Ofte stillede spørgsmål (FAQ) til Birgitte og Søren – Et Bevidst Liv

FAQ (Ofte stillede spørgsmål) til Birgitte og Søren, Et Bevidst Liv.

– af Søren Lauritzen og Birgitte Coste

Her kan du få korte svar på spørgsmål du måtte have – f.eks. om bevidsthedsuddannelsen, bevidsthedsguidning i det hele taget, eller andre ting som undrer dig vedr. Et Bevidst Liv, Birgitte og Søren.

Her er en oversigt over de spørgsmål, du kan finde svar på på denne side:

Hvem er Birgitte Coste og Søren Lauritzen?

Vi er begge Bevidsthedsguider og eksperter i bevidsthed. Vi har hver vores baggrund, unikke personligheder, forcer og svagheder, og vi arbejder på hver vores måde, så vi supplerer hinanden rigtig godt. Vi har også meget til fælles – fordi vi er søskende. (Ja, folk tror som regel, at vi er et par, men nej, vi er bror og søster).

Vi er gået sammen om Et Bevidst Liv, og selv om vi af og til laver individuel bevidsthedsguidning, så vælger vi kun at have få individuelle kunder. Dels fordi vi arbejder med ubegræset tid pr. session (inden for rimelighedens grænser), og dels fordi vores hovedfokus er på vores uddannelse. Du kan læse mere på vores ‘om os’-side.

Hvad er bevidsthedsguidning?

Bevidsthedsguidning er en unik måde at hjælpe andre mennesker på. Den er baseret på, at bevidsthed (herunder vilje) er den mest kraftfulde ting i vores liv, og at det at kunne forstå og håndtere bevidsthed er den mest effektive måde at skabe sig en god livsoplevelse og et godt liv i praksis på.

Med hensigtsmæssig brug af bevidsthed kan man løse enhver form for udfordring eller problem, man kan optimere hvad som helst i sit liv, og man kan skabe sig en hvilken som helst oplevelse, man ønsker og et hvilket som helst arbejdsliv, fritidsliv, kærlighedsliv, samliv, sexliv og åndsliv man vil have.

Bevidsthedsguidning involverer både coaching, terapi, healing og energiarbejde, undervisning, mentoring og guidning, men når alt kommer til alt, så er guidning den vigtigste del af det.

Det er afgørende, at en Bevidsthedsguide ‘kender landskabet’ bevidsthed og ‘har gået vejen selv’, så de både kan:

a) afklare, hvor deres kunder gerne vil hen
b) vide, hvor det er
c) vide, hvordan man kommer derhen
d) hjælpe deres kunder derhen, både bevidsthedsmæssigt og i det praktiske liv.

En Bevidsthedsguide er således hverken en upartisk coach eller en kølig professionel. En Bevidsthedsguide er SIG SELV, først og fremmest. Autentisk. Og bruger sig selv og sin personlige erfaring i sit arbejde.

Typisk er der ingen begrænsninger på, hvad en Bevidsthedsguide kan hjælpe andre med. Emner som personlig udvikling og spirituel udvikling er imidlertid særligt nærliggende, fordi det ofte er via de to – bevidsthedsbaserede – ting folk hurtigst og mest effektivt kommer derhen, hvor de gerne vil … uanset hvor det end er.

En sidste ting, som er værd at lægge mærke til, er den afslappede, legende og eksperimenterende tilgang som Bevidsthedsguider har til deres arbejde. Eftersom vi alle er unikke, og vores bevidsthed ligeså, så kan man ikke på forhånd vide præcis, hvad der skal til for at gøre en forskel for den enkelte. Men man kan finde ud af, hvor man skal hen, sætte en klar intention og prøve sig frem. Det er præcis, hvad Bevidsthedsguider gør.

Du kan læse mere om, hvordan en Bevidsthedsguide arbejder her.

Er en Bevidsthedsguide coach, terapeut, healer, clairvoyant, underviser, mentor eller guide?

Ja. 🙂

En Bevidsthedsguide er først og fremmest ekspert i bevidsthed, men bevidsthed påvirker (ja, styrer) så også både krop, psyke, følelser, overbevisninger, energier og indsigter. Derfor indgår både coaching, terapi, healing og energiarbejde, træning af intuition og clairvoyance, undervisning, mentoring og guidning på en naturlig, sammenhængende måde i vores bevidsthedsuddannelse. Så alle Bevidsthedsguider kan bruge mange forskellige metoder og teknikker, men det er helt individuelt, hvad der taler til og falder naturligt for den enkelte Bevidsthedsguide.

Uanset hvad, så vil fokus altid være på kunden og det at finde ud af, hvad der virker bedst – samt bruge det.

Hvad går uddannelsen til Bevidsthedsguide ud på?

Uddannelsen til Bevidsthedsguide er fokuseret på bevidstgørelse – i en vekselvirkning mellem at bevidstgøre sig selv og hjælpe med at bevidstgøre andre.

Bevidstgørelse er det at bruge sin vilje plus sandheden og accept af det-som-er til:
1) at befri og styrke sin vilje
2) gøre det ubevidste bevidst og det ukendte kendt, samt
3) løfte, helbrede og udvide sin bevidsthed.

Den ultimative bevidstgørelse, som giver vores liv et kæmpe kvalitativt løft, kalder vi for en bevidsthedsrevolution.

En af de ting ved unikke ved uddannelsen til Bevidsthedsguide er, at vi tilbyder et landkort (eller: en kørselsvejledning) samt løbende guidning i, hvordan man skaber en bevidsthedsrevolution på præcis den måde og i det tempo, som passer til netop den, man er. Samtidig med at man lader disse indsigter få konkret betydning i sit praktiske liv.

Underviserne på uddannelsen til Bevidsthedsguide er Danmarks første to Bevidsthedsguider, og man kunne godt kalde Birgitte og Søren for noget i retning af “Google Maps for din bevidsthedsrevolution og dit liv i praksis”. 😉

Uddannelsen til Bevidsthedsguide, og den bevidsthedsrevolution man der skaber, inkluderer, at man:

– skaffer sig dyb indsigt i bevidsthed, herunder vilje (hvad bevidsthed og vilje er, kan, gør, osv.).
– giver sig selv et overblik, et helhedsperspektiv på alt – både sig selv, andre, verden og selve livet.
– arbejder med såvel sin identitet/selvbillede, som sit verdensbillede/livssyn, som sin opfattelse af virkeligheden.
– udvider sin udvider sin bevidsthed, således at den bliver større, virker bedre, kan mere og er mere behagelig at opleve.
– heler, hvad der skal heles, både fysisk, psykisk, emotionelt, trosmæssigt/spirituelt og energetisk.
– afvikler de begrænsninger, der skal afvikles, både på krop, psyke, følelser, overbevisninger og energier.
– skaber en bevidsthedsrevolution (en grundlæggende og permanent transformation og forbedring).
– allerede i løbet af uddannelsen skaber sig et bedre liv i praksis, et praktisk liv, som afspejler ens bevidsthed.
– konstant træner i at hjælpe andre med alle de samme ting.

Hvad er målene med uddannelsen til Bevidsthedsguide?

Der er masser af mindre delmål, men overordnet er der tre store mål …

Mål nr. 1

At blive ekspert i bevidsthed – både teoretisk og praktisk, men især praktisk.
Hvorfor? Fordi det er den optimale måde at hjælpe både sig selv og andre.

Bevidsthedsguider er fantastiske til at forstå og håndtere bevidsthed. Først deres egen, og derefter andres. Bevidsthedsguider hjælper andre, men før de kan gøre det, må de lære at hjælpe sig selv.

Derfor er uddannelsen til Bevidsthedsguide er en konstant vekselvirkning mellem det at lære at forstå og hjælpe sig selv og det at forstå og hjælpe andre.

Bevidsthed er så grundlæggende, at det er afgørende for alt, ikke mindst mål nr. 2 og 3 nedenfor.

Mål nr. 2

At skabe en god / optimal livsoplevelse – først for sig selv, og derefter hjælpe andre med den samme ting.
Hvorfor? Fordi det er den vigtigste ting for os alle sammen – den ting vi allerhelst vil have.

En livsoplevelse der er så tæt på optimal som muligt kan derfor bruges som vores ledestjerne på alle måder i hele vores liv. At beslutte hvilken oplevelse, man vil have og bevidst at kunne skabe den oplevelse – både indeni en selv og i sit praktiske liv – er den ypperste livskunst.

Mål nr. 3

At skabe et godt / optimalt liv i praksis – først for sig selv, og derefter hjælpe andre med den samme ting.
Hvorfor? Fordi vores familieliv, kærlighedsliv, sexliv, arbejdsliv, fritidsliv osv. er den praktiske side af den gode / optimale livsoplevelse.

Modsat hvad vi har lært, så kommer det praktiske imidlertid EFTER det at vælge samt skabe sin oplevelse (der i høj grad består af værenstilstande). Det fysiske og praktiske er sekundært i forhold til det bevidsthedsmæssige, værensmæssige og oplevelsesmæssige; det er en af de måder, vi udtrykker vores væren – i praksis. Hvilket i sig selv er en oplevelse.

Eller sagt på en anden måde: Vi tror typisk, at handlinger fører til værenstilstande (og det kan de også), men i stedet er det værd at fokusere sådan her: Det vi gør er ikke årsagen til vores gode livsoplevelse, men derimod et resultat af vores bevidste valg af værenstilstilstand og oplevelse. Denne måde at fokusere på gør os mindre magtesløse og ved at fokusere på væren først, giver vi os selv større kontrol over vores livsoplevelse og liv i det hele taget.

Ja, dette er nøjagtig omvendt i forhold til, hvordan vi er vant til at tænke … så lad os lige sige det på en tredje og sidste måde:

Med bevidsthed og vilje skaber vi værenstilstande (en form for oplevelse), som vi lader få et fysisk udtryk i vores familieliv, kærlighedsliv, sexliv, arbejdsliv, fritidsliv osv. (en anden form for oplevelse). Vores livsoplevelse er så den samlede “pakke” af oplevelse, som vi bevidst har skabt.

Hvad går uddannelsen til Bevidsthedslærer ud på?

Uddannelsen til Bevidsthedslærer er en etårig overbygning til Bevidsthedsguide-uddannelsen, og den går ud på at lære, hvordan man uddanner nye Bevidsthedsguider. Målet er, at man starter og kører sin egen skole ud fra præcis de samme principper, som man selv er blevet undervist, men på sin egen, unikke måde.

Som altid i forbindelse med Et Bevidst Liv er det bevidsthedsmæssige og det praktiske vævet tæt sammen, og der lægges stor vægt på oplevelse. Praksis for en Bevidsthedslærer handler meget om at undervise, det er klart, men der er også en del andre aspekter (så som f.eks. det at finde og udvælge elever, og det at drive en undervisningsvirksomhed).

I løbet af det år, som uddannelsen til Bevidsthedslærer varer, kommer man derfor ikke bare til at lære noget om pædagogik, man kommer BÅDE til at optræde som underviser på flere forskellige måder, OG man begynder på i praksis at skabe sin skole for Bevidsthedsguider.

Den praktiske træning får man både ved at være med til at undervise kommende Bevidsthedsguider på den uddannelse, hvor man selv har gået, og ved at arrangere og afholde åbne (for alle) foredrag, kurser og workshops i de emner, som Bevidsthedsguider skal lære.

Ud over det vil der også være træning i konflikthåndtering, eftersom man med ret stor sandsynlighed kan forudsige, at der vil blive brug for det, når folk arbejder så intenst sammen om så svære og vigtige emner som dem på uddannelsen til Bevidsthedsguide.

At starte sin egen skole er et stort arbejde. Men dels bliver alle Bevidsthedslærere franchise-tagere (du kan læse mere om vores franchise-model på vores side om Bevidsthedslærer-uddannelsen her) og får den fulde pakke af undervisningsmaterialer, som bliver løbende opdateret. Dels er fleksibilitet og samarbejde kerneord for alle Bevidsthedsguider og Bevidsthedslærere. Så vi opfordrer i høj grad til, at man laver unikke løsninger, f.eks. via diverse typer samarbejde. (Hvis der er et slogan for de ting, så må det være: “Vi finder ud af det.”)

Hvad er målene med overbygningen til Bevidsthedslærer?

Det primære mål er at kunne uddanne nye Bevidsthedsguider – og rent faktisk gå i gang med at gøre det. Ud over det at forstærke og uddybe alt det, man har lært på uddannelsen til Bevidsthedsguide, så skal man – i tæt samarbejde med Birgitte og Søren – træne i det at undervise/formidle (og konflikthåndtere) samt det at turde være sig selv som underviser.

Hvad er det lige en bevidsthedsrevolution er?

En bevidsthedsrevolution er en permanent positiv transformation af ens bevidsthed. Den kan ske spontant, eller man vælge at skabe den.

Hvis man vælger at skabe en bevidsthedsrevolution, så kan man gøre det i små skridt, store spring eller et mix.

En bevidsthedsrevolution inkluderer ændringer i såvel ens selvbillede og ens verdensbillede som i ens opfattelse af virkeligheden. Og man kan vælge at lade den påvirke sit liv i praksis – hvilket vi helt klart anbefaler.

Læs mere om bevidsthedsrevolution her.

Hvad berettiger jer, Birgitte og Søren til at undervise Bevidsthedsguider og Bevidsthedslærere?

Personlig indsigt og erfaring. Ja, vi har nogle uddannelser og kurser bag os og en gevaldig masse viden, men det er mindre vigtigt.

Vi lever og ånder bevidsthed og bevidstgørelse – det er vores liv, ganske enkelt.

Derfor har vi været igennem nogle ting, som har lært os en masse om bevidsthed, og vi brugt mange år af vores liv på at forstå endnu mere, hjælpe andre mennesker samt prøve ting af i praksis.

Vi er så nået til et punkt, hvor det føles rigtigt at sætte alt dette i system og uddanne nye eksperter i bevidsthed. Så derfor vælger vi nu at videregive al vores indsigt, viden og erfaring i form af en uddannelse i to niveauer: Bevidsthedsguide (tre år) samt overbygningen til Bevidsthedslærer (et år).

Vi gør det primært fordi det føles som den rigtige ting for os at gøre, men også fordi det er en måde at hjælpe så mange mennesker som muligt, så effektivt som muligt.

Er uddannelsen til Bevidsthedsguide og overbygningen til Bevidsthedslærer stats- eller RAB-godkendt, SU-berettiget, godkendt af brancheorganisationer eller lignende?

Nej. Det er en privat uddannelse, og vi har lavet den præcis, som vi synes, det er perfekt. Vi lærer deltagerne at forstå og håndtere bevidsthed, at skabe et grundlæggende skift i bevidsthed, at ændre deres livsoplevelse samt deres liv i praksis, at have et samlet helhedsoverblik, samt en lang række andre ting, som går fuldstændig på tværs af alle traditionelle opdelinger i fag og brancher.

Er der krav om en forudgående uddannelse, før man kan blive Bevidsthedsguide?

Nej. Mange af de (mere eller mindre) sammenlignelige uddannelser, f.eks. til psykoterapeut, har sådan et krav, men det har vi ikke. Vores fokus er ikke på boglig viden, det er er på personlig oplevelse, personlig indsigt og hensigtsmæssig brug af bevidsthed. Vi vil hellere have at vores deltagere kan skabe en god væren for sig selv og dem, de hjælper, end at de kan gengive indholdet af nogle bøger. Så uanset om du har en 9. klasse fra Folkeskolen eller en Ph. D., så er du meget velkommen på vores uddannelse.

Kommer der andre udgifter oven i prisen på uddannelsen til Bevidsthedsguide og overbygningen til Bevidsthedslærer?

Helt overordnet har vi valgt, at alt skal være så åbent, enkelt og ligetil som muligt. Derfor er der en komplet pris. Ønsker du at tilkøbe personlige sessioner og ekstra kurser er du naturligvis velkommen til det.

Prisen for de selvstændige uddannelser hos Et Bevidst Liv koster 25.000 kr. pr. halve år uanset niveau. Der er mulighed for ratebetaling og evt. rabat for studerende, ledige, kontanthjælpsmodtagere m.v.

Denne pris er komplet, det er den pris, du betaler og intet andet. Dvs. der er ingen ekstra administrationsgebyrer (f.eks. 2.000 kr.) og ingen årlige supervisionsudgifter (ofte f.eks. 2.000-8.000 kr.).

Du vil få alt det, som du skal læse på uddannelsen udleveret af os. Uddannelsen til Bevidsthedsguide er en tværfaglig helhedsuddannelse med mange forskellige vidensretninger, teknikker, metoder og teorier. Ud fra dette har vi nøje håndplukket præcis det, du har brug for. Dette læsemateriale får du gratis. Ønsker du herefter at fordybe dig yderligere i et bestemt emne, kan vi anbefale bøger, du selv kan købe.

Der vil dog være ting (ud over bøger), som du frivilligt kan vælge at bruge ekstra penge på. Den vigtigste er retreats sammen med os i udlandet (f.eks. på en af de græske øer). Dette er dog ikke obligatorisk, men et tilvalg.

Forplejning / mad
På de fulde kursusdage sørger vi alle sammen selv for mad, så tag en madpakke med og læg den i vores køleskab. Eller køb noget i en af de lokale cafeer, restauranter eller supermarkeder.

Retreats
Hvis og når vi laver et retreat med udgifter, så betaler hver deltager for sig selv og for sin del af fællesudgifterne. Det gælder hvad enten vi lejer et sommerhus i Danmark eller tager til f.eks. Kreta for at være sammen en uge i en blanding af personlig udvikling og ferie.

Bøger
Vi kommer til at arbejde med nogle fantastiske og superspændende emner, og forskellige mennesker er tiltrukket af forskellige ting. Inden for hvert af de emner, vi kommer ind på, har vi nogle bøger, vi kan anbefale, at man køber og læser, men det helt frivilligt og ikke et krav for at gennemføre uddannelsen.

Er prisen på uddannelsen til Bevidsthedsguide og overbygningen til Bevidsthedslærer fast, eller kan man få rabat?

Prisen er fast. Vi har dog valgt at åbne den mulighed, at værdigt trængende, dvs. mennesker med alvorlige økonomiske udfordringer, kan få en rabat, men det er undtagelsen, og den kræver en nærmere samtale med os.

For ansatte i virksomheder, der kan lave en aftale med deres arbejdsgiver om at tage uddannelsen til Bevidsthedsguide, så kan der arrangeres en bruttolønsordning, der i praksis via lønregulering vil kunne betyde en kraftig reduktion i prisen uden omkostninger for virksomheden.

 

Mere information om Et Bevidst Liv

Portræt af Birgitte Coste og Søren Lauritzen fra Et Bevidst Liv.
Gå til ‘modersiden’ for “Om os”:
Om Birgitte Coste og Søren Lauritzen.

Testimonials og anmeldelser af Et Bevidst Liv.

Testimonials og anmeldelser af Et Bevidst Liv

Gå til Forsiden

Scroll to Top