der er altså god sandsynlighed for at det er mig og dig og de fleste vi kender. Vi har, for nu at sige det med et enkelt ord, bevidsthedsforsnævring. Vi er, med et andet ord, bevidsthedsindskrænkede.

Uf.

Det er ikke sjovt at høre / læse at det er sådan.

Foto: Gargoyle (fantasivæsen) i sten, som ser meget sur ud. Tekst: Ubevidsthed er ufedt. (Søren Lauritzen)

Da disse ting første gang for alvor gik op for mig (Søren), blev jeg mere end sur, jeg blev rasende, frustreret og ked af det.

Ja, faktisk gik jeg igennem sorgens fem typiske faser med:

– fornægtelse
– vrede
– forhandling
– depression
og
– accept.

Men efter det gik jeg videre og fandt viljen til forandring samt til udførelsen / skabelsen af den forandring i praksis.

Og det virkede for mig.

Så det er en mulighed vi har.
 

Hvorfor bevidsthedsprogrammering kan være problematisk og skabe lidelse for os

Vores bevidsthedsprogrammering indsnævrer … alting for os. Den giver os bevidsthedsmæssige og viljesmæssige skyklapper på. Det er ligesom at kigge ud gennem et rør – eller kigge omvendt igennem en kikkert. Vi får tunnelsyn og kan ikke se ret meget.

Men det er altså ikke kun vores syn (perspektiv) der bliver påvirket, det er hele vores bevidsthed og vores vilje.

Vores bevidsthedsprogrammering gør, at der er en masse ting vi ikke kan forstå, en masse muligheder vi ikke kan se, og en masse valg vi ikke kan træffe.

Men ikke nok med det:

På grund af automatiseringen i bevidsthedsprogrammering, så kan vi føle at vi sidder fast, fordi vi har det med at træffe de samme valg og handle på samme måde igen og igen, selv når vi prøver at ændre det.

Hvad sker der når vi oplever disse ting – når vi, eksempelvis, oplever at der er en masse vi ikke kan forstå og en masse vi gerne ville, men ikke kan? Svaret er …
 

Bevidsthedsprogrammering kan gøre os bange, dumme og svage

Overskriften lyder bombastisk, men det er den faktisk ikke.

Hvis man gerne vil forstå noget, men ikke kan, fordi ens bevidsthed er begrænset af programmering, så føler man sig forvirret og dum.

Hvis der er noget man gerne vil, men ikke kan på grund af sin bevidsthedsprogrammering, så føler man sig svag og magtesløs.

Hvis man føler sig forvirret, dum, svag og magtesløs, så er det jo klart at man let bliver bange. Det skaber frygt.

Men det er ikke gjort med det.

En af de vigtigste egenskaber ved frygt er, at det gør os svage og dumme. En bange person føler sig svag og usikker, og frygt får vores bevidsthed (og vores krop) til at trække sig sammen. Vi kan ikke overskue hvad der sker, så vi tør ikke tage valg der er anderledes end de valg vi altid har taget, og vi tør heller være os selv og træffe valg der er anderledes end dem vores omgivelser træffer – og forventer.

Så der kan let komme til at køre en selvforstærkende, negativ spiral: Jo mere uhensigtsmæssig bevidsthedsprogrammering vi har, desto mere svaghed, dumhed og frygt føler vi … og jo mere frygt vi føler, desto mere svaghed og dumhed føler vi også.

Faktisk er der også andre årsager til at bevidsthedsprogrammering skaber frygt, svaghed og dumhed, og det er at …

Megen bevidsthedsprogrammering er … forkert. Ukorrekt. Ikke i overensstemmelse med sandheden og virkeligheden. Baseret på mangelfuld information, fejl og misforståelser.

For dem som er interesseret i det store billede, så skyldes det blandt andet dette:

Næsten al bevidsthedsprogrammering er baseret på relativitet og adskillelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med den måde tingene faktisk hænger sammen (det-som-er, virkeligheden, sandheden).

Troen på relativitet og adskillelse er i sig selv meget frygtskabende.

Når vi derudover oplever uønskede resultater, fordi der ikke er sammenhæng mellem vores bevidsthedsprogrammering (f.eks. vores tro/overbevisninger) og virkeligheden, så bliver vi bange.

Men det er så teoretisk igen, så lad os i stedet se på et eksempel. Den type bevidsthedsprogrammering vi kalder overbevisninger er et meget fint eksempel på disse ting.

Billede: Gammel art nouveau ramme i bløde, varme jordfarver. Tekst: Bevidsthedsprogrammering har ofte et forkert grundlag, som giver uønskede resultater, samtidig med at det kan gøre os bange og svække os.
 

Eksempel på ikke-korrekt programmering: Overbevisninger

Som bekendt er en overbevisning en ret stærk tro på et-eller-andet om et-eller-andet. Altså:

En overbevisning er en ide om, et gæt på, hvordan virkeligheden og sandheden om et-eller-andet er.

Vi behøver ingen overbevisning om de ting vi er sikre på. For eksempel: Vi føler ikke noget behov for at tro på en overbevisning om, at vi har en navle.

Vi har kun en overbevisning, når vi IKKE VED hvordan tingene hænger sammen. En overbevisning er vores bedste bud på præcis det. Med andre ord:

En overbevisning er en teori, en erstatning for virkeligheden og sandheden (det-som-er).

En virkeligheds-erstatning er ikke virkeligheden, og en sandheds-erstatning er ikke sandheden. Så ligegyldigt hvad vores overbevisning går ud på, så kan den aldrig blive sand, virkelig eller korrekt.
 

Bevidsthedsprogrammering = magt

Ingen tvivl om at det største problem ved alle de ovennævnte ting er, at man får en dårlig livsoplevelse.

Men der er også andre problemer, herunder for eksempel at bange mennesker er nemme at manipulere. Et faktum som magtsyge mennesker rundt omkring i verden altid har udnyttet, og fortsat udnytter.

Når man kombinerer det med det faktum at man via bevidsthedsprogrammering kan styre menneskers tanker, følelser, overbevisninger, valg og handlinger, så bliver det meget åbenlyst at …

Bevidsthedsprogrammering er et magtmiddel. Et af de mest kraftige overhovedet.

(Uanset hvad, så må vi dog ikke glemme at magten over vores bevidsthedsprogrammering ligger ET eneste og ganske bestemt sted, nemlig hos os selv).

Billede: Ramme fra illumineret middelalder-manuskript. Tekst: Bevidsthedsprogrammering begrænser, automatiserer og styrer vores bevidsthed og vilje, og det kan være nyttigt, men også problematisk. (Søren Lauritzen)
 
 

Bevidsthedsprogrammering og menneskeheden lige nu

Som menneskehedens situation ser ud lige nu, i denne tidsperiode, så er det vel nok mestendels skidt at vi begrænser vores bevidsthed og vilje.

• Vi har p.t. gang i omkring 33 egentlige krige (med 1.000 eller flere døde pr. år). Vi kan udrydde hinanden – og nærved alt liv på Jorden – med et tryk på en knap.

Vi bliver flere og flere – der var 370 millioner af os i 1350 (efter Den sorte død ), men 2 milliarder af os i 1930, 4 milliarder i 1970, og næsten 8 milliarder mennesker på Jorden i 2020. Vi ville nok – på en bæredygtig måde – kunne brødføde alle disse mennesker, og sikre dem rent vand, sundhed, bolig, uddannelse og andre grundlæggende ting, hvis vi virkelig ville, men indtil videre gør vi det ikke.

• I stedet opfører vi os ufatteligt kortsigtet og skaber global opvarmning, samtidig med vi er i fuld færd med at udpine, forurene og på anden vis ødelægge det miljø, som vi er totalt afhængige af for vores overlevelse.

Konklusion:

Vi har brug for IKKE længere at tænke, føle, tro, vælge, handle, leve og opleve som vi er programmeret til, vi har brug for at gøre de ting SELV, helt FRIT.

Vi har brug åbne, udvide og løfte vores bevidsthed samt befri vores vilje.

En bevidsthed som er stor og åben, samt en vilje som er fri, VIRKER (fungerer) bedre end det modsatte, og giver os også en bedre livsoplevelse.

Foto: Vid udsigt over bjergtoppe i en begyndende solnedgang. Tekst: Når vores bevidsthed er stor og åben, og vores vilje er helt fri, så VIRKER (fungerer) vi optimalt, OG vi får en bedre livsoplevelse. (Søren Lauritzen)

 
 

Vi, menneskeheden, kunne godt bruge at fungere bedre.

Vi kunne godt bruge mere indsigt i hvordan tingene (livet og vi selv) hænger sammen.

Vi er frustrerede, bange, sårede og føler os magtesløse, ja, men det behøver vi ikke, for faktisk har vi magten via vores bevidsthed og vilje, og det kunne vi godt bruge at forstå.

Med den magt vi har, altså med vores bevidsthed og vilje, kan vi rent faktisk helbrede os selv for alskens gammel, tung og begrænsende bagage, herunder f.eks. gamle traumer, skyggesider, frygt, angst, depression, PTSD, OCD, stress, ubalancer, diverse fysiske skavanker, og meget mere til. Det ville vi have rigtig godt af at forstå – og gøre i praksis, for mange af de problemer vi skaber ude i verden, dem skaber vi kun fordi vi har problemer og ubalancer inde i os selv.

Vi kunne også godt bruge en bevidsthed om, at når vi skader hinanden og vores omgivelser, så er det reelt os selv – og vores børn – vi skader.

Og endelig kunne vi godt bruge at forstå hvem og hvad vi faktisk er, for når vi forstår det, så holder vi op med al den uhensigtsmæssige adfærd vi i øjeblikket lægger for dagen.

Disse indsigter, denne forståelse, får vi, når vi via undersøgelse og noget så simpelt som sandheden løfter, heler og udvider vores bevidsthed samt frigør vores vilje. (Dette er bevidstgørelse).

Lige nu har vi brug for MERE bevidsthed og MERE fri vilje. Alle sammen.

Hvilket også vil give os en bedre livsoplevelse!

Foto: Vid udsigt over havet i en begyndende solnedgang. Tekst: Vi mennesker kan ødelægge os selv, så vi har virkelig brug for mere bevidsthed og vilje. (Søren Lauritzen)

 

Okay, nu har vi set på en masse egenskaber og konsekvenser ved bevidsthedsprogrammering, så nu er det tid at spørge …
 

Bevidsthedsprogrammering: Godt eller skidt?

Lige umiddelbart synes det som et nemt spørgsmål at svare på.

Vi mennesker er ikke robotter. Vi er levende væsner med bevidsthed og vilje, hvis højeste ønske er en god livsoplevelse.

Hvis bevidsthedsprogrammering svækker os og gør os bange, dumme og nemme at manipulere, og derudover også gør, at vi opfører os som robotter og oplever vores liv på en robot-agtig måde, så er det alt i alt en ubehagelig og dårlig livsoplevelse, og det er derfor nærliggende at kalde bevidsthedsprogrammering for noget skidt.

Hvilket vel nok er den generelle tommelfinger-regel, hvis der er sådan en.

Men faktisk er der en anden side af mønten.
 

Bevidsthedsprogrammering kan være godt

Bevidsthedsprogrammering kan være både godt og nyttigt.
 

Gode vaner

Gode vaner som tandbørstning og håndvask, for eksempel, er en form for bevidsthedsprogrammering, ligesom man kan træne sig op til at reagere hensigtsmæssigt på udfordrende ting, hvilket er det der praktiseres, når man laver brandøvelser på en arbejdsplads: Man træner sig op til at reagere fornuftigt i tilfælde af brand.
 

Retfærdige og fornuftige love

Landets love, som er en (relativ mild) form for bevidsthedsprogrammering, er af natur begrænsende. Men hvis de ellers bliver lavet retfærdigt og fornuftigt, så er de til glæde for os alle.
 

Afslappet, støttende kultur

Kultur, normer, traditioner, og moral er mere kraftig og indgribende bevidsthedsprogrammering, og de begrænser os – nogle gange både voldsomt og uhensigtsmæssigt. Men de skaber også en form for fællesskab, sammenhæng og kontinuitet. Kultur og lignende kan være en nyttig og positiv ting, hvis den er afslappet og støttende og ikke rigid (stivnakket) og undertrykkende.

Så der er fordele ved kontrol og styring.
 

Begrænsning som bløde, fleksible rammer

Tænk på en kunstmaler der maler på et lærred.

Billede: Abstrakt. Gule, røde og purpur farvetoner. Tekst: Bevidsthedsprogrammering kan også være nyttigt - til f.eks. gode vaner, fornuftige love, osv. (Søren Lauritzen)

Lærredets størrelse er given, det er en begrænsning. Men det gør også tingene lettere, at man ved hvor meget plads man har at gøre godt med. En ramme at arbejde og lege indenfor. Det er overskueligt, og selve begrænsningen kan udløse kreative valg og løsninger.

(Eksempelvis har jeg set nogle flotte malerier – af en for mig ukendt kunstner – hvor dele af selve rammen også blev brugt som en del af maleriet, hvilket gav en flot effekt).

Børn, som leger frit, laver også regler, altså begrænsninger og rammer, for deres leg, for det giver den bedste leg. Men de laver også disse regler og rammer om, ganske ofte endda, for at lave deres lege endnu bedre. Deres rammer er bløde og fleksible.

Så der er også fordele ved begrænsning.
 

Bevidsthedsprogrammering som kreativ skabelse

Endelig er der det super-vigtige fænomen skabelse. Bevidsthed er både kraftfuld og kreativ, og det kan vi bruge på en positiv og konstruktiv måde. Eksempelvis:

Når der er noget vi ikke ved med sikkerhed, så vi i stedet vælger at lave en overbevisning om det, eller når vi gerne vil sikre at vi altid tænker på en bestemt måde, så laver os et mindset.

I de situationer kan vi helt bevidst vælge at skabe overbevisninger og mindsets som som begrænser os mindst muligt, samtidig med at de bekræfter, styrker og støtter os mest muligt. En tro / overbevisning, for eksempel, som siger “Det er muligt, og jeg kan godt” er langt mere nyttig og behagelig, end en som siger “Det er umuligt, og jeg kan ikke”.
 

Konklusion: Er bevidsthedsprogrammering godt eller skidt?

At bevidsthedsprogrammering er styrende, begrænsende, frygtskabende og åbner os for manipulation … det er, hvad det er.

Nogle gange – ofte – er det decideret skadeligt, og dog er det på andre måder nyttigt.

Om det er nyttigt eller skadeligt er op til os selv – det kræver blot at vi tager ansvaret for vores bevidsthedsprogrammering, vælger at bevidstgøre os om den, og derefter træffer nogle fuldt bevidste valg om den, som vi fører ud i livet.

Den afsluttende pointe er denne …
 

Vi bestemmer selv (100%) over vores bevidsthedsprogrammering

Programmering af et menneske som dig eller mig er, som sagt, ikke det samme som programmering af f.eks. en computer eller smartphone, men det er sammenligneligt. Forskellen på computeren og os er bevidsthed, og ikke mindst fri vilje.

For et menneske med bevidsthed og fri vilje er bevidsthedsprogrammering typisk en række selvvalgte og udefrakommende overbevisninger og vaner. Hvis de kommer udefra, så har vi selv valgt at sige “ja tak” til dem og tage dem ind i vores bevidsthed. Vi har magten.

En computer, derimod, har ikke bevidsthed eller fri vilje, og derfor heller ikke noget valg. Det er trods alt (stadigvæk) os mennesker der programmerer computere (samt os selv) og ikke omvendt.

Vi vil have kæmpe glæde af at tjekke vores bevidsthedsprogrammering – og hvad den gør ved os og vores liv (herunder ikke mindst: vores livsoplevelse) – samt tage nogle nye beslutninger om den, og føre dem ud i livet.

Når vi gør det, så opdager vi at vi har tre muligheder for hvad vi kan gøre med vores bevidsthedsprogrammering, hvoraf en er langt mere kraftig og nyttig end de andre to.

Foto: mælkevejen over en sø om natten. Tekst: Bevidsthedsprogrammering er hvad vi gør det til. (Søren Lauritzen)

 

Moderne udgave af en klassisk kalligrafisk slut-på-teksten markør.]

Hvad vil du læse nu?

Hvad er bevidsthed og hvorfor er det så vigtigt? Foto af babushkadukker på en række.
Gå til ‘modersiden’ for bevidsthed:
Hvad er bevidsthed, og hvorfor er det så vigtigt?

Andre sider relateret til dette emne

Bevidsthedsforsnævring er når vores bevidsthed er begrænset. Billede med ramme af pigtråd.

Vi lider af bevidsthedsforsnævring!
(Hvad det er, hvad det gør, og hvordan vi kommer ud over det)

Skab din egen bevidsthedsrevolution. Foto af en sommerfugl, der forlader sin pubbe.

Bevidsthedsrevolution

Gå til artikelbiblioteket: Artikler om personlig udvikling – Et online-bibliotek om bevidsthed og selvudvikling

Gå til forsiden

Moderne udgave af en klassisk kalligrafisk slut-på-teksten markør.]

Scroll to Top