Hvordan bliver man lykkelig?
– De ni bevidste valg, lykkelige mennesker træffer

– Af Birgitte Coste, en artikel i serien “Bevidstheds- boosters: Vigtig og nyttig viden, positive nyheder og gode budskaber”

Vidste du … at der er en videnskabeligt funderet opskrift på livets evige spørgsmål: ‘Hvordan bliver man lykkelig?’

Bevidstheds-boosters: Hvordan bliver man lykkelig. 9 valg lykkelige mennesker træffer igen og igen.

Et kvalitativt studie af lykkelige mennesker viser, at når man hele tiden træffer nogle helt bestemte indre valg (ni valg for at være helt præcis), så ændrer en livsoplevelse sig markant til det bedre. Man oplever oprigtig, langvarig glæde og påvirkes mindre af livets små og større uundgåelige knubs.

Nu er du sikkert ivrig for at vide, hvilke valg det er, disse lykkelige mennesker træffer. Det ville jeg i hvert fald være. Men før jeg præsenterer dig for disse valg, vil jeg lige kort ridse op, hvordan man er nået frem til disse vigtige indsigter.

To forretningsmænd undres over ‘mystiske’ altid-glade mennesker
– Hvordan studiet af lykkelige mennesker blev til

I midten af 1990’erne var Rick Foster og Greg Hicks omrejsende konsulenter inden for virksomhedsledelse.

På deres mange ture ind ind og ud af virksomheder bemærkede de særligt to ting:

  1. Der var rigtig mange mennesker, der var stressede … inklusive dem selv.
  2. Der var nogle enkelte ‘mystiske’ væsner her og der, som trods det at de befandt sig i det samme arbejdsmiljø med de samme problemer som alle andre, ikke lod til at lade sig påvirke af det. Disse mennesker virkede uanset omstændighederne handlekraftige og varme ikke mindst glade og lykkelige. “Ekstremt glade”, som Rick og Foster skriver i deres bog How We Choose to Be Happy. The 9 Choices of Extremely Happy People – Their Secrets, Their Stories (3. udgave 2004 (1. udgave 1999), Penguin Group, s. 6).

Disse enestående meget glade mennesker vakte i den grad Ricks og Gregs nysgerrighed og fik dem til at stille sig selv spørgsmål som ‘Hvad gør de, som ingen af os andre gør?’, ‘Hvordan forbliver de glade og positive?’, ‘Hvad kan skubbe dem ud af balance?’ osv.

Besluttet på at finde hemmeligheden bag disse menneskers glæde, begyndte Rick og Greg på et større projekt. De næste tre år brugte de på at foretage kvalitative interview (længerevarende, dybdegående interview, som i sin natur minder meget om en samtale) med oprigtigt glade mennesker – lykkelige mennesker.

Rick og Greg endte med at besøge mere end 300 mennesker i alderen 16-101 år, fordelt over USAs 50 stater, verdens 7 kontinenter og over 40 lande (ibid. s. 9 samt Ricks og Gregs egen hjemmeside).

Deres tilgang til at finde deres ‘forskningsobjekter’ (de lykkelige mennesker) var lidt speciel og ‘ad-hoc-agtig’. De tog simpelthen fra by til by og spurgte de lokale “Hvem er den lykkeligste her i området?”

De ville så få et navn og ville dernæst kontakte personen og invitere sig selv på besøg hos vedkommende. Ikke en eneste gang blev de afvist, og ikke en eneste gang var interviewpersonerne i tvivl om, hvad det var for en type af glæde og lykke, Rick og Greg gerne ville snakke med dem om (ibid. s. 7).

Hvad er lykke ifølge lykkelige mennesker?

Sammenfattet definerer Rick og Greg “ekstreme glade menneskers” lykke således:

“Det, som vi hørte, var, at sand lykke er en dyb, vedvarende følelse af tilfredshed, kapabilitet [det at være i stand til noget] og centrering [det at være rodfæstet i sig selv] – de tre C’er [tilfredshed, kapabilitet og centrering er på engelsk “contentment, capability, and centeredness]. Det er en dyb fornemmelse af velvære, der kommer af at vide, at man produktivt og kreativt kan håndtere alt det, som livet byder – både det gode og det dårlige. Det er det at kende sit indre selv og at reagere på sine sande behov, snarere end andres krav. Og så er det en dyb følelse af at være involveret og forbundet – at leve i nuet og nyde livets overflod. Denne komplekse følelse er et direkte resultat af de ni valg, som alle arbejder sammen i et synergetisk system (ibid. s. 6, egen oversættelse).

Her er definitionen på lykke på engelsk:
“What we heard was that true happiness is a profound, enduring feeling of contentment, capability, and centeredness – the 3 Cs. It’s a rich sense of wellbeing that comes from knowing you can deal productively and creative with all that life offers – both the good and the bad. It’s knowing your internal self and responding to your real needs, rather than the demand of others. And it’s a deep sense of engagement – living in the moment and enjoying life’s bounty. This complex feeling is the direct result of the nine choices, all working together in a synergistic system.”

Rick og Greg opdagede også, at deres interviewpersoner i deres beskrivelse af lykke og glæde klart skelnede mellem spontane glædesfølelser og nydelsesfornemmelser og så den mere langvarige dybe følelse af sand lykke.

Hvordan bliver man lykkelig?
– De ni bevidste indre valg, som de ekstremt glade mennesker træffer

I deres søgen efter den indre lykkepille opdagede Rick og Greg, at der var nogle helt bestemte ting, alle disse lykkelige mennesker gjorde. De traf bevidste valg! Igen og igen.

Alle disse lykkelige mennesker (uanset personlig baggrund, nationalitet, religiøs overbevisning, økonomisk ståsted, jobtype, race, alder m.v.) havde de alle skabt glæde ved at træffe de ni samme bevidste valg!

De ni bevidste indre valg til et lykkeligt liv

“1. INTENTION – det aktive ønske om og den dedikerede indsats for at være glad og beslutningen om bevidst at vælge holdninger og adfærd, som fører til glæde over utilfredshed.

2. ANSVARLIGHED – valget om at skabe det liv, man gerne vil leve, at tage personligt ansvar for sine handlinger, tanker og følelser og empatisk nægte at skyde skylden over på andre eller at se sig selv som et offer.

3. IDENTIFIKATION – den vedvarende proces i at kigge dybt ind i sig selv for at vurdere, hvad der virkelig gør én glad, frem for hvad andre fortæller én burde gøre én glad.

4. CENTRALITET – en ikke-forhandlingsbar insisteren på at gøre det, som bringer én glæde, centralt i sit liv

5. OMARBEJDNING – to-trins-processen, som ændrer stressende problemer og traumer til noget meningsfuldt, vigtigt og til en kilde af følelsesmæssig energi.

6. MULIGHEDER – beslutningen om, at tilgå livet ved at skabe multiple scenarier, at være åben over for nye muligheder og at tilegne sig en fleksibel tilgang til livets rejse.

7. TAKNEMMELIGHED – valget om at være dybt taknemmelig for sit liv og menneskene i det og at “være tilstede” ved at gøre hver oplevelse til noget dyrebart.

8. AT GIVE – valget om at dele sig selv med venner og fællesskabet og at give til verden som helhed uden en forventning om at få noget igen.

9. SANDFÆRDIGHED – valget om at være ærlig over for sig selv og andre og ikke at tillade at krav fra samfundet, arbejdspladsen eller familien overtræder din egen indre kontrakt.” (Ibid. s.10 egen oversættelse, egen fremhævelse med fed).

Rick og Greg ser alle disse ni livsvalg som vigtige i sig selv, men når de arbejder sammen, skaber de en slags synergetisk system, hvor resultatet langt overstiger de enkelte dele. Denne synergi, siger de, er det, som skaber den dybe og langvarige glæde (ibid. s. 11).

Synergien og sammenhængene har de illustreret i en model (en cirkel), hvor valg nr. 1 ‘intention’ som den eneste ligger midt i cirklen. Alle de andre valg ligger på selve cirkel rundt om ‘intention’. Ideen er så, at man starter med ‘intention’, og derfra hopper ud på cirklen til valg nr. 2 ‘ansvarlighed’, og videre til valg nr. 3. ‘identifikation’ og så videre. Når man når til det sidste valg, ‘sandfærdighed’ (og dermed har været hele cirklen rundt), kører man videre tilbage over i nr. 2. ‘ansvarlighed’ og starter forfra med at køre rundt igen (ibid.).

Rick Fosters og Greg Hicks’ studie om lykkelige mennesker skabte stor international interesse

Denne model med de ni bevidste livsvalg skabte stor begejstring verden over og er blevet brugt på hospitaler, i større virksomheder, på universiteter og i kirker.

Store velansete forskningsinstitutioner som Mayo Clinic, NYU Hospital og Wake Forest University Medical Center anser det for banebrydende forskning af, hvordan folk skaber glæde, og hvordan det hænger sammen med sundhed. Flere læger fortalte Greg og Rick, at de patienter, som kom sig bedst og hurtigst over sygdom, operation og lignende, synes at træffe noget, der mindede meget om disse valg (ibid. s.1).

Dette er en meget interessant detalje, fordi studiet således også er et lille (indirekte) opgør med det meget mekaniske kropsbillede, som dominerer lægeverdenen: Kroppen kører sit eget løb, og den bedste medicin er piller. Dermed ikke sagt, at medicin ikke kan hjælpe på en konkret akut tilstand, men i og med studiet er videnskabeligt baseret er der skabt ‘acceptabel evidens’ over for andre mere holistiske tilgange til sundhed og velvære.

Hvad er lykke og glæde så … og hvor kommer det fra?

Masser af mennesker har filosoferet over og skrevet om, hvad der skal til for at opleve lykke. Der er naturligvis en hel del forskellige meninger, men de fleste er enige om, at lykke starter med dig selv:

Glæde og lykke er noget, du selv skaber

Det at være lykkelig handler ikke om held eller tilfældighed. Det handler i høj grad om vilje, valg, intention og ansvar. Man træffer en beslutning om at ville have bestemt livsoplevelse – og hver gang man gør det, går man efter den … altid.

Glæde og lykke kommer indefra

Lykke er ikke noget du finder ude i verden eller kan købe for penge. Lykke kommer indefra og er 100% afhængig af os selv – af vores livsvalg, vores bevidsthed.

Kloge hoveder har lige fra tidernes morgen sagt noget lignende. Her er nogle vise, berømte citater om lykke fra nogle af vores mest skarpt tænkende hjerner gennem tiden. (Det er muligt, de ikke ser synderligt lykkelige ud på nedenstående billeder, men deres indsigter fejler i hvert fald ikke noget 😉 ):

Aristoteles' citat om lykke og glæde: "Lykke afhænger af os selv."

“Lykke afhænger af os selv”
(“Happiness depends on ourselves”)
Aristoteles (græsk filosof og polyhistor/renaissanceperson (en person med viden i mange fag), 384-322 f.Kr., hans filosofi har haft stor indflydelse på eftertidens tanker og begreber).

Citater om lykke fra kejser Marcus Aurelius: "At leve lykkeligt er en indre kraft fra sjælen." og "Lykken i dit liv afhænger af kvaliteten af dine tanker".

“At leve lykkeligt er en indre kraft fra sjælen.”
(“To live happily is an inward power of the soul.”)
“Lykken i dit liv afhænger af kvaliteten af dine tanker”
(“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”)
Marcus Aurelius (romersk kejser og filosof,121-180 e.Kr., ses som den sidste ‘gode’ romerske kejser’ og omtalt som “filosoffen på kejsertronen”).

Citat om lykke af Abraham Lincoln: "De fleste er lige så lykkelige, som de beslutter sig for at være."

“De fleste er lige så lykkelige, som de beslutter sig for at være.”
(“Most folks are as happy as they make up their minds to be.”)
Abraham Lincoln (amerikansk præsident, 1809-1865, regnes for en af de største amerikanske præsidenter. Han stod bl.a. i spidsen for slavernes frigørelse i slutningen af den amerikanske borgerkrig).

Citat om lykke af Leo Tolstoy: "Hvis du vil være lykkelig, så vær [det]."

“Hvis du vil være lykkelig, så vær [det].”
(“If you want to be happy, be.”)
Leo Tolstoy (russisk forfatter og politisk tænker, 1828-1910, nomineret for både Nobelprisen i litteratur for Nobels fredspris – begge dele af flere gange omgange).

Lykken er din … altid – og kommer fra dig … altid!

Det er da værd at vide!

 

Hvad vil du læse nu?

Bevidsthedsboosters er nyttig viden, gode budskaber og positive nyheder, som kan øge din livskvalitet.
Gå til ‘modersiden’ for Bevidstheds-boosters:
Bevidstheds-boosters
– Vigtig og nyttig viden, positive nyheder og gode budskaber.

Andre sider relateret til dette emne

Dr. Joe Dispenza beviser sammenhængen mellem positive følelser og et godt immunforsvar.

Positive følelser er ikke bare rare, de er også super-vigtige for et godt immunforsvar.

Gå til oversigts-siden, Samlinger

Gå til forsiden

Scroll to Top