De 10 regler for det at være menneske
– De evige læreprocesser

Af Birgitte Coste

Livet bliver ofte omtalt som en skole eller som et spil eller en leg. Altså noget, hvor der er en slags ramme og derfor nogle spilleregler, som vi må følge, hvis vi vil være med. Hvis vi lige nu som et tankeeksperiment ser livet sådan, så må det også gælde, at hvis vi vælger vi at følge disse spilleregler (læreprocesser) på bedste vis, og at gøre vores bedste, så må der være stor chance for, at vi vil klare os godt.

Livets spilleregler for den bedste livsoplevelse og det bedste liv i praksis

Okay, så langt så godt. Så lad os køre den videre …

Tænk, hvis der virkelig var nogle ultimative retningslinjer for livet – altså nogle spilleregler – som, hvis vi forstod dem og fulgte dem, kunne lede til, at vi fik den bedste livsoplevelse og det bedste liv i praksis? Således, at vi kunne opleve alt det, vi længes efter f.eks. glæde, kærlighed, mening, helhed og indre ro?

Ville det ikke være fedt?

Nu kan jeg så glæde dig med at fortælle, at et forsøg på at lave sådanne regler faktisk allerede eksisterer, og det er dem, jeg vil dele med dig i denne artikel.

Faktisk vil jeg ikke alene dele dem med dig. For hver gang jeg har præsenteret en spilleregel for dig, vil jeg hive det ud, som for mig er det vigtigste tema og lave det om til endnu en spilleregel, retningslinje eller læreproces.

Det betyder, at du ikke kun får ét sæt spilleregler, men to. 😊

Nogle gange finder man guld i rodet

Hvordan kom jeg på det her med spilleregler? Jo, det startede med, at jeg fornylig skulle rydde op i nogle af mine mapper. Idet jeg bladrede min mappe med diverse lege og metoder igennem, stødte jeg på et stykke papir, hvor der stod disse enkle regler for det at være menneske:

1. Du vil få en krop.

2. Du vil komme ud for læreprocesser.

3. Der er ingen fejltagelser, kun læreprocesser.

4. En lektie vil blive gentaget, indtil den er lært.

5. Læreprocesser ophører aldrig.

6. “Der” er ikke bedre end “her”.

7. Andre er blot dine spejlbilleder.

8. Hvad du gør med dit liv er op til dig.

9. Dine svar er inde i dig selv.

10. Du vil glemme alt dette, når du bliver født.

11. Du kan huske dette, hvis du vælger det.

– Anonym forfatter –

Det var i hvert fald over 15 år siden, jeg havde set dem sidst, så jeg genlæste dem, og selv om der er sket meget for mig i den tid, fandt jeg dem ligeså gode og vise nu, som dengang.

Jeg besluttede mig for at skrive om dem, og tænkte, ah, jeg bliver nok nødt til lige at undersøge lidt omkring dem. Det var vist meget klogt, for jeg fandt ud af flere ting:

1) Der er oprindeligt kun ti regler, ikke elleve. Jeg har dog bevaret den ellevte regel, du ser foroven, da jeg synes, den er vigtig. Måske endda en af de allervigtigste.

2) Forfatteren viser sig ikke at være anonym, men personen, som har forfattet papiret, har bare ikke vidst, hvem det var. Så hvem er det mon?

Den mystiske ophavsmand for de 10 regler for det at være menneske

De 10 regler for det at være menneske har floreret på internettet i lang tid – ofte uden at være tilskrevet en forfatter. Dette har skabt megen forvirring – for hvem har dog sagt disse vise ord?

Flere steder står der, at det oprindelig er skrevet i sanskrit, og at vi skal flere tusind år tilbage til Indien for at finde den anonyme ophavsmand. Dette passer tilsyneladende ikke. Faktisk ser det ud til, at vi kun skal tilbage til 1970’erne – og ikke til en gammel oplyst indisk mand, men til en på det tidspunkt ung kvinde, som trænede folk i det, man i dag kalder coaching.

Det viser sig nemlig at disse 10 regler er skabt af adfærdsforsker Cherie Carter-Scott (også kaldet The Mother of Coaching) i forbindelse med at hun skulle lave et tre-måneders træningsprogram for konsulenter.

Der skulle dog gå nogle år, før disse 10 regler blev nærmest allemandseje. I 1993 udgav den amerikanske forfatter og foredragsholder inden for motivation og succes Jack Canfield (i samarbejde med andre) den berømte bog “Chicken Soup for the Soul”, hvor han nævner disse regler. Dog er han uvidende om, at det er Cherie Carter-Scotts ord, og omtaler derfor forfatteren som anonym. Og efter dette blev hendes ord brugt vidt og bredt – dog uden reference til hende.

Senere får Jack Canfield imidlertid at vide af Dan Millman (amerikansk foredragsholder og forfatter til The Way of the Peaceful Warrior), at det faktisk er Cherie Carter-Scott, som står bag. Jack skynder sig at ringe til Cherie, for at spørge, om det er rigtigt, og det svarer hun bekræftende på. Jack undskylder og lover, at tilføje hendes navn i næste printudgave.

Det er først i 1998, at reglerne optræder i hendes egen bog “If Life is a Game, These are the Rules”.

Denne sjove lille historie kan du læse på engelsk her.

10 Regler for det at være menneske af Cherie Carter-Scott

De 10 regler et spadestik dybere

Der findes også uddybende forklaringer af disse 10 regler. Dem kan du læse i det følgende (oversættelsen fra engelsk står for min regning). Efter hver regel, har jeg kogt essensen ned til det, som jeg opfatter som det egentlige budskab.

1. Du vil få en krop. Lige meget om du elsker den eller hader den, så er den din i dette liv, så du kan ligeså godt acceptere den. Det, der tæller, er det, som er indeni.”

Med andre ord … Acceptér det, som ikke kan ændres! Når du oplever noget, du ikke bryder dig om, har du tre valgmuligheder. Du kan forlade det. Du kan ændre på det. Men hvis du ikke kan noget af delene, så acceptér det. Alt andet leder til smerte og lidelse.

2. Du vil komme ud for læreprocesser. Livet er en evig læreproces, som hver dag giver dig mulighed for at lære mere. Disse læreprocesser er specifikt målrettet dig, og det at lære dem er ‘nøglen til at opdage og opfylde betydningen og relevansen af dit eget liv’.”

Med andre ord … Brug din vilje til at at vælge, hvordan du vil opleve! Du kan ikke altid styre, hvad du kommer ud for, men betydningen af dine oplevelser er dit valg. Altid.

3. Der er ingen fejltagelser, kun læreprocesser. Udviklingen mod visdom er en process, hvor man eksperimenterer og prøver sig frem, så det er uundgåeligt, at ting ikke altid går, som man har planlagt eller ønsker. Medfølelse er kuren mod det at dømme hårdt – både én selv og andre. Tilgivelse er ikke kun guddommeligt – det er også ‘en handling som sletter ens følelsesmæssig gæld’. At opføre sig etisk, med integritet og humor – særligt evnen til at grine af sig selv, også når man klokker i det – er omdrejningspunktet for det perspektiv, at ‘fejl’ ikke er andet end lektier, vi skal lære.”

Med andre ord … Vælg dine fortolkninger med omhu! Træf bevidst valget om, at du ønsker at være åben for at lære, og at dine konklusioner skal give dig en god livsoplevelse … eller være et step på vejen mod det.

4. En lektie vil blive gentaget, indtil den er lært. Lektier gentages, indtil de er lært. Det, der viser sig som problemer og udfordringer, irritationer og frustrationer er blot flere læreprocesser – de vil blive gentaget, indtil du ser dem som sådan og lærer fra dem. Din egen opmærksomhed og din evne til at forandre dig er forudsætningen for at kunne udleve denne regel. Det er også helt fundamentalt at acceptere, at du ikke er et offer for skæbnen eller omstændigheder – ‘kausalitet’ skal anerkendes. Det vil sige, at ting sker for dig på grund af den, du er, og det du gør. At kaste skylden for din modgang på nogen eller noget er en flugt og en benægtelse. Du er selv ansvarlig for dig, og det der sker for dig. Dette kræver tålmodighed – forandring sker ikke på en nat, så giv forandring tid til at finde sted.”

Med andre ord … Tag det fulde ansvar for dit liv! Beslut dig for ikke at ville være offer. Træf valget om, at hvad der end sker dig i dit liv, så er din oplevelse og din reaktion på det 100 % dit ansvar.

5. Læreprocesser ophører aldrig. Så længe vi lever, er der læreprocesser. Overgiv dig til ‘livets rytme’ – lad være med at kæmpe mod den. Forpligt dig til den konstante lære- og forandringsproces – vær ydmyg nok til altid at anerkende dine egne svagheder og vær fleksibel nok til at tilpasse dig nyt, da stivhed vil berøve dig friheden ved nye muligheder.”

Med andre ord … Overgiv dig til forandring som en livsbetingelse! Livet består af cyklusser, der varer en vis tid, indtil de forandres. Verden, følelser og tanker forandrer sig konstant. Accepterer du dette, vil du se muligheder fremfor tab.

6. “Der” er ikke bedre end “her”. Den anden side af bakken er måske grønnere end din egen, men at være ‘der’ er ikke nøglen til evig lykke. Vær taknemmelig over og nyd hvad du har, og hvor du er på din rejse. Vær taknemmelig over den overflod af gode ting i dit liv, snarere end at bruge tid på at måle sig med andre og samle på ting, som ikke leder til glæde. At leve i nuet hjælper dig med at opnå fred.”

Med andre ord … Fokusér på og vær i nuet! Fuld tilstedeværelse lige nu og her skaber automatisk en følelse af taknemmelighed og accept over for ‘det-som-er’.

7. Andre er blot dine spejlbilleder. Det, du elsker eller hader ved en anden person, afspejler noget, du elsker eller hader ved dig selv. Være tolerant. Accepter andre som de er og gå efter selvbevidsthedens klarhed. Bestræb dig på virkelig at forstå og at have en objektive opfattelse af dit eget selv, dine tanker og følelser. Negative oplevelser er muligheder for at hele de sår, du har. Støt andre, og ved at gøre det støtter du dig selv. Når du er ude af stand til at støtte andre, er det et tegn på, at du ikke opfylder dine egne behov i tilstrækkelig grad.”

Med andre ord … Vær fuldstændig ærlig over for dig selv! Brug din indre sandheds- og ubehags-radar til kærligt at reflektere alt tilbage til dig selv. På denne måde kan du ændre på det, som er uhensigtsmæssigt for dig – både i din egen oplevelse og i din adfærd.

8. Hvad du gør med dit liv er op til dig. Du har alle de værktøjer og ressourcer, du har behov for. Hvad du stiller op med dem, er op til dig. Tag ansvar for dig selv. Lær at give slip, når du ikke kan ændre på tingenes tilstand. Lad være med at blive vred på tingene – bitre minder skaber rod i sindet. Mod hviler i os alle – brug det, når du har behov for at gøre det, som er rigtigt for dig. Vi har alle en stærk naturlig kraft og eventyrlyst, som du bør trække på for at favne det, som fremtiden byder på.”

Med andre ord … Din bevidsthed er almægtig og styres af din intention og vilje! Du har uindskrænket magt til at skabe dig det liv, du ønsker. Det kræver blot, at du bevidst tager ansvar for dit liv og bruger din vilje til at træffe og føre de valg igennem, som skal til, for at du oplever og lever, som du ønsker.

9. Dine svar er inde i dig selv. Stol på dine instinkter og dine inderste følelser, uanset om du hører dem som en lille stemme eller som glimt af inspiration. Lyt til følelser, som du lytter til lyde. Se, lyt og hav tillid. Træk på din naturlige inspirationskilder.”

Med andre ord … Gå ned i tempo og giv plads til intuitionen! Lær dit indre kompas at kende, så du hurtigere og klarere kan mærke, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert for dig, lige nu og her.

10. Du vil glemme alt dette, når du bliver født. Vi fødes alle med alle disse evner. Vores tidlige oplevelser fører os ind i en fysisk verden væk fra vores åndelige selv, og vi bliver fulde af tvivl, kyniske og oplever at mangle tro og selvtillid. De ti regler er ikke befalinger eller ‘bud’, de er universelle sandheder, som gælder for os alle. Når du er på afveje, så brug dem. Tro på din ånds styrke. Gå efter at blive vis. Visdom er i dit liv, og den kender ingen andre begrænsninger end dem, du lægger på dig selv.”

Med andre ord … Selv i når du er i ubalance, står døren til højere bevidsthed altid på klem! Desto mere stressede vi er, og jo mere vi blindt og ukritisk lytter til og tror på det uden for os selv, desto mere i ubalance kommer vi. Ganske enkelt. Når vi er i ubalance indsnævres vores bevidsthed, og vi oplever, at vi er magtesløse, dumme, ikke har noget valg, ikke kan noget, og desuden ikke aner hvor vi vil hen. Når dette sker, så husk på, at alt er i forandring, og at dette er blot en oplevelse. Det er ikke den ultimative virkelighed.

11. Du kan huske dette, hvis du vælger det. Denne regel er som nævnt ikke med i den officielle version, men passer så fint ind alligevel. Den fortæller, at hvis du har intentionen om at ville det gode liv, så skal du bruge dine vilje til huske dig selv på det … igen og igen. Derfor har jeg taget den med.

Med andre ord … Din konsistente brug af vilje og intention er altafgørende for din livsoplevelse. Du kan nemlig vælge at VILLE huske alle disse retningslinjer – også når det er svært. Vælg, selv når du mærker smerte (som skal mærkes), at have lidt bevidsthed med. Vælg, at du skal bestemme over dine oplevelser. At det er dig, der sætter dagsordnen for, hvad de skal betyde.

At vælge vejen til den gode livsoplevelse og det gode liv bestemmes af dig og ingen andre!

Her er så opsummeringen livets spilleregler i let omskrevet form:

1. Acceptér det, som ikke kan ændres!

2. Brug din vilje til at at vælge, hvordan du vil opleve!

3. Vælg dine fortolkninger med omhu!

4. Tag det fulde ansvar for dit liv!

5. Overgiv dig til forandring som en livsbetingelse!

6. Fokusér på og vær i nuet!

7. Vær fuldstændig ærlig over for dig selv!

8. Din bevidsthed er almægtig og styres af din intention og vilje!

9. Gå ned i tempo og giv plads til intuitionen!

10. Selv i når du er i ubalance, står døren til højere bevidsthed altid på klem!

11. Din konsistente brug af vilje og intention er altafgørende for din livsoplevelse. At vælge vejen til den gode livsoplevelse og det gode liv bestemmes af dig og ingen andre!

Livets spilleregler af Birgitte Coste, Et Bevidst Liv

Scroll to Top