Sæt fart på din personlige udvikling med spændende og effektive kurser

Birgitte Coste og Søren Lauritzen fra Et Bevidst Liv

Birgitte Coste og Søren Lauritzen er undervisere, skribenter, Bevidsthedscoaches samt Bevidsthedsguider. De arbejder tværfagligt med en tilgang, som er udviklings- og helhedsorienteret, hvor de bygger bro mellem højere bevidsthed og dagliglivet. Denne tilgang kalder de for “Helhedsforståelsen”.


Hos Et Bevidst Liv tilbyder vi flere forskellige kurser i personlig udvikling. Alle kurser kan tages som selvstændige kurser. Overvejer du at tage vores bevidsthedsuddannelse kan du også med fordel tage et eller flere af kurserne, men det er ikke et krav.

Vores selvudviklingskurser er sandsynligvis noget for dig, hvis du:

– ønsker at forstå mere om både dig selv og livet og leve mere autentisk
– vil have indsigt og afklaring i forhold til aktuelle behov, udfordringer og problemer
– er tiltrukket af at udforske og udvide din bevidstheds potentialer til gavn for højere livskvalitet
– ønsker på mere vedvarende vis at opleve positive værenstilstande som f.eks. glæde/lykke, kærlighed, helhed, mening og indre ro

Hvis du allerede nu vil hoppe direkte videre til de enkelte kurser, kan du følge nedenstående links:

Lev mere i højere bevidsthed og skab et bedre liv. Et spændende oplevelsesorienteret og tværfagligt halvdagskursus af 3-4 timer.
Bevidsthedseventyrer. Et intenst og super spændende weekendkursus, hvor vi afprøver og arbejder med mange forskellige alternative teknikker og metoder.
Bevidsthedsudforsker-kurset. Et kursus i personlig udvikling, som løber over tre eftermiddage (eller aftner) af 3-4 timer pr. gang. Du vælger i alt tre emner, som er vigtige for dig i dit liv, og som du gerne vil afklares omkring og lære mere om.
Bevidsthedspilot-kurset. Et kursus i personlig udvikling, som også løber over tre eftermiddage (eller aftner) af 3-4 timer pr. gang. Du vælger i alt ét emne, som du gerne vil arbejde med i dybden, lære at navigere i og implementere i din dagligdag.

Hvis du gerne vil vide lidt mere om kurserne helt generelt samt vores tilgang, så er du meget velkommen til at læse videre.

De kraftfulde og personlige mikrohold

Bortset fra vores Bevidsthedseventyrer-kursus, kører vi med mikrohold på vores kurser. Det vil sige, at holdene består af dig og en ven, kollega eller makker, som du selv tager med. (Det kan også være dig alene – det er bare dyrere). Vi er særligt begejstrede for vores mikrohold, da det giver ideelle muligheder for at lave guidningen super personlig og effektiv samtidig med, at der er en god dynamik og flow.

Vi afholder vores kurser løbende og sætter en dato sammen. På denne måde er det fleksibelt for alle parter.

Vores tilgang er legende, tværfaglig og helhedsorienteret

Mange af de store videnskabskanoner på verdensscenen såsom Albert Einstein, Abraham Maslow og Carl Jung understregede vigtigheden af leg og intuition for udvikling, kreativitet og problemløsning. Det er, når vi med formålsrettet leg udforsker, eksperimenterer og udvider vores komfortzone, at vi danner nye sammenhænge og får nye vigtige indsigter og løsninger på problemer.

Leg er også en hjørnesten i vores arbejde her i Et Bevidst Liv. Ikke alene er det sjovt, men det er også yderst effektivt. Vi arbejder desuden meget intuitivt samt tværfagligt og helhedsorienteret. Vi anvender viden, redskaber og metoder fra mange forskellige retninger. Bl.a.:

• Psykoterapi, coaching, mentoring, konflikthåndtering, parterapi og
Enneagrammet
• Krops- og energiarbejde, kinesiologi, tapping, healing og
traumebehandling
• Intuitivt arbejde, bevidsthedsforskning, transpersonlig psykologi og
psykedelisk forskning

Alle kurser har Helhedsforståelsen som solidt fundament

Ud over personlig guidning og konkrete redskaber til dagligdagen vil du også på vores kurser få et indblik i det mindset, vi arbejder ud fra. Vi kalder dette mindset eller teori for Helhedsforståelsen. Helhedsforståelsen bygger bro mellem den vise, højere bevidsthed og praktisk dagligdag. På denne måde er Helhedsforståelsen nøglen til en god livsoplevelse og et praktisk liv i højere bevidsthed. Med andre ord, et godt, meningsfuldt liv. Et liv, hvor du ‘virker’ optimalt.

På uddannelsen vil du få Helhedsforståelsen ind på rygraden og dermed naturligt lære leve bevidst i forhold til at skabe dig en god livsoplevelse og et godt liv i praksis … og lære andre at gøre det samme.

På kurserne vil du få en smagsprøve på Helhedsforståelsen via de ting, vi arbejder med. Du vil ikke være i tvivl om ‘sandheden’ af dette og hint, når Helhedsforståelsen er i spil.

Hvor foregår kurserne?

Kurserne med mikrohold foregår i København NV. Ved større hold foregår det i Københavnsområdet eller i Nordsjælland.

Begge typer hold samler du selv.

Hvornår finder kurserne sted?

Kurset afholdes løbende. Vi finder en dato sammen.

Hvilket kursus skal jeg vælge?

Alle vores kurser er selvstændige kurser, som alle kan tage.

Hvis du er interesseret i vores uddannelse og gerne vil have en forsmag på, hvordan vi arbejder, så er disse kurser et godt sted at starte. Men ingen af kurserne er nødvendige for at starte på uddannelsen, da deres indhold vil indgå i uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvad der passer dig bedst i forhold til, hvor du er lige nu, kan du prøve at mærke efter, hvad der i det følgende tiltrækker dig mest lige p.t.:

– “Jeg er meget interesseret i det alternative, og synes alt er super spændende. Jeg har lige nu ikke behov for dybgående personlig vejledning, men vil gerne snuse til en masse forskelligt, prøve så meget af som muligt og få forskellige redskaber med hjem, som jeg kan bruge i min dagligdag.” Er dette dig, vil vi anbefale Bevidsthedseventyrer-kurset!
– “Jeg er super nysgerrig på mange ting og vil gerne udforske så dybt og individuelt som muligt på kortest tid. Jeg er lærenem og hurtig til at få mine personlige indsigter og svar og er derefter klar på noget nyt.” Er dette dig, så vil vi anbefale Bevidsthedsudforsker-kurset!
– “Jeg har et eller flere områder, som fylder meget i mit liv, og som jeg har brug for gå rigtig i dybden med og lære at navigere i og håndtere i mit liv.” Er dette dig, så vil vi anbefale Bevidsthedspilot-kurset!

Vi glæder os til at se dig.

Mange kærlige hilsner
Søren og Birgitte

 

Vores kurser

Halvdagskursus i personlig udvikling i København med Birgitte Coste og Søren Lauritzen. Et Bevidst Liv.

Spændende halvdagskursus:
Lev mere i højere bevidsthed og skab et bedre liv.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedseventyrer. Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedseventyrer:
Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedsudforsker. Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedsudforsker:
Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedspilot. Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedspilot
Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv.

Gå til Forsiden

Scroll to Top