Hvad er en Bevidsthedsguide?
– Den korte version

Dette er en relativt kort artikel om uddannelsen til Bevidsthedsguide.

Den er værd at læse, f.eks.:

– Hvis du selv overvejer at blive Bevidsthedsguide
– Hvis du overvejer at søge hjælp hos en Bevidsthedsguide
– Hvis du bare er nysgerrig på fænomenet i det hele taget

Hvis du hellere vil læse den lange og mere dybtgående udgave af, hvad uddannelsen til Bevidsthedsguide går ud på, så kan du gøre det her.

Formålene med uddannelsen er bevidstgørelse og praktisk forandring – for både dig og dine kunder

Uddannelsen til Bevidsthedsguide er en individfokuseret, alternativ uddannelse inden for personlig og spirituel udvikling, hvor man lærer at hjælpe andre mennesker effektivt med deres bevidsthed og hele deres liv.

Nogle af de overordnede formål med uddannelsen er:

1) Du løfter, udvider og heler din bevidsthed – og hjælper andre med det samme.
2) Du bruger denne bevidstgørelsesproces til at skabe forandring i og forbedre dit daglige, praktiske liv – og hjælper andre med det samme.

Som deltager på uddannelsen skal du have lyst til personlig og spirituel udvikling, som fører til forandring og forbedring af hele dit liv. For uddannelsen sætter turbo på de ting for dig!

Vi må hjælpe os selv, før vi kan hjælpe andre

Uddannelsens mål er naturligvis, at du bliver Bevidsthedsguide. Via bevidsthedsarbejde kan en Bevidsthedsguide hjælpe sine kunder med alle typer udfordringer og problemer samt, ikke mindst, personlig og spirituel udvikling. Og dette gør de meget, meget effektivt.

Basis for at hjælpe andre er imidlertid, at du lærer at hjælpe dig selv først, så derfor veksler kurserne gennem hele uddannelsen mellem 2 foki:

1) Træning og oplæring i det at være Bevidsthedsguide
2) Personlig indsigt, afklaring og udvikling.

Bøger (viden) er godt, oplevelse (indsigt) er endnu bedre

På uddannelsen vil der være noget teori at lære og nogle sammenhænge at forstå, men vi lægger mindre vægt på bøger og udefrakommende viden og mere vægt på personlig oplevelse og det at aktivere den visdom og indsigt, som bor i dig (og i os alle).

Derfor er der heller ikke noget krav om, at du har bestået en bestemt grad inden for det traditionelle, formelle uddannelsessystem. Måske har du, måske har du ikke – begge dele er helt fint. På samme måde med de såkaldte ‘alternative’ uddannelser – måske har du en alternativ uddannelse, måske har du ikke – igen, er begge dele helt fint. Skulle du have en eller flere alternative uddannelser, er uddannelsen til Bevidsthedsguide er perfekt til at “samle alle trådene til en helhed og komme i gang med det optimale liv”!

Tværfaglighed, leg og eksperimenteren er kernen i bevidsthedsguidning

Uddannelsen er tværfaglig og inkluderer mange meget forskellige nyttige metoder og teknikker samt viden og teori fra diverse forskellige fagområder (f.eks. bl.a. coaching, healing, kropsterapi, kinesiologi, psykoterapi m.m.). Derudover er der også en masse helt unikke ting, bl.a. viden, teori, metoder og øvelser.

En af hjørnestene i en Bevidsthedsguides praktiske arbejde er leg. Den legende tilgang går igen i alt, vi gør – både når vi under uddannelsen udforsker, eksperimenterer og træner. Men også når vi arbejder med kunder. Leg er ikke useriøst – tværtimod, det er ofte via leg, åbenhed og afprøvning, at de største gennembrud sker.

Transpersonlig ‘power’: Du er mere og større, end du tror

Uddannelsens udgangspunkt er transpersonligt, og det vil blandt andet sige:

– Vi ser ikke mennesket som kun en krop og et ego, men som meget, meget mere.
– Vi ser ikke livet som kun en fysisk (og (bio-)mekanisk) ting, men som noget langt, langt større.
– Vi ser ikke mennesker og livet som adskilte eller defekte, men som sammenhængende, velfungerende helheder.

Dette syn på tingene er ikke indlært udefra, det er sådan, som vi selv oplever det indefra. Og som deltager på uddannelsen kommer du til at få dine egne oplevelser, så du kan få dine egne indsigter og danne dig dit eget syn på det hele.

Bevidsthed og ‘væren’ er nøglen til alt

Vores bevidsthed er nøglen til det hele, og den er langt mere omfattende og kraftfuld end de fleste tror. Vores uddannelse tager udgangspunkt i, at det er vores bevidsthed, som vælger, skaber og oplever.

Dette betyder, at det hele starter indefra. At det er det indre, som kommer før det ydre. Det ydre, verden, er en konsekvens, et resultat om du vil, af det indre.

Derfor er den måde, som du har det på – altså din væren – altafgørende. Dette gælder også, når du arbejder med andre mennesker.

Det vigtigste, der skal til, for at du kan blive en god Bevidsthedsguide, er valg af en udvidet bevidsthedstilstand, en væren – og den indsigt som følger med.

Heldigvis er denne bevidsthedstilstand, denne væren, særdeles behagelig at opleve. Kærlighed, rummelighed, glæde, indre ro, frihed, helhed og mening er ikke bare tomme ord her, det er typisk nogle bevidsthedstilstande, som Bevidsthedsguider vælger at opleve meget, næsten uanset omstændighederne.

Det at være i kontakt med en person, som har udvidet sin bevidsthed og lever i en dybere væren er enormt behageligt. Så behageligt, at man faktisk i princippet kan leve af det alene.

Bevidsthedstilstand og indsigt går hånd i hånd

Bevidsthedstilstand og adgangen til indsigt følges ad. Og der er en ganske simpel sammenhæng:

Begrænset bevidsthedstilstand = begrænset indsigt og forståelse.
Udvidet bevidsthedstilstand = større indsigt og forståelse.

Den bevidsthedstilstand, som de fleste af os lever i det meste af tiden, er begrænset. En Bevidsthedsguide har bevidst truffet et andet valg, valget om at have større bevidsthed.

Denne større og dybere bevidsthedstilstand og indsigt kan du kun opnå ved at arbejde med dig selv og lave en bevidsthedsrevolution.

En Bevidsthedsguide laver bevidsthedsrevolution

En bevidsthedsrevolution er en stor og permanent udvidelse af din bevidsthed, som du selv skaber – enten i nogle få store spring, et antal mindre spring, en lang række baby-skridt – eller i en kombination.

En bevidsthedsrevolution vil sandsynligvis ændre næsten alt for dig: Den vil udvide dit livssyn, dit selvbillede, dit paradigme og din virkelighed, som igen påvirker dine tanker, følelser, handlinger, vaner, overbevisninger, behov, valg og mere til.

Fordi tingene hænger sammen, kan man også vende det om:

Ved at arbejde med at udvide dit livssyn, dit selvbillede, dit paradigme og din virkelighed kan du skabe en bevidsthedsrevolution.

Men alle disse store ord skal også omsættes til praksis.

Personlig, praktisk forandring i dit liv er en del af uddannelsen

Et af uddannelsens store formål er også, at du bruger dine indsigter til at skabe dig et bedre liv i praksis:

Det er en integreret del af uddannelsen til Bevidsthedsguide, at du vælger samt skaber dig det familieliv, arbejdsliv, kærlighedsliv, samliv, sexliv, åndsliv, osv. som du allerhelst vil have – allerede mens du går på uddannelsen.

Det kan godt være at bevidsthedsarbejde og det transpersonlige virker ‘flyvsk’ når man læser eller hører om det, men på uddannelsen bliver det gjort meget jordnært og praktisk anvendeligt.

Med en bevidsthedsrevolution bliver du dit eget bedste værktøj

Et andet overordnet mål med uddannelsen er selvfølgelig, at du skal kunne bruge al den indsigt og alle de positive forandringer, du har skabt i dig selv og dit eget liv til at hjælpe andre mennesker – på præcis samme måde, som du har hjulpet dig selv.

Efter din egen, personlige bevidsthedsrevolution bliver du langt bedre og mere effektiv til at hjælpe andre mennesker, end du ellers ville have været.

Og naturligvis får du på uddannelsen også en lang række værktøjer, du kan bruge til det. Men det vigtigste værktøj er og bliver dig selv og din bevidsthed. Du bruger hele tiden dig selv som effektivt intuitivt måleinstrument i forhold til at vurdere: hvad skal til, hvor skal vi hen, hvad er mest hensigtsmæssigt osv.

Prisen for uddannelsen til Bevidsthedsguide

Helt overordnet har vi valgt, at alt skal være så åbent, enkelt og ligetil som muligt. Derfor er der en komplet pris. Det er den pris, du betaler og intet andet. Du er dog velkommen til at tilkøbe dig ekstra kurser og sessioner.

Prisen for de selvstændige uddannelser hos Et Bevidst Liv koster 25.000 kr. pr. halve år uanset niveau. Der er mulighed for ratebetaling og evt. rabat for studerende, ledige, kontanthjælpsmodtagere m.v.

Dvs. der er ingen ekstra administrationsgebyrer (f.eks. 2.000 kr.) og ingen årlige supervisionsudgifter (ofte f.eks. 2.000-8.000 kr.).

Du vil få alt det, som du skal læse på uddannelsen udleveret af os. Uddannelsen til Bevidsthedsguide er en tværfaglig helhedsuddannelse med mange forskellige vidensretninger, teknikker, metoder og teorier. Ud fra dette har vi nøje håndplukket præcis det, du har brug for. Dette læsemateriale får du gratis. Ønsker du herefter at fordybe dig yderligere i et bestemt emne, kan vi anbefale bøger, du selv kan købe.

Der vil dog være ting (ud over bøger), som du frivilligt kan vælge at bruge ekstra penge på. Den vigtigste er retreats sammen med os i udlandet (f.eks. på en af de græske øer). Dette er dog ikke obligatorisk, men et tilvalg.

Overbygningen til Bevidsthedslærer

Overbygnings-uddannelsen til Bevidsthedslærer har et ganske specifikt formål, nemlig at du bagefter kan uddanne nye Bevidsthedsguider. Alt er målrettet mod den ting, og igen er den praktiske del – det at skabe din egen bevidsthedsskole – en integreret del af uddannelsen. Både under og efter uddannelsen vil du få støtte og vejledning til at skabe, drive og udvikle din skole.

Bevidsthedslærere arbejder på basis af et stærkt forsimplet franchise-princip – i et tæt samarbejde med Et Bevidst Liv. Læs mere om vores franchise-model i vores beskrivelse af bevidsthedslærer-uddannelsen.

Er bevidsthedsguide-uddannelsen noget for dig?

Fordi uddannelsen sker på små hold (maks. 6 deltagere), så er der plads og tid til, at den kan være meget personlig og individ-fokuseret, dvs. direkte tilpasset netop dig, som du er.

Kan du genkende dig selv i noget af det følgende så er uddannelsen til Bevidsthedsguide (og evt. Bevidsthedslærer) nok noget for dig:

– Du ønsker at hjælpe dig selv og andre på en uortodoks, tværfaglig, afslappet og meget effektiv måde.

– Du har et åbent, nysgerrigt sind og er interesseret i bevidsthed, indsigt, transpersonlig psykologi samt personlig og spirituel udvikling.

– Du ønsker muligvis at samle dine forskellige uddannelser til en helhed og bruge den helhed i praksis.

– Du vælger at skabe en bedre livsoplevelse og et bedre liv i praksis.

Er det dig? Så tøv ikke med at kontakte os. Uddannelsesstedet ligger i Købehavn NV.

 

Mere information om Bevidsthedsguider

 
Hvad er en Bevidsthedsguide? – En uddybende beskrivelse

Vores kurser og uddannelser

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedseventyrer. Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedseventyrer:
Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedsudforsker. Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedsudforsker:
Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedspilot. Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedspilot
Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv.

Den alternative uddannelse til bevidsthedscoach udgør basisniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedscoach
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedsguide udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedsguide
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedslærer udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedslærer
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Bevidsthedsuddannelsen– Hvad du får ud af den overordnet set!

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Oversigtssiden for Bevidsthedsuddannelsen

Gå til Forsiden

Scroll to Top