Bevidsthedsuddannelsen
– Hvad du får ud af den overordnet set!

– For dig som vil leve et glædesfyldt autentisk liv via højere bevidsthed … og hjælpe andre til det samme

Bevidsthedsuddannelsen er for dig, som ønsker:

1) En ultra personlig uddannelse i bevidsthed og det at forstå dig selv, forstå andre og forstå livet samt leve et godt liv: et autentisk, meningsfuldt og glædesfyldt liv. (Det handler om tingene indadtil i dit liv).

2) En alternativ uddannelse i at hjælpe andre med at skabe et autentisk og meningsfuldt liv med livsglæde og livskvalitet i førersædet. (Det handler om, hvad du udadtil kan tilbyde andre og verden).

Her er hvad du får ud af uddannelsen baseret på de to punkter ovenfor:

1) En ultra personlig uddannelse i bevidsthed og det at forstå dig selv, forstå andre og forstå livet samt leve et godt liv: et autentisk, meningsfuldt og glædesfyldt liv

Indadtil handler det altså om at blive mere bevidst og skabe dit liv på dine præmisser! Dine mere konkrete årsager til deltagelse kan f.eks. være ønske om større indsigt, afklaring, helhed, personlig udvikling, helbredelse, spirituel udvikling og transformation. Samt selvfølgelig et ønske om et bedre, mere meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Din bevidsthed rummer enorme potentialer – og du lærer at bruge dem

Du bliver uddannet i at bruge din bevidstheds enorme potentiale til at skabe dig en ny helhedsforståelse og en kontinuerligt god og meningsfuld livsoplevelse. Du lærer, hvordan du på mere vedvarende vis kan skabe og opleve positive værens-tilstande som f.eks. kærlighed, glæde/lykke, helhed, frihed, mening og indre ro samt personlig empowerment, og hvordan du hjælper andre med de ting – og mere til.

Når du laver bevidsthedsrevolution bliver alt større, og livet meget bedre

Du vil højst sandsynligt komme til at opleve, at du ændrer din grundlæggende tilgang til så godt som alt. Det sker, fordi du vælger at skabe ‘revolution’ i din bevidsthed. Med en Bevidsthedsrevolution, vil du opleve en kombination af skift i mindset, skift i paradigme samt betragtelig bevidsthedsudvidelse og -heling. Faktisk bliver hele din virkelighed en anden – og bedre – sådan som du selv vælger og skaber det.

Et grundlæggende positivt bevidsthedsskifte (en bevidsthedstransformation, en bevidsthedsrevolution) er altid resultatet af en bevægelse fra usandhed til sandhed. En bevægelse fra oplevelsen af adskillelse til oplevelsen af helhed.

Bevidstgørelsesprocessen er unik, men kan alligevel godt sættes på formel

Processen i bevidsthedstransformationen kan beskrives i nogle trin, som indeholder bl.a. undersøgelse, vurdering, valg, afklaring og handling. Dette forløb har vi sat i system, og du vil komme til at lære det på uddannelsen.

Selve bevidstgørelsesprocessen altid være unik for hver enkelt person. Vi selv været igennem den, og det – samt en gevaldig masse forskning i bevidsthed – er basis for, at vi kan hjælpe dig med at komme gennem din bevidsthedstransformation.

På uddannelsen lærer du at blive opmærksom på, forstå, afklare og navigere optimalt i dig selv med din egen oplevelse som klar rettesnor. Du lærer med andre ord at blive dit eget super skarpe måleinstrument for, hvad der foregår i dig, at vælge hvad du vil og ikke vil, hvad du ønsker og ikke ønsker – og du lærer at handle på det. Du bliver din egen bedste hjælper i livet.

Som Bevidsthedsguide vil du have gået vejen selv – dette skaber stor tillid

Derudover vil det naturligvis også blive meget nemmere for dig at hjælpe andre, ja, faktisk bliver du ekspert i det. Du får masser af fantastisk viden og værktøjer til det. Men det starter med dig. Når du forstår og kan hjælpe dig selv, så bliver du automatisk utroligt meget bedre til at forstå og hjælpe andre.

Du designer og skaber dit ‘nye’ liv, MENS du går på uddannelsen

Endelig arbejder du hele vejen igennem uddannelsen aktivt med livsdesign, som handler om, at du aktivt at skaber dig det liv, du ønsker. Du designer bevidst, hvordan du ønsker elementerne i dit liv skal fungere (f.eks. familieliv, arbejdsliv, fritidsliv, kærlighedsliv, samliv, sexliv, åndsliv m.v.), og du går i gang med at udleve og manifestere dem allerede under uddannelsen.

Dette fokus på den praktiske side – altså på, at du løbende forbedrer dit liv i praksis – er ganske unikt for bevidsthedsuddannelsen. Og det bliver meget nemmere af, at du ikke er alene om det, men har støtte fra både dine medstuderende og underviserne.

Sagt på en anden måde: Med fokus på livsoplevelse og livsdesign og med støtte fra underviserne og de andre deltagere bliver du i stand til at skabe din personlige indre og ydre verden, som det er rigtigt for lige netop dig.

Indadtil i dig selv og dit eget liv er denne uddannelse for dig som:

 • ønsker et længerevarende individ-fokuseret forløb inden for personlig og spirituel udvikling med fokus på kraftfuld heling, udvidelse og transformation af bevidsthed – et forløb hvor du hele tiden har støtte fra ligesindede.
 • er nysgerrig, udforskende og søger svar på de store filosofisk-eksistentielle spørgsmål i livet, f.eks. “Hvem er jeg?”, “Hvad skal jeg lave i livet?” og “Hvad er meningen med livet for mig?”.
 • elsker personlige indsigter og dybere forståelser af dig selv, verden og andre og ønsker at kunne anvende disse på frugtbareste vis i livet generelt.
 • gerne vil have et overordnet overblik over nogle af de vigtigste ting og sammenhænge i livet – et helhedsperspektiv – som du (os bekendt) ikke kan få ret mange andre steder, og som vil hjælpe dig igennem såvel det sure og smertefulde som det søde og glædelige i livet, ligesom det vil være et uvurderligt værktøj i dit arbejde med andre som bevidsthedsguide.
 • ønsker at lære at træffe valg ud fra en højere bevidsthed samt at blive bedre og mere effektiv til at problemløse, opnå alt det du allerhelst vil have samt hjælpe andre med de samme ting.
 • bare gerne vil have mere oprigtig glæde, autenticitet, mening, kærlighed og indre ro og ikke mindst en god livsoplevelse og et godt liv i praksis.

2) En alternativ uddannelse i at hjælpe andre med at skabe et et autentisk og meningsfuldt liv med livsglæde og livskvalitet i førersædet

Det kan være, at du allerede har en baggrund i et eller flere fag (‘alternative’ og/eller mere traditionelle), og gerne vil supplere din værktøjskasse med noget som både er nyt og som samtidig samler alt det, du hidtil har lært på en måde, som brugbar for dig. Bevidsthedsuddannelsen er nemlig også unik i den måde den skaber overordnet sammenhæng i hele dit liv – både arbejdsmæssigt og privat. Du får en helhedsforståelse på alting, som du bestemt ikke får ret mange andre steder samt løftet hele din bevidsthed til et højere niveau, hvor den fungerer bedre … også når det handler om at hjælpe andre.

Dine vigtigste værktøjer er din egen bevidsthed og sandheden

Ud over at du lærer en masse metoder og teknikker, lærer du først og fremmest, hvordan du bruger sandheden, dig selv og din bevidsthed som dine allervigtigste og bedste værktøjer, når du vil hjælpe andre.

Særligt som Bevidsthedsguide bevæger du dig i spændingsfeltet mellem terapi, healing, coaching, undervisning og guidning/mentoring, med størst vægt på guidning.

Du vil således lære en masse forskellige værktøjer fra en masse forskellige retninger og traditioner, MEN igen, dit vigtigste værktøj er din egen bevidsthed: dit åbne mindset, din store helhedsforståelse, din stærke intuition, din personlige indsigt og erfaring og din unikke personlighed og dens fantastiske egenskaber.

Du bliver specialist i bevidsthed og generalist på alt andet

Du vil du kunne hjælpe folk med stort set hvad som helst, hvad enten det er specifikke udfordringer inden for f.eks. job, karriere, partner, børn, familie, venner, økonomi etc. eller mere generel personlig og spirituel udvikling. Med fokus på bevidsthed er du en form for specialist, men i og med at bevidsthed påvirker stort set alt, bliver du også generalist. Eller, om man vil, multikunstner.

Dit mål er altid enkelt – at guide til en god livsoplevelse og et godt liv i praksis

Dit mål er altid klart og enkelt, og det er at guide folk derhen, hvor du selv er kommet via denne uddannelse, nemlig dér hvor de får en god livsoplevelse og et godt liv i praksis.

Du arbejder sådan set meget enkelt (fordi du bruger din egen bevidsthed), men samtidig meget kraftfuldt (fordi din bevidsthed har så enorme potentialer, som du aktivt benytter dig af).

Slut med ensomheden som selvstændig

Som andre selvstændige arbejder du typisk alene, hvilket traditionelt er en meget ensom affære. Det synes vi ikke det skal være. Derfor bliver du trænet i et samarbejds-mindset – både kollegaer på uddannelsen imellem og udadtil med andre, ligesindede mennesker (og f.eks. uddannelser).

Så når du begynder på vores uddannelse(r), kommer du tæt på andre og er med til at støtte og hjælpe dem på mange forskellige måder. Og samtidig får du det samme tilbage igen fra dem. For sammen kan vi utroligt meget, som vi ellers ikke ville kunne.

Udadtil, i relation til andre og verden, er denne uddannelse for dig som:

 • har et ønske om at bidrage til andre og verden via den, du er, og det du kan.
 • gerne vil udvide din værktøjskasse med ny viden, nye indsigter, og nye færdigheder, som du starter med at bruge i dit eget liv allerede under uddannelsen.
 • har lyst til at skifte karriere til noget som er mere sjovt, tilfredsstillende, sundt og meningsfyldt.
 • vil arbejde på dine egne præmisser med fokus på dine særlige styrker og potentialer.
 • vil sikre, at dit professionelle liv er en meningsfuld del af den større helhed, som er dit liv.
 • drømmer om at samle dine personlige og professionelle kompetencer i en helhed, der giver mening, og udleve dem i en unik kombination, som er rigtig for lige netop dig.
 • ønsker støtte og opmuntring fra ligesindede til at skabe og udleve dit optimale liv.

Bevidsthedsuddannelsens forløb, struktur og undervisning

Uddannelsernes varighed er i høj grad individuelle. Det handler dels om, hvad du har med i baggagen (både i forhold til kompetencer, men også i forhold til personlige udfordringer) og dels om, hvor hurtigt det passer dig at uddanne dig. Vi arbejder super fleksibelt og personligt.

– Uddannelsen består af en blanding af undervisning, spørgetimer, selvstudie, gruppearbejde, workshops og personlig bevidsthedsguidning.

– Der kan være læseforberedelse til nogle af undervisningsgangene, men det vil ikke være hver gang. Det vil være i form af tekster/artikler. Der er ikke mange bøger at læse på uddannelsen (men for læseheste er der selvfølgelig en liste over anbefalet litteratur). Fokus i uddannelsen er primært på personlig oplevelse og indsigter.

– Det praktiske element i uddannelsen med at skabe konkrete, positive indre og ydre forandringer er noget, som alle hjælper alle med. Man støtter, hvor man kan.

– Der undervises i små hold med maks. 6 deltagere.

– Nogle undervisningsgange og workshops vil være åbne for andre end uddannelsesdeltagerne.

– Ret hurtigt vil man begynde at have eksterne prøvekaniner.

Uddannelsens pris:

Helt overordnet har vi valgt, at alt skal være så åbent, enkelt og ligetil som muligt. Derfor er der en komplet pris. Det er den pris, du betaler og intet andet. Du er naturligvis velkommen til at tilkøbe ekstra kurser eller personlige sessioner.

Prisen for de selvstændige uddannelser hos Et Bevidst Liv koster 25.000 kr. pr. halve år uanset niveau. Der er mulighed for ratebetaling og evt. rabat for studerende, ledige, kontanthjælpsmodtagere m.v.

Dvs. der er ingen ekstra administrationsgebyrer (f.eks. 2.000 kr.) og ingen årlige supervisionsudgifter (ofte f.eks. 2.000-8.000 kr.).

Du vil få alt det, som du skal læse på uddannelsen udleveret af os. Bevidsthedsuddannelsen er en tværfaglig helhedsuddannelse med mange forskellige vidensretninger, teknikker, metoder og teorier. Ud fra dette har vi nøje håndplukket præcis det, du har brug for. Dette læsemateriale får du gratis. Ønsker du herefter at fordybe dig yderligere i et bestemt emne, kan vi anbefale bøger, du selv kan købe.

Der vil dog være ting (ud over bøger), som du frivilligt kan vælge at bruge ekstra penge på. Den vigtigste er retreats sammen med os i udlandet (f.eks. på en af de græske øer). Dette er dog ikke obligatorisk, men et tilvalg.

Mulighed for bruttolønsordning: for personer, som er i et ansættelsesforhold, er der mulighed for bruttolønsordning, der potentielt kan bringe prisen ned nær det halve – uden omkostninger for arbejdsgiveren.

 

Vores kurser og uddannelser

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedseventyrer. Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedseventyrer:
Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedsudforsker. Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedsudforsker:
Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedspilot. Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedspilot
Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv.

Den alternative uddannelse til bevidsthedscoach udgør basisniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedscoach
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedsguide udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedsguide
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedslærer udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedslærer
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Oversigtssiden for Bevidsthedsuddannelsen

Gå til Forsiden

Scroll to Top