Bevidsthedsguide:
Uddannelsens opbygning og indhold

Struktur og forløb på Bevidsthedsuddannelsen hos et Et Bevidst Liv med Søren Lauritzen og Birgitte Coste. En alternativ uddannelse i højere bevidsthed.

Uddannelsen varer tre år og indeholder:

– 1 kort intromodul, som primært er individuelt (ikke på hold)

– 6 større moduler, som primært består af holdundervisning, gruppearbejde (ofte 2-og-2) og en vis mængde hjemmearbejde.

– På år 2 begynder man at have eksterne prøvekaniner til bevidsthedsguidning og på år 3 fokuseres og intensiveres denne indsats.

– Hvert år afsluttes med en opgave, som skal præsenteres mundtligt for hele holdet. Selve opgaven kan være skriftlig, digital eller kunstnerisk.

Hvert år består af to moduler. Det ene modul fokuserer på personlig udvikling og det andet fokuserer på bevidsthedsguide-oplæring. Disse to moduler køres sideløbende i løbet af et år. Det vil sige, vi arbejder hele tiden med begge aspekter – både personlig udvikling og oplæring i at være bevidsthedsguide.

Derfor er der nedenfor:
– først en moduloversigt over alle årene
– dernæst en kursusoversigt år for år
– og efter hvert års kursusoversigt følger en oversigt over kursusforløbet – hvor kurserne er blandet i den rækkefølge, vi kommer til at arbejde os igennem dem.

Moduloversigt

– 1. år: Intromodul
– 1. år: Modul 1 (personlig udvikling): Livsoplevelse og Livsdesign
– 1. år: Modul 2 (Bevidsthedsguide): Essensen af bevidsthedsguidning

– 2. år: Modul 3 (personlig udvikling): Identitet – det store og lille jeg
– 2. år: Modul 4 (Bevidsthedsguide): Fra ego til intuition og sandhed

– 3. år: Modul 5 (personlig udvikling): Bevidsthedsrevolution
– 3. år: Modul 6 (Bevidsthedsguide): Dig, dig, dig …

1. år: Kursusoversigt

Intromodul
Modul 1 (personlig udvikling): Livsoplevelse og Livsdesign
    – Kursus 1: Dig og livet set gennem linsen højere bevidsthed
    – Kursus 2: Lær at bruge ‘livsoplevelse’ og højere bevidsthed som din super-power
    – Kursus 3: Alt i din oplevelse er 100% din skyld og dit ansvar – en god ting!
    – Kursus 4: Sundheds-optimér din udviklingsproces ved fjerne basale forstyrrelser og ubalancer
    – Kursus 5: Brug dine livsværdier som dine trofaste og klare ledestjerner
    – Kursus 6: Fjern dine stopkloder, slip din programmering og sæt dig selv fri
Modul 2 (Bevidsthedsguide): Essensen af bevidsthedsguidning
    – Kursus 1: Essensen af – og landskabet for – bevidsthedsguidning
    – Kursus 2: Dine kunder får ‘dig’ (og ikke en behandler eller coach)
    – Kursus 3: Med leg er du aldrig ‘lost’
Afsluttende opgave og præsentation: Skriftligt, digitalt eller kreativt

Ønsker du at læse kursusbeskrivelserne for hvert enkelt kursus på første år, kan du gøre det her.

1. år: Kursusforløb (rækkefølge af kurser)

– Intromodul
– Personlig udvikling, kursus 1, modul 1:
      Dig og livet set gennem linsen højere bevidsthed
– Personlig udvikling, kursus 2, modul 1:
      Lær at bruge ‘livsoplevelse’ og højere bevidsthed som din super-power
– Personlig udvikling, kursus 3, modul 1:
      Alt i din oplevelse er 100% din skyld og dit ansvar – en god ting!
– Personlig udvikling, kursus 4, modul 1:
      Sundheds-optimér din udviklingsproces ved fjerne basale forstyrrelser og ubalancer
– Bevidsthedsguide, kursus 1, modul 2:
      Essensen af og landskabet for bevidsthedsguidning
– Personlig udvikling, kursus 5, modul 1:
      Brug dine livsværdier som dine trofaste og klare ledestjerner
– Personlig udvikling, kursus 6, modul 1:
      Fjern dine stopkloder, slip din programmering og sæt dig selv fri
– Bevidsthedsguide, kursus 2, modul 2:
      Dine kunder får ‘dig’ (og ikke en behandler eller coach)
– Bevidsthedsguide, kursus 3, modul 2:
      Med leg er du aldrig ‘lost’
– Afsluttende opgave og præsentation

2. år: Kursusoversigt

Modul 3 (personlig udvikling): Identitet – det store og lille jeg
– Kursus 1, modul 3: Mennesket som autentisk, helhedssøgende økosystem
– Kursus 2, modul 3: Hvem vil du være? Dyrk og stabilisér forbindelsen til dit højere selv
– Kursus 3, modul 3: Bliv dit eget super skarpe måleinstrument i livet
– Kursus 4, modul 3: Kend din ego-programmering og gør dig fri af den
– Kursus 5, modul 3: “Jeg elsker, når jeg dør!” – Egodød som vej til heling og større bevidsthed
Modul 4 (Bevidsthedsguide): Fra ego til intuition og sandhed
– Kursus 1, modul 4: Intuition er din vejviser og dit måleinstrument – sandheden er dit mål
– Kursus 2, modul 4: Lær at håndtere dine kunders ego-programmer
Du skaffer dig ‘prøvekaniner’:
– Minimum 2 forskellige eksterne personer
– Minimum 4 sessioner pr. halvår
Afsluttende opgave og præsentation: Skriftligt, digitalt eller kreativt

Ønsker du at læse kursusbeskrivelserne for hvert enkelt kursus på andet år, kan du gøre det her.

2. år: Kursusforløb (rækkefølge af kurser)

– Personlig udvikling, kursus 1, modul 3:
      Mennesket som autentisk, helhedssøgende økosystem
– Personlig udvikling, kursus 2, modul 3:
      Hvem vil du være? Dyrk og stabilisér forbindelsen til dit højere selv
– Personlig udvikling, kursus 3, modul 3:
      Bliv dit eget super skarpe måleinstrument i livet
– Bevidsthedsguide, kursus 1, modul 4:
      Intuition er din vejviser og dit måleinstrument – sandheden er dit mål
– Personlig udvikling, kursus 4, modul 3:
      Kend din ego-programmering og gør dig fri af den
– Bevidsthedsguide, kursus 2, modul 4:
      Lær at håndtere dine kunders ego-programmer
– Personlig udvikling, kursus 5, modul 3:
      “Jeg elsker, når jeg dør!” – Egodød som vej til heling og større bevidsthed
– Afsluttende opgave og præsentation

3. år: Kursusoversigt

Modul 5 (personlig udvikling): Bevidsthedsrevolution
    – Kursus 1, modul 5: Det sprængfarlige transpersonlige domæne
    – Kursus 2, modul 5: Autentisk manifestation er din fødselsret: Lær at bruge den!
    – Kursus 3, modul 5: Lær at bruge kærlighed, accept og rummelighed som effektiv drivkraft bag alt
    – Kursus 4, modul 5: Helheds-design dit optimale liv
Modul 6 (Bevidsthedsguide): Dig, dig, dig …
    – Kursus 1, modul 6: Lær at arbejde med dine kunder med basis i en højere bevidsthed
    – Kursus 2, modul 6: Farvel til kundeforventninger og hej til eget formål
    – Kursus 3, modul 6: Lav en bevidsthedsfokuseret forretningsplan
Du skaffer dig ‘prøvekaniner’:
    – Minimum 4 forskellige eksterne personer for hele året – de fleste skal være nogen, du ikke kender
    – Minimum 10 sessioner pr. halvår
Afsluttende opgave og præsentation: Skriftligt, digitalt eller kreativt

Ønsker du at læse kursusbeskrivelserne for hvert enkelt kursus på andet år, kan du gøre det her.

3. år: Kursusforløb (rækkefølge af kurser)

– Personlig udvikling, kursus 1, modul 5:
      Det sprængfarlige transpersonlige domæne
– Personlig udvikling, kursus 2, modul 5:
      Autentisk manifestation er din fødselsret: Lær at bruge den!
– Personlig udvikling, kursus 3, modul 5:
      Lær at bruge kærlighed, accept og rummelighed som effektiv drivkraft bag alt
– Bevidsthedsguide, kursus 1, modul 6:
      Lær at arbejde med dine kunder med basis i højere bevidsthed
– Bevidsthedsguide, kursus 2, modul 6:
      Farvel til kundeforventninger og hej til eget formål
– Bevidsthedsguide, kursus 3, modul 6:
      Lav en bevidsthedsfokuseret forretningsplan
– Personlig udvikling, kursus 4, modul 5:
      Helheds-design dit optimale liv
– Afsluttende opgave og præsentation

 

Mere information om bevidsthedsuddannelsen

 
• Hovedsiden for uddannelse: Bevidsthedsuddannelse – Vejen til et godt liv

Uddannelsen til Bevidsthedsguide (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)
Uddannelsen til Bevidsthedsguide (for dig, der vil læse en kortere version om uddannelsen)
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens første år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens andet år
    – Beskrivelse af kurserne på bevidsthedsguide-uddannelsens tredje år

Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have den korte version)
Hvad er en Bevidsthedsguide? (for dig, som vil have en uddybende beskrivelse)

Uddannelsen til Bevidsthedslærer (hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?)

Datoer og priser for Bevidsthedsuddannelsen

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Forsiden

Scroll to Top