Lev mere i højere bevidsthed og skab et bedre liv (kursus)

Et spændende halvdagskursus hos Et Bevidst Liv med Birgitte Coste og Søren Lauritzen

Dette kursus i spirituel og personlig udvikling afholdes løbende i København NV

Kursus i spirituel og personlig udvikling i København hos Et Bevidst Liv med Birgitte Coste og Søren Lauritzen.

Tænk, hvis der fandtes en opskrift på det gode liv – altså noget man nemt kunne ‘følge’ eller gøre, som effektivt ville højne ens livskvalitet … permanent. Vi har gode nyheder, for det gør der heldigvis.

Overordnet set går opskriften ud på at lære – på mere permanent vis – at bevæge dig fra din daglige (lille) bevidsthed til en højere (større) sjæle-bevidsthed kendetegnet ved glæde, helhed, kærlighed, meningsfuldhed, indre ro og visdom. Samt bruge dette i praksis i dit dagligliv.

Når du på sigt lever et liv med højere bevidsthed, vil din livsoplevelse være mere stabilt god og din dagligdag fungere meget bedre.

På et mere konkret plan handler det om noget viden plus det at bruge forskellige teknikker og metoder, som lige nu og her kan flytte dig fra en daglig, snæver bevidsthed til en mere udvidet, helhedsorienteret bevidsthed, hvor du helt naturligt får større indsigter, forståelse og healing.

En forsmag på, hvordan man kan opleve sig selv og livet fra en anden, højere bevidsthed er altafgørende. Det giver en vigtig genkendelsesværdi, som gør det nemmere at udvide sin bevidsthed igen og igen og på et tidspunkt lade det være en mere vedvarende, daglig del af sin væren. Denne forsmag får du på kurset.

Dette kursus i personlig og spirituel udvikling er:

– Oplevelses-orienteret: et af formålene er således, at du oplever en højere bevidsthed, hvor du via et større perspektiv kan afklare problemer, finde løsninger og få indsigter i dig selv, verden og livet.

– Tværfagligt: Fordi vi arbejder med bevidsthed (og bevidsthed er så grundlæggende og basis for alt i vores liv), vil vi inddrage metoder og teknikker, som får dig i kontakt med så mange dele af din bevidsthed som muligt – både det mentale, kropslige, følelsesmæssige, åndelige og energi-baserede. Du kommer bl.a. til at arbejde med coaching-relaterede teknikker, energiøvelser, kropsbevidsthed og indre rejser.

Hvad du får med hjem

Du får ikke alene viden, værktøjer og overblik, men også helt personlige indsigter og/eller løsninger med hjem til dagligdagen.

Det praktiske

– Det er et halvdagskursus som varer tre til fire timer.
– Kurset foregår i København NV.
– Kursusdagene og -tidspunkterne er fleksible og aftales løbende, bare kontakt os.
– Deltagerantallet er lavt, fra 2 til 6 personer – som du selv finder og inviterer med. Dvs. du og dine venner eller kollegaer får jeres eget kursus.
– Holdet oprettes først, når I er minimum to deltagere.
– Prisen er 1.200 kr. pr. deltager.
– Kurset kan kun tages én gang. Ønsker du at tage flere lignende kurser, kan vi anbefale vores kurser som hhv. Bevidsthedspilot eller Bevidsthedsudforsker.

Kontakt os pr. mail, SMS eller opringning for tilmelding, og så finder vi sammen en dato.

Kærlig hilsen
Birgitte og Søren

 

Vores andre kurser

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedseventyrer. Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedseventyrer:
Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedsudforsker. Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedsudforsker:
Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedspilot. Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedspilot
Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv.

Gå til Hovedsiden for kurser

Gå til Forsiden

Scroll to Top