Bevidstheds-bidder: Små perler af visdom – kloge, vise ord og gode citater om livet

– Oversigts-artikel i ‘Bevidstheds-bidder-serien’

Bevidsthedsbidder: Små perler af visdom med vise ord og gode citater for et godt liv.

Er du sulten efter små lækre visdoms-snacks, som du kan nyde i pauser, på farten eller i ét stort måltid, hvis det er det, du føler for? …. Så er du kommet til det rette sted!

Her på disse sider langer vi en masse delikate ‘bevidstheds-bidder’ over disken, som du kan fodre din højere bevidsthed med. Disse ‘bevidstheds-bidder’ består af bl.a. vise ord og dybe indsigter om dig og verden, kloge ord om livet og det at leve samt inspirerende citater om alt lige fra sandhed og virkelighed, tro og overbevisninger til kærlighed og frygt, valg og intention og meget, meget mere.

Nogle af disse vise ord og gode citater er fra folk (ofte berømtheder), som virkelig med få ord formår at ramme plet med deres formulering af deres indsigter. Andre bevidstheds-bidder har vi selv kokkereret. 😊

Vi håber, du vil nyde dem alle. Ønsker du at se de andre sider i bevidstheds-bidder-serien, kan du hoppe direkte til dem her:

… vil du læse denne sides citater, er det bare at fortsætte med at læse herfra:

Mørke kan ikke drive mørke ud; kun lys kan gøre det. Had kan ikke drive had ud; kun kærlighed kan gøre det.
~ Martin Luther King Jr. ~

Martin Luther King Jr.s oprindelige citat på engelsk: “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”


Det bedste bevidsthedsændrende stof er sandheden.
~ Lily Tomlin ~

Lily Tomlins oprindelige citat på engelsk: “The best mind-altering drug is the truth.”


Sandheden er som solen. Du kan lukke den ud et stykke tid, men den går ikke væk.
~ Elvis Presley ~

Elvis Presleys oprindelige citat på engelsk: “Truth is like the sun. You can shut it out for a time, but it ain’t goin’ away.”


Søg tidernes visdom, men se på verden gennem et barns øjne.
~ Ron Wild ~

Ron Wilds oprindelige citat på engelsk: “Seek the wisdom of the ages, but look at the world through the eyes of a child.”


Jeg ville aldrig dø for mine overbevisninger, for jeg kunne jo tage fejl.
~ Bertrand Russell ~

Bertrand Russells oprindelige citat på engelsk: “I would never die for my beliefs because I might be wrong.”


Ægte kærlighed begynder, når man ikke søger at få noget igen.
~ Antoine de Saint-Exupéry ~

Antoine de Saint-Exupérys oprindelige citat på engelsk: “True love begins when nothing is looked for in return.”


Al sandhed går gennem tre faser. I første omgang latterliggøres den. I anden omgang opstår voldsom modstand. I tredje omgang accepteres den som indlysende.
~ Arthur Schopenhauer ~

Arthur Schopenhauers oprindelige citat på engelsk: “All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.”


Et kærligt hjerte er den sandeste visdom.
~ Charles Dickens ~

Charles Dickens’ oprindelige citat på engelsk: “A loving heart is the truest wisdom.”


Det jeg ved med sikkerhed er, at det at tale din sandhed er det mest kraftfulde værktøj, vi har.
~ Oprah Winfrey ~

Oprah Winfreys oprindelige citat på engelsk: “What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we have.”


Viden kommer af at lære. Visdom kommer af at leve.
~ Anthony Douglas Williams ~

Anthony Douglas Williams’ oprindelige citat på engelsk: “Knowledge comes from learning. Wisdom comes from living.”


Vi spilder vores tid på at lede efter den perfekte elsker i stedet for at skabe den perfekte kærlighed.
~ Tom Robbins ~

Tom Robbins’ oprindelige citat på engelsk: “We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.”


Alle tager grænserne for deres eget synsfelt for verdens grænser.
~ Arthur Schopenhauer ~

Arthur Schopenhauers oprindelige citat på engelsk: “Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world.”


Din tid er begrænset, så spild ikke den med at leve en andens liv. Bliv ikke fanget af dogmer – hvilket er at leve med resultaterne af andres tænkning. Lad ikke lyden af andres meninger drukne din egen indre stemme. Og vigtigst af alt, hav modet til at følge dit hjerte og din intuition. De ved på en eller anden måde allerede, hvad du virkelig ønsker at blive. Alt andet er sekundært.
~ Steve Jobs ~

Steve Jobs’ oprindelige citat på engelsk: “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”


Flere vise ord og gode citater

Er du sulten efter flere kloge og inspirerende citater, så kan du dykke ned i ‘følgende bevidstheds-bidder’. Denne gang med flotte billeder til. 😊

Bare et lille spørgsmål om noget af den magt, du har

Sort-hvidt foto af ung hånd, som holder en ældre hånd. TEKST: Citat af Søren Lauritzen: "Det, vi tror, tænker og siger har større magt end de fleste tror. Bruger du den magt til at styrke dig selv og andre - eller det modsatte?"

 

“Det, vi tror, tænker og siger har større magt end de fleste tror. Bruger du den magt til at styrke dig selv og andre – eller det modsatte?”
~ Søren Lauritzen ~

De fleste af os er godt klar over, at vores valg og handlinger er vigtige, både for os selv og andre.

Men færre af os er bevidste om, at vores tro / overbevisninger er det, som styrer BÅDE hvilke tanker og følelser vi har, hvilke valg vi træffer og hvad vi gør (vores handlinger, inklusive hvad vi siger og skriver). Vores overbevisninger er ufatteligt kraftfulde. Men heldigvis har vi selv magten over dem – vi bestemmer selv præcis, hvad vi tror på.

Specifikt med hensyn til det, vi siger eller skriver, så har den måde vi kommunikerer på ofte en større betydning end vi er klar over. Ikke bare påvirker vi os selv med vores valg af ord, men det sker faktisk, at et andet menneske lader en simpel sætning – som vi har sagt eller skrevet – ændre sit liv … til det bedre eller det værre. Derfor er det så vigtigt at vælge at kommunikere bevidst og fra hjertet.

~ Søren Lauritzen ~


Tør du slippe det, som ikke virker?

Citat af Hippókrates: Før du helbreder nogen, spørg da først, om han er villig til at opgive de ting, som gjorde ham syg. Foto: Vissen mælkebøtte. Et Bevidst Liv

Før du helbreder nogen, spørg da først, om han er villig til at opgive de ting, som gjorde ham syg

Hippókrates’ oprindelige citat på engelsk: “Before you heal someone, ask him if he’s willing to give up the things that make him sick.”

Disse vise ord skulle angiveligt være sagt af den græske læge Hippókrates (ca. 460 – ca. 370 f.Kr.) – også ofte omtalt som intet mindre end lægekunstens fader.

Der, hvor jeg synes, at ordene bliver rigtig interessante, er, når vi vender dem mod os selv og nysgerrigt spørger: “Er jeg villig til at slippe de ting, som gør mig syg?”. Eller lettere omformuleret: “Er jeg villig til at slippe det mindset, som gør mig dysfunktionel og ulykkelig?”

Umiddelbart fristes man til at sige, “Selvfølgelig, alt andet ville da være tosset!” Men alle de tanker, overbevisninger, indre regler og værdier, som vi alle har, er jo typisk blevet en del af vores identitet. De virkede jo på tidspunkt – i hvert fald i en vis grad – ellers ville vi ikke have beholdt dem.

Så selv om den bevidste del af os godt ved, at de ikke tjener os (mere), er der ofte en anden del af os, som holder fast med næb og klør. Denne mere ubevidste del af os – i bund og grund vores gamle ‘beskytter’ helt tilbage fra barnsben – har brug for at vide, at det ikke er farligt at give slip. At det er okay.

Derfor, hvis du undrer dig over, hvorfor det er så svært at slippe bestemte overbevisninger, som helt tydeligt ikke er gode for dig, så er det sandsynligvis fordi, en del af dig stadig ikke er overbevist om, at det er en god idé.

Først når vi har beroliget vores overlevelsesorienterede underbevidsthed, kan vi give rigtigt slip og starte på en heling.

~ Birgitte Coste ~


Tak din skygge for din oplevelse af lyset

Sød tegning af lys og skygge, hvor der vokser en blomst ud af lyset. Spørgsmålet lyder: Ville du kunne se lyset uden skyggen? Et Bevidst Liv, Birgitte Coste
 

Ville du kunne se lyset uden skyggen?

Verden er fuld af kontraster og en af de mest åbenlyse er lys og mørke. Kontraster er ret fantastiske, idet de giver os mulighed for at opleve og få indsigt.

Ofte tænker vi, at ‘Åh, hvor ville livet dog være fantastisk, hvis der kun var lys, glæde og kærlighed!’ Og ja, det ville være et helt andet liv, MEN ville vi opleve det, som lys, glæde og kærlighed, hvis vi ikke havde oplevet mørke, smerte og frygt?

Nej, lys, glæde og kærlighed ville blot være en udefinérbar værenstilstand, som vi ikke kunne sætte i relation til noget andet. Kontrasten til skyggen gør, at vi virkelig FORSTÅR det fantastiske i de positive værenstilstande.

Og når vi forstår og indser, hvad lyset er, har vi også mulighed for at opleve endnu en fantastisk værenstilstand, nemlig taknemmelighed.

Så hvorfor ikke takke vores skygge for at være sådan en fantastisk læremester!

~ Birgitte Coste ~


Det bittersøde selvbedrag

Citat af Søren Kierkegaard: Der er to måder at blive narret på. Den ene er at tro på det, der ikke er sandt. Den anden er at nægte at tro på det, der er sandt. Et Bevidst Liv
 

Der er to måder at blive narret på. Den ene er at tro på det, der ikke er sandt. Den anden er at nægte at tro på det, der er sandt.

En af vores største danske filosoffer, Søren Kierkegaard, rammer virkelig ‘spot on’, når han fortæller, at der er to måder, vi kan narre os selv på: Vi kan nægte at tro på sandheden, eller vi kan insistere på at tro på en løgn. Meget præcist set og skarpt formidlet.

Når ting er svære for os at være i, kan det være enormt fristende enten at afvise sandheden eller favne en løgn. Vi gør det naturligvis ikke for at narre os selv, men typisk for at undgå smerte, fordi virkeligheden gør for ondt.

Selvbedrag kan måske fjerne en stærk, akut smerte, men der er en pris. Prisen er en vedvarende nagende gnaven, fordi uanset hvad vi gør og siger til os selv, trænger virkeligheden sig på. En del af vores bevidsthed ved nemlig godt, hvordan tingene hænger sammen. Denne del af bevidstheden lader sig ikke kue og bliver ved og ved med at prikke til os, indtil vi lytter. Denne prikken føles typisk som en form for ubehag, f.eks. som irritation, forvirring, spænding, smerte m.m.

Og heldigvis for det. Det betyder, at vi altid kan vælge at lytte ‘dybere’, når vi bliver ‘prikket’ til. Vi kan vælge at være mere åbne over for denne mere vidende del af vores bevidsthed. Nogle kalder det for intuition, andre for den indre stemme, andre igen for noget helt tredje.

Uanset hvad, kan vi vælge at lave en aftale med os selv. En aftale om altid at ville virkeligheden – også selv om den nogle gange gør ondt. Det giver os på sigt langt den bedste livsoplevelse og det bedste liv i praksis.

~ Birgitte Coste ~


Virker sandheden ubehagelig?

FOTO: Solopgang over et kuperet landskab. TEKST: Hvis sandheden gør dig ilde til mode, så bebrejd ikke sandheden, bebrejd de løgne, som du syntes var behagelige.

Hvis sandheden gør dig ilde til mode, så bebrejd ikke sandheden, bebrejd de løgne, som du syntes var behagelige.

Selvfølgelig er det ikke altid sjovt at høre sandheden. Og det kan synes endnu værre at stå ved den. Sandheden kan godt synes temmelig … ukomfortabel.

Så vi narrer ofte os selv og andre med løgne, eller i det mindste med ‘redigerede udgaver af sandheden’.

Men det er faktisk enormt besværligt. For selvbedrag og løgne skal hele tiden opretholdes og vedligeholdes. Det kræver opmærksomhed, energi, tid og andre ressourcer.

At vælge sandhed er langt det nemmeste. Sandheden kræver ikke ressourcer, for den skal ikke vedligeholdes eller opretholdes. Sandheden ER bare. Og så giver den altid de bedste resultater.

Men valget er vores: dit og mit.

Hvad vælger du?

~ Søren Lauritzen ~


Har du glemt, hvem du er?

Billede af kat, der ser ser sig selv i spejlet og ser en løve. Du er meget mere kraftfuld end du tror. Birgitte Coste

Se på dig selv med ubetinget kærlighed.
Du er meget større og mere kraftfuld, end du tror.

Se på dig selv gennem den viseste og mest kærlige del af dig og opdag, at du og din kraft er meget større, end du tror. ❤️

~ Birgitte Coste ~


Vil du gerne have en god livsoplevelse?

FOTO: Solnedgang over en flod på en vinterdag. TEKST: Hvis vi kan slappe af på vores tro om os selv og livet, så får vi en lettere og behageligere livsoplevelse. (Søren Lauritzen)

Så skal du se alting med så få ‘filtre’ som muligt. Det vil give dig en mere ‘ren’ og behagelig oplevelse.

Der skal ikke mere til, end at du bare slapper af:

– Slap på din identitet (… den er langt mindre vigtig end du tror)
– Slap af på dit verdensbillede (… verden er alligevel ikke som du tror)

I stedet for at tro ting om dig selv og livet, så oplev alting som det faktisk er, inklusive dig selv. Det er vidunderligt. Du er vidunderlig.

Vores selvbillede, vores identitet er den vi tror vi er. Jo mere identitet vi har ‘taget på os’, jo mere vi prøver at være noget eller nogen, desto flere ‘filtre’ skal vi se igennem, når vi kigger ud på verden. Resultat: Vi ser mindre klart.

Hvorfor er det sådan?

Jo, så længe vi holder fast i en personlig identitet, en fortælling om hvem vi er (f.eks. “jeg er en fighter” eller “jeg er en taber” eller “jeg er defineret af mine seksuelle præferencer”, osv.), så fungerer den identitet som et filter på vores oplevelse – alt hvad vi ser i verden er farvet af den, vi tror vi er. Hvorfor?

Fordi, hvis vi har besluttet at vi f.eks. er en “pæn pige” eller en “flink fyr”, så er vi nødt til at afvise alt, hvad der tyder på, at vi IKKE er det (også dele af os selv), samtidig med at vi naturligvis prøver at bevise, at vi ER det (dvs. vi prøver konstant at bevise noget, som ikke er hele sandheden).

Derfor bliver vores identitet til vores syn på verden så at sige. Vores verdensbillede bliver kraftigt præget af den identitet vi har valgt, og vi ser reelt kun de ting, som passer til vores selvbillede. Det giver en form for selektiv blindhed.

Hvis vi vil se verden mere nuanceret, mere ‘rent’, sådan som den rent faktisk er – og det er ikke bare mere hensigtsmæssigt, det er også mere behageligt – så må vi slappe af på vores ideer om hvordan verden er, og vi må slappe af på vores ideer om, hvordan vi selv er. Slappe af på det at være nogen eller noget bestemt, og begynde bare at være. Slappe af på vores meninger om og forventninger til verden, og bare lade den være som den er.

Det er er valg. Vi kan træffe det når som helst.

Men det er ikke et valg, som vores forældre eller andre autoriteter i vores liv har fortalt os om. Faktisk er der lidt den modsatte holdning hos de fleste: De mener, det er en god ting, at man konstruerer en identitet – og holder fast i både den og i sit verdensbillede. Dette er sådan en ting som mange mener, men som ikke bliver mere sand af den grund.

Et fastfrosset verdensbillede og en fastlåst identitet begrænser os voldsomt og minder, rent oplevelsesmæssigt, temmelig meget om det at skyde sig selv i foden.

Hvis vi i stedet vælger at slappe af på vores identitet og vores verdensbillede, så bliver livet ikke alene nemmere (vi skal ikke være andet end autentisk os selv), det bliver også mere behageligt.

Hvorfor?

For det første fordi vi bliver fri for at bruge så meget energi på at farve verden og os selv i bestemte farver hele tiden.

For det andet fordi når vi slipper de overbevisninger, vi har om os selv og livet, ja, så udvider vi faktisk vores bevidsthed. Temmelig meget, endda. Og en større bevidsthed er langt mere effektiv samt meget behageligere at opleve end en begrænset.

~ Søren Lauritzen ~


Der er altid en vej hen til det, man vil

Hvis du vil …
Hvis du tillader det …
Vil dine udtryk …
Dine kreationer …
Dine intentioner …
… altid finde en vej.
Det kan ikke være anderledes.
Giv slip …
Giv plads …
Og livet vil finde en vej!

Der er altid en vej hen til det, man vil. Det er ikke altid den vej, man tror, man skal af (eller måske den vej, man ønsker at gå ned af), men der er altid en vej.

Paradoksalt nok, står man dog ofte selv i vejen og kan blive nødt til at komme af vejen (give slip, styre mindre), før man finder vejen. ❤️

God tur 😊

~ Birgitte Coste ~


Smil

Billede af smilende baby. Smil, når det er muligt. Det er altid muligt. Søren Lauritzen.

Når som helst det er muligt:
SMIL!
P.S.: Det er altid muligt. 😊
~ Søren Lauritzen ~


Hvornår er det, vi lever?

Billede af far og søn i lysning i skoven. Vise ord om, hvornår er det vi lever. Svaret er, hver dag.

Vi lever kun én gang, sagde læreren.
Jeg troede, vi levede hver dag, sagde eleven.

Husk at leve! ❤️

Ikke bare på lang sigt, men hver dag. Dagen i dag er altid den eneste, vi har. Pas godt på den!

Nyd den! Lev den! 🌈

~ Birgitte Coste ~


Et basalt livsvalg

Billede af solnedgang ved hav. At se det besværlige i mulighederne eller mulighederne i det besværlige. Citat af Søren Lauritzen.

At se det besværlige i mulighederne
eller
at se mulighederne i det besværlige …
Hvilket af disse to valg giver dig den bedste livsoplevelse?

Mon ikke vi alle sammen træffer dette basale livsvalg, hvad enten vi er bevidste om det eller ej?

Men hvis vi bliver bevidste om det – og om hvad det gør ved vores livsoplevelse – vil vi så fortsætte med at træffe det samme valg?

~ Søren Lauritzen ~

 

Andre sider med vise ord og gode citater om livet, universet og alting

Inspirerende citater om livet. Billede af fiskehejre i solnedgang eller solopgang.

Dyk ned i disse sandheds-guldkorn
– inspirerende og opløftende citater om livet

Billede: Lille spæd plante i solskin. Gode citater om livet, personlig udvikling og autentisk vækst.

Gode citater om livet, personlig udvikling og autentisk vækst.

Kolibri, der suger nektar. Inspirerende samling af kloge ord.

Kloge ord og gode citater for et godt liv

Gå til oversigts-siden, Samlinger

Gå til forsiden

Scroll to Top