Artikler om personlig udvikling
– Et online-bibliotek om bevidsthed og selvudvikling

Artikler om personlig udvikling på Et Bevidst Liv.

Velkommen til vores lille online-bibliotek, hvor du kan læse (ofte ret dybtgående) artikler om personlig udvikling (+spirituel udvikling), bevidsthed, bevidstgørelse og om hvordan du kan få et godt liv.

Vi (Søren Lauritzen eller Birgitte Coste) kan finde på at skrive om alt mellem himmel og jord, men der vil altid være et fælles omdrejningspunkt, nemlig selvudvikling, bevidstgørelse og indsigt i livet.

Det, som kendetegner den type af artikler, vi linker til her, er, at de kan anskues som ‘evergreens’ (evergreens kan oversættes som stedsegrønne). Det vil sige, at de er evigtgyldige og i princippet aldrig bliver forældede. (Ønsker du derimod at læse artikler om personlig udvikling, som har rod i en bestemt begivenhed eller et bestemt tidspunkt, kan du hoppe over i vores blog).

Lige nu er vores ‘bibliotek’ af beskeden størrelse, men vi håber, at det med tiden kan blive en glædelig og værdifuld ressource for dig, der interesserer dig for indsigt i livet, selvudvikling og bevidsthed.

Nogle af de emner, vi vil skrive om i vores artikler om personlig udvikling er bl.a. mennesker, livet, oplevelse, bevidsthed, bevidstgørelse, bevidsthedsrevolution, vilje, valg, intention, ansvar, virkelighed, ego, frygt, det at give slip, kærlighed, identitet, livssyn, behov, leg og en legende tilgang, mindset, overbevisninger, spiritualitet og spirituel oplysning, tanker, følelser, energi og sikkert mere til.

 


Velkomstartikel


Velkommen til etbevidstliv.dk
Skab dig et bedre liv allerede nu!

Velkommen til etbevidstliv.dk.Dette er Sørens og Birgittes velkomstartikel, som er den allerførste artikel, vi lagde på dette website.

I denne artikel, kan du læse lidt om, hvad vi kan tilbyde, og hvad vi står for.

Samtidig kan du også få svaret på, hvorfor sandhed og bevidsthed er så umådeligt vigtigt.

Læs artikel


Artikler om bevidsthed


Hvad er bevidsthed, og hvorfor er det så vigtigt? – Det STORE billede (overordnet)

Af Søren Lauritzen

Foto af russiske matryoshka-dukker. Tekst: Bevidsthed er organiseret som helheder inde i helheder inde i helheder.Hvad er bevidsthed?

Jo, set med vores øjne er det noget af det vigtigste overhovedet.

Måske endda DET vigtigste.

Men hvorfor?

Få svaret på dette og flere andre spørgsmål i denne artikel.

Læs artikel

Artiklen ovenfor er en ‘moder-artikel’. Klik her og få adgang til alle vores andre artikler om bevidsthed:
Bevidsthedsprogrammering styrer os! (Via overbevisninger, normer og lignende). Heldigvis styrer vi den …
Vi lider af bevidsthedsforsnævring! (Hvad det er, hvad det gør, og hvordan vi kommer ud over det)
Bevidsthedsrevolution

 


Artikler om udvikling


Personlig udvikling i en nøddeskal:
– Hvad er det, vi vil opnå, og hvordan gør man det?

Af Søren Lauritzen

Målet for personlig udvikling er så enkelt, at det kan synes banalt: Et godt liv. Billede af solsikker mod en blå himmel.I denne artikel vil du komme helt ind til kernen af, hvad personlig udvikling er, og hvilke fordele der kan være ved personlig vækst.

Her fortæller vi dig på en enkel og klar måde, hvad vi anser for det helt grundlæggende mål med personlig udvikling. Du vil få indsigt i, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan bruge din bevidsthed til at opnå dette mål, samt hvilke trin der er i processen på vejen hen mod det.

Derudover vil du kunne finde inspiration til diverse metoder og teknikker samt steder i Danmark og udlandet, hvor man kan møde ligesindede.

Læs artikel

Artiklen ovenfor er en ‘moder-artikel’. Klik her og få adgang til alle vores andre artikler om udvikling:
Spirituel udvikling mod højere bevidsthed og spirituel oplysning – Hvad går det ud på, og hvordan gør man det?

 


Artikler om guidning, terapi og coaching


Hvad er bevidsthedsguidning, og hvorfor er det så effektivt?

 

I bevidsthedsguidning bygger man bro mellem højere bevidsthed og dagliglivet. Foto af bro.
Bevidsthedsguidning har du nok ikke hørt om før, medmindre du kender os. 🙂

Bevidsthedsguidning kan umiddelbart minde om en blanding af psykoterapi og coaching, men er det ikke. Det er noget helt andet og meget bredere. Det er helhedsorienteret, tværfagligt, super personligt og meget, meget effektivt.

I denne artikel vil du bl.a. få indsigt i, hvordan bevidsthedsguidning placerer sig i ‘behandlings-feltet’, hvad der er bevidsthedsguidnings særkende samt den overordnede tankegang bag bevidsthedsguidning (overordnede formål, mål, værktøj og tilgang).

Læs artikel

Artiklen ovenfor er en ‘moder-artikel’. Klik her og få adgang til alle vores andre artikler om guidning, terapi og bevidsthed:
Hvad er psykoterapi? – Få det store overblik over psykoterapi (historie og retninger), samt hvordan vi praktiserer det.
Hvad er coaching? – Få det store overblik med en definition på, historien bag samt eksempler på typer og teoretiske retninger inden for coaching.

Hvis du vil have vores personlige hjælp til guidning/terapi, kan du læse om det her:
Psykoterapi København – Højere bevidsthed gjort praktisk, så det virker i din dagligdag.
Red dit parforhold med højere bevidsthed – Parterapi København.
Kærlig og effektiv familieterapi og familierådgivning – Få ro og glæd i familien med højere bevidsthed i praksis.
Praktisk og helhedsorienteret konfliktløsning – Løs effektivt dine konflikter via højere bevidsthed.

 


Artikler om oplevelse


Vil du gerne have et godt liv? Så lad din livsoplevelse være din ledestjerne!

Af Søren Lauritzen

Hvad vi vælger skal være vigtigt bliver styrende for vores liv. Foto: Skovsti med solstråler.Hvad er vigtigt?

Det vi anser for vigtigt i livet er styrende for hele vores liv. Hvis vi bevidstgør os om hvad de vigtigste ting i livet er, bliver det meget nemmere at skabe os et godt liv.

I denne artikel får du præsenteret 5 ting at fokusere på. Den ene er altafgørende, de to næste er nærved lige så vigtige, og de sidste to er meget mindre vigtige – selv om vi TROR vi skal fokusere på dem.

Læs artikel

 


Artikler om perspektiv / livssyn


Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Om livssyn og perspektiv

Af Søren Lauritzen

Foto af et halvt fyldt (eller halvt tomt) glas ved nattetide, med refleksioner af byens lys.I denne artikel får du mulighed for at dykke ned i hvad perspektiv og livssyn egentlig er for noget.

Derudover vil du også finde ud af, hvorfor er det så super-vigtigt at blive bevidst om sit perspektiv (hvordan man ser på verden). Er glasset halvt fyldt, eller er det halvt tomt.

At bruge sin vilje til at vælge perspektiv er alfa og omega i forhold til at skabe sig en god livsoplevelse og et godt liv i praksis.

Læs artikel


Artikler om valg


Lær at træffe et bevidst valg
Et lille værktøj til store valg (og små)

Af Søren Lauritzen

Valg bliver nemmere når vi kun giver os selv tre overordnede muligheder.Vi synes alle det kan være svært at vælge, og menneskelivet nogle gange kan synes som én lang serie af valg.

I denne artikel om bevidste valg får du præsenteret et enkelt og effektivt værktøj, som du kan bruge til at træffe valg med.

Læs artikel


Artikler om Konflikt


Hvad er konflikthåndtering, og hvordan praktiseres det allerbedst?

Af Søren Lauritzen

Tre spørgsmål, vi ofter indleder vores konfliktløsning med. Ramme med blomster, art nouveau stil. Delvist AI-genereret.I denne artikel om konflikthåndtering får du præsenteret de traditionelle, officielle tilgange til god konfliktløsning i let og tilgængelig form.

Ud over dette, får du også vores eget bud på god og effektiv konflikthåndtering.

En tilgang, som vi anser for mere grundlæggende og mere dybdegående end de officielle bud.

Læs artikel

Artiklen ovenfor er en ‘moder-artikel’. Klik her og få adgang til alle vores andre artikler om konflikt:
Praktisk og helhedsorienteret konfliktløsning – Løs effektivt dine konflikter via højere bevidsthed
Effektive konfliktløsnings-strategier – Gode råd til praktisk konflikthåndtering
Hvad er konflikt, og hvorfor opstår den? – Hvorfor strides vi? De grundlæggende årsager
Konflikttrappen – når konflikter eskalerer!
Teori om konflikthåndtering og konflikt fra forskellige videnskabelige discipliner og emner – Det store overblik

Hvis du vil have vores personlige hjælp til konfliktløsning, kan du læse om det her:
Praktisk og helhedsorienteret konfliktløsning – Løs effektivt dine konflikter via højere bevidsthed

 


Diverse andre artikler


De 10 regler for det at være menneske
– De evige læreprocesser

Af Birgitte Coste

Livets spilleregler for den bedste livsoplevelse og det bedste liv i praksisLeder du også efter de ultimative spilleregler i livet, som leder til glæde, kærlighed, mening, helhed og indre ro? Så har jeg her ikke alene et sæt spilleregler, men hele to.

God fornøjelse

Læs artikel

Scroll to Top