Praktisk og helhedsorienteret konfliktløsning
– Løs effektivt dine konflikter via højere bevidsthed

Enkel og effektiv konfliktløsning og konflikthåndtering uden tidsbegrænsning med to konfliktrådgivere i København NV – også for enkeltpersoner

Birgitte Coste og Søren Lauritzen fra Et Bevidst Liv

Konflikter med andre mennesker (og indre konflikter i en selv) er en naturlig del af livet. Desværre gør det ikke en konflikt mindre hård at være i. Ikke blot er det ubehageligt at være i selve konflikten, men vi slæber også vores konfliktfølelser og -stress med over i livet generelt, hvilket dræner vores ressourcer og forringer vores livsglæde og livskvalitet. Faktisk er det et af de allerbedste argumenter for at løse vores konflikter: De koster os for meget.

Heldigvis kan du godt gøre noget ved den eller de konflikter, som du er involveret i: Du kan læse og lære om konflikter og konfliktløsning i det hele taget (f.eks. teorier om konflikthåndtering, konflikttrappen eller en mere praktisk tilgang til konflikt), du kan se, om vores info og små tips nedenfor er nyttige for netop dig … og så kan du også involvere os, Birgitte og Søren.

Vi er eksperter i konfliktløsning og kan hjælpe dig med at løse enhver type konflikt på en nem, utraditionel og super effektiv måde. Det gælder, hvad enten konflikten er med din partner, familie, ven, kollega, chef, nabo, sambo eller andre.

Plus, vi kan lære dig, hvordan du selv løser konflikter fremover, så du undgår overhovedet at komme ud i dem … mens du stadig får de ting, du allerhelst vil have og lever et liv, som er perfekt til netop dig. Og vi kan gøre det samme for den eller dem, du er i konflikt med.

Lyder det for godt til at være sandt? Det er det ikke. Virkelig! Det er bare et spørgsmål om at gå til kernen – i såvel konfliktløsning som det at have et godt liv.

Du kan læse mere om, hvad kernen er, og hvordan du kan bruge den lige om et øjeblik. Først vil vi bare fortælle, hvordan du eller I kan kontakte os:

Kontaktdata på Søren Lauritzen og Birgitte Coste

Hvis du eller I er klar til at komme i gang med konfliktløsning nu, så tøv ikke med at SMSe, ringe eller skrive!

Og bemærk: Du kan tage det første skridt helt selv. Det behøver ikke involvere den eller dem, du er i konflikt med. Du kan komme meget langt helt alene, og når du gør det, så vil du bagefter opdage, at relationen til dine “modparter” er ændret til det bedre, også selv om de som mennesker ikke har ændret sig (men det gør de faktisk, hvis du gør det først).

Hvis alle parter i en konflikt er villige til at møde os, så er det selvfølgelig endnu bedre, for så får dine “modparter” også direkte glæde af processen. Men vi vil typisk under alle omstændigheder starte med at mødes med jer hver for sig, indtil I eventuelt oplever jer klar til, at vi mødes sammen alle sammen.

Hvis du er nysgerrig på, hvad andre kunder har haft af oplevelser med at arbejde med os, er du velkomment til at læse deres testimonials.

Vil du gerne finde ud af, hvad kernen i konfliktløsning og det gode liv er, eller hvis du gerne vil læse mere om konfliktløsning og konflikthåndtering generelt, samt hvordan vi praktiserer det, så læs blot videre her.

Beautiful swirls as end of text dividers.

Kernen i konfliktløsning og det at have et godt liv

Kernen i såvel konfliktløsning som det at have et godt liv kan beskrives i et eneste ord. Det ord er … bevidsthed.

Vi mennesker har alle bevidsthed, og vores bevidsthed (og fri vilje, som er en del af bevidstheden) styrer så godt som alt for os – men … vi styrer den! (Hvis bare vi ved hvordan).

Nogle af de ting, som vores bevidsthed styrer, er vores: overbevisninger (tro), behov, krop, sind (psyke, inklusive vores ego), følelser, tanker, energier, valg og handlinger (adfærd). Altså omtrent alle de ting, som kan bringe mennesker i konflikt – eller ud af den.

Der er noget viden og nogle værktøjer vedrørende konfliktløsning, du kan have glæde af, og det kan vi lære dig, men de ting er faktisk underordnede. Den vigtigste sammenhæng er nemlig:

Det er bevidsthed, der skaber og løser konflikter, også i dit liv, så jo mere bevidsthed du har og jo bedre du bruger den, desto bedre kan du gennemskue og løse konflikter – samt undgå dem fremover.

Sagt på en anden måde …

Nogle af de vigtigste elementer for vellykket konfliktløsning er brugen af bevidsthed og vilje. Billede af skakbrikker.

I dit liv er de to mest afgørende ting for såvel konfliktløsning som for det at have et godt liv:

1. Hvor meget bevidsthed (herunder vilje) du har
2. Hvordan du bruger din bevidsthed og vilje

De næste to ting er mindre vigtige, men også rare at have …

3. Relevant viden (f.eks. viden om behov, personlighedstyper, adfærd, m.v.)
4. Relevante, konkrete værktøjer (f.eks. konfliktløsningsmodeller, konfliktløsningsteknikker, m.v.)

Viden og værktøjer er sekundære ting, for bevidsthed i sig selv er og bliver det kraftigste og mest effektive værktøj, der findes til at løse konflikter! Og også til at skabe et godt liv. Ergo:

Det bedste mål du kan sætte for dig selv, hvis du er i konflikt (hvad enten det er med andre eller med dig selv) er: At give dig selv mere bevidsthed, større bevidsthed, og lære at bruge den bedre.

Og så gør det jo ikke noget, at bevidsthed også er det kraftigste og mest effektive værktøj til at skabe et godt liv …

Helt overordnet er de ovenstående ting kernen i vores måde at gå konfliktløsning (og i det at skabe et bedre liv).

Fordele ved at arbejde med os

Når du arbejder med os, vil du opleve, at der er flere fordele for dig ved at arbejde bevidst med at få løst dine konflikter … Den første vil være det naturlige minimums-mål, de andre vil være mere eller mindre uventede ‘bonusser’.

Dit grundlæggende minimums-mål vil formentlig være:

– At få løst konflikten på en måde, som er acceptabel – eller måske ligefrem til glæde og gavn – for både dig selv og den anden (de eventuelle andre), som er involveret i den. Det vil fjerne stress og bekymring, frigive ressourcer som f.eks. tid, opmærksomhed og energi (og måske også penge) samt give mere ro, livsglæde og livskvalitet.

Dine (måske uventede) bonusser kan for eksempel være:

– At få et dybt indblik i din egen bevidsthed, vilje og identitet samt dine egne behov, mål, mønstre, tro (overbevisninger) ego, følelser og tanker. Du ser dig selv i et nyt, mere klart lys og forstår dig selv bedre.
– At få lært noget om grænsesætning og det at sikre, at dine behov bliver opfyldt.
– At få lært en del om ærlig, men samtidig hensigtsmæssig kommunikation.
– At få et vist indblik i den andens (de andres) bevidsthed, vilje og identitet samt behov, mål, mønstre, tro (overbevisninger), ego, følelser og tanker. Du oplever den anden (de andre) i et nyt, mere klart lys og forstår vedkommende bedre.
– At opleve uventet empati (måske endda omsorg) for den (dem), du har været i konflikt med, og at relationen faktisk kan blive endnu bedre, end den var før konflikten (hvor utænkeligt og umuligt det end lyder lige nu).
– At du får noget viden samt lærer nogle metoder, tips og tricks, som vil kunne hjælpe dig til at undgå konflikter fremover – samt løse dem, hvis de opstår.
– At du, som et tip, der gør alting lettere, lærer noget om de mange fordele ved en generel holdning (et ‘mindset’) og tilgang til alting, der er relativt afslappet og legende – vi kalder denne tilgang for “at tage alting seriøst, men ikke alvorligt”.
– At du på andre områder i livet (uden at have arbejdet bevidst med det) fungerer bedre og er kommet mere i balance efter at have arbejdet med os.

En trappe mod et vindue illustrerer målet for konfliktløsning samt eventuelle bonusser på vejen mod målet.

Tips og gode råd om konfliktløsning

I afsnittet om dine bonusser ovenfor er der nævnt en række elementer, som er vigtige, når det handler om konfliktløsning. Lad os udvælge nogle stykker og sætte lidt flere ord på dem, så de kan blive til bevidstgørende spørgsmål og små, nyttige tips om, hvordan man undgår og løser konflikter:

Vilje: Er du rent faktisk villig til at løse den eller de konflikter, du indgår i? Bare for en sikkerheds skyld, så tjek gerne, om du på en eller anden måde har den ide, at: a) du får noget ud af at være i konflikt, eller b) du måske mister noget ved at løse din konflikt.

Ser du, hvis blot en lillebitte del af dig stadig ønsker at være i konflikt (dvs. du oplever at få et eller andet positivt ud af det, hvor absurd det end må lyde), vil det præge dit konflikthåndterings-arbejde negativt. Så derfor er det super vigtigt, at du fra starten får afklaret, om du virkelig – altså virkelig, virkelig ønsker at løse konflikten!

Bevidsthed: Et kæmpestort, men helt grundlæggende emne, som sjældent får den opmærksomhed, det fortjener – heller ikke i forbindelse med konflikter. Konflikter starter og slutter med bevidsthed. Her er den simple sammenhæng:

Jo større (mere udvidet og rummelig) vores bevidsthed er, desto bedre fungerer den. Jo bedre den fungerer, desto færre konflikter har vi, og desto nemmere løser vi dem, vi har. Det gælder både indre konflikter i os selv, og ydre konflikter med andre.

Det omvendte er naturligvis også sandt: Jo flere begrænsninger vi har på vores bevidsthed, desto lettere bliver vi involveret i konflikter, og desto sværere har vi også ved at løse de konflikter. Bevidsthedsbegrænsninger tager ofte form af hvad man kan kalde programmering af vores bevidsthed (bevidsthedsprogrammering), se næste punkt.

Bevidsthedsprogrammering: Bevidsthedsprogrammeringer kan ses som statiske programmer, altså en form for automatiseret software. Denne software har vi en gang i tidernes morgen (typisk i barndommen) tilegnet os, fordi det var nødvendigt for at overleve socialt. Derfor er vi alle opvokset med diverse programmer.

Hjerne og bevidsthed: Bevidsthedsprogrammeringer er automatisk software, som begrænser vores bevidsthed.

Selv om disse programmer i sin tid havde en overlevelsesfunktion, vil de i dag ofte blot være i vejen for et godt og frit liv. Hvorfor? Fordi alle programmer er en begrænsning af bevidsthed (og vilje). Programmer får os til at se og opleve os selv og verden på en helt bestemt måde, og typisk skaber denne måde adskillelse og er derfor lettere eller decideret ubehagelig.

Hvilken rolle spiller dine egne programmer for din konflikt? Hvad er dine overbevisninger, forventninger, kultur, normer, vaner, ego, mv., og hvordan påvirker det dig i forhold til konflikten? Hvis nu du ikke var overbevist om, at disse programmer var sandheden, hvis du måske slet ikke havde disse programmer, ville du så være i konflikt?

Vi kan afprogrammere vores bevidsthed og befri den, hvis vi vil. Modsat hvad vi måske tror, så gør en fri bevidsthed os stærkere, og vi oplever at være mere os selv. Jo mere fri vores bevidsthed er, desto bedre virker den, og desto lettere løser vi vores konflikter.

Ærlighed: Er du ærlig, både indadtil (overfor dig selv) og udadtil (overfor andre)? Eller er du – eksempelvis – mere høflig end ærlig? Ærlighed varer længst, siger man, og der er noget om det.

Du kan for eksempel overveje, om du fortæller dig selv sandheden om din konflikt. Og om du ærligt har fortalt den anden part, hvordan du har det, hvor dine grænser går, og hvad dine behov er.

Behov og mål: Hvis du fokuserer på din konflikt, hvilke behov føler du så, at du skal have opfyldt, som du ikke får opfyldt? Hvilke mål har du?

Og hvis du midlertidigt sætter dig i din modparts sko, hvilke behov og mål tror du så din modpart har i denne konflikt? Kan I måske opfylde nogle af jeres egne behov på en anden måde? Har I nogen fælles mål?

Identitet: Er din konflikt blevet et spørgsmål, om hvem du er, ja, næsten et spørgsmål om din ret til at overleve og være som du er? Hvis det er tilfældet, så er her en måske irriterende, men meget sand indsigt: 9 ud af 10 konflikter handler IKKE om identitet og overlevelse, parterne TROR og FØLER bare at de gør, og når de gør det, ja, så synes konflikten uløselig.

Det sker, fordi begge parter føler sig truet på deres identitet og overlevelse og derfor går i overlevelses-tilstand, hvor de vil så at sige vil “slås til døden” for at forsvare sig selv i stedet for bare at forsvare deres mening i en fornuftig diskussion.

Meninger, behov, adfærd og mål, som er anderledes end dine, er MEGET SJÆLDENT en trussel mod dig, det er som regel bare anderledes.

Kan du adskille din identitet fra konflikten, og se på konflikten UDEN at den har noget at gøre med, hvem du er? Hvis du kan, så er du kommet langt i retning af at løse den. Måske kan du sågar hjælpe din modpart til at se det samme?

Fingre, der aggressivt peger af hinanden. I konflikter er det vigtigt at adskille sin identitet fra selve konflikten.

Tilgang: “Tag det hele seriøst, men ikke alvorligt”. I direkte forlængelse af det med at det er en stor fordel at UNDGÅ at føle og tro, at andres holdninger, meninger, behov og mål truer ens egen identitet og overlevelse, så kan du med fordel vælge en nyttig, generel tilgang til alt.

I korthed sagt, så går den ud på at være fornuftig, men på en afslappet, nysgerrig og legende måde. Hvis du kan tage både dine og din modparts egne vaner, meninger, behov og mål seriøst, men ikke alvorligt og se på dem med et afslappet, nysgerrigt, legende ‘mindset’, så bliver det utroligt meget lettere at løse enhver konflikt. Og lettere at undgå konflikter i det hele taget.

Ego: Alle mennesker har et såkaldt ego, og her mener vi ikke i freudiansk forstand, men i mere personlighedsmæssig og spirituel forstand – den forstand, som er beskrevet i Enneagrammet (se eventuelt også denne bog om Enneagrammet – samme bog oversat til dansk kan ses og lånes her).

Enneagrammet beskriver 9 forskellige ego-typer. At kende sin egen ego-type er super-nyttigt, og næsten lige så nyttigt er det at kende sin modparts ego-type.

Konflikter er rent faktisk ofte konflikter mellem egoer, så når man kender dem, så bliver konfliktløsning meget lettere.

Mønstre: Hvis du tænker over det, kan du så se et mønster i dine konflikter? I din tro og dine tanker? I din adfærd?

Hvis du er i konflikt lige nu, så sandsynligheden ganske stor for, at du selv har et eller flere mønstre, som kan føre til – og vedligeholde – konflikt … Og når der er konflikt, så bliver det sværere at få det, du ønsker dig.

Heldigvis kan mønstre brydes. Du kan bruge din fri vilje til at bryde dine mønstre, og det er tit en stor fordel og befrielse at gøre det. Det vil sandsynligvis vil gøre dig mere fleksibel, samt gøre det lettere for dig at opnå, hvad end du vil.

Grænser: Er du god eller dårlig til at sætte grænser? Grænsesætning er en træningssag. Modsat hvad man måske skulle tro, så kommer du mindre i konflikt, hvis du er god til at sætte klare grænser. Det er fordi, at når andre forstår, hvad du vil være med til, og hvad du ikke vil, så tilpasser de sig det.

I den forbindelse er det også et tip, at du med fordel kan blive på din egen “banehalvdel” og ikke dømme andre eller have meninger eller tage beslutninger på deres vegne.

Skakbrikker bag hver sin linje. I konfliktløsning er det meget vigtigt at arbejde med klare grænser for at undgå misforståelser.

Kommunikation: Klar, ærlig og kærlig kommunikation virker bedst.

Igen er det en fordel, hvis du bliver på din egen “banehalvdel” og tager udgangspunkt i dig selv og din oplevelse i stedet for at bebrejde, fordømme eller give andre skylden. Start gerne dine sætninger med: “Jeg oplever …” og “Jeg har behov for …”. Og prøv så vidt muligt at undgå ordet “du”, fordi det er så let at komme med en bebrejdelse efter det ord, hvilket bare ikke er nyttigt.

Hvordan vi arbejder med konfliktøsning

Vi er erfarne konfliktmæglere og psykoterapeuter, men vi “terapeutiserer” ikke. Vi arbejder på en helt unik måde, som du muligvis vil opleve som anderledes, men også meget behagelig og ikke mindst super effektiv. Vi kalder det bevidsthedsguidning. Det meste af tiden opleves bevidsthedsguidning med os simpelt hen som en hyggelig snak med to gode venner:

Vi lytter til dig, og stiller dig nogle spørgsmål. Vi vender og drejer tingene sammen med dig. Hvis der er noget, du har brug for at få afklaret, så hjælper vi dig med det. Måske fortæller vi dig noget om et eller andet, eller laver en lille, simpel øvelse med dig. Og vupti! Din bevidsthed slår en kolbøtte, og pludselig får du dybe indsigter samt forstår præcis de ting, som du har brug for i netop den situation.

Derefter bliver vi som regel mere lavpraktiske og tjekker sammen med dig, hvordan din indsigt helt konkret kan gøre din dagligdag og dit liv bedre. Vi beder dig lave en simpel plan, og spørger om du har brug for, at vi følger op på dig og den.

Ubegrænset tid pr. session

Vi sidder ikke og holder øje med, hvornår der er gået 45 minutter til en time. Eller to. Eller tre. Vi har den tid, der skal til for at gøre de ting, og vi har bestemt ikke lyst til at lade dig gå, uden at du føler, du har fået alt, hvad du kom efter – og mere til!

Prisen er altid den samme uanset anvendt tid og antal deltagere

Hos os betaler du et fast beløb, og så tager tingene den tid, de tager. I praksis viser det sig, at vores kunder ofte har brug for cirka 3 timer. Vores pris for det er 3.000 kr., uanset hvad sessionen går ud på, uanset hvor mange der deltager i sessionen (og altså også uanset hvor lang tid, den varer).

Vores arbejdsproces for konfliktløsning i tre punkter

Vi har selv brugt mange år på at blive afklarede med alskens ting, forstå vores egen bevidsthed og diverse sammenhænge samt lære at bruge det hele i praksis. Det er derfor vi i dag står stærkt, når vi skal hjælpe andre med deres udfordringer.

Generelt kan man kende os og vores arbejdsform på disse tre ting:

1. Undersøgelse

Vi er ekstremt nysgerrige og går i dybden, fordi vi virkelig ønsker at forstå alle de mennesker, vi har med at gøre – og deres situation.

Blomst under lup. Første del af konfliktløsningsprocessen: Undersøgelse. Som bevidsthedsdetektiver afdækker vi alt.

I denne fase oplever vi faktisk os selv som en slags detektiver, bevidsthedsdetektiver, som sammen med dig (jer) undersøger og afdækker … det hele, eller i al fald alt det vigtige.

Vores mål er faktisk – hvor mærkeligt det end lyder – at nå til et punkt, hvor vi kan opleve, hvordan det er at “være dig” (jer). Hvis vi kan “være” dig (jer) og samtidig os selv, så kan vi hjælpe på præcis samme måde, som vi ville hjælpe os selv.

Med andre ord: Hos os bliver du (I) virkelig set, hørt og forstået, uden på nogen måde at blive dømt. I praksis er den tilgang ikke alene virkelig rar for dig som kunde, men også ekstremt effektiv.

2. Indsigt

Når vi først har forstået, hvordan det er at “være” dig (jer), så kan vi gøre tingene virkelig simple og klare, fordi vi er gode til at gå til kernen (essensen) af alting.

Det lyder måske også mærkeligt, men vi arbejder med sandhed (= virkelighed), det er både vores virkemiddel og mål. Simpelt hen fordi det er det, som rent faktisk VIRKER i praksis. For alle parter.

Så sammen med dig (jer) går vi efter at finde sandheden og afsløre, hvad virkeligheden er, for når tingene bliver lagt helt klart ud, så bliver de meget lettere at forstå og forholde sig til.

I konfliktsituationer er der med garanti diverse misforståelser, ikke bare imellem parterne, men også i bevidstheden hos parterne hver især. Når de misforståelser bliver afsløret og afklaret, bliver alting lettere. Jo mere viden om og indsigt i sig selv og hinanden parterne får, desto tættere kommer enhver konflikt på at blive løst!

Lyspære i mørke. Konfliktløsning trin 2: Indsigt. Sammen går vi efter at afdække sandheden og virkeligheden.

Nogle af de mest interessante ting at se på er parternes behov og den underliggende tro (overbevisninger), for det er dem, der styrer. Behov og overbevisninger skaber både tanker, følelser, mål, valg, kommunikation og andre handlinger (adfærd).

Derfor er det rigtig fint, at man lærer – eksempelvis – at forstå og håndtere følelser og tanker; at kommunikere og handle hensigtsmæssigt; og at bruge nogle simple værktøjer til konfliktløsning, hvilket vi alt sammen hjælper med, men … overbevisninger og behov er der, hvor det sner. Det er de ting, der skal frem, afklares og håndteres, når man vil løse en konflikt.

Så hos os får du indsigt i både dig selv og den eller dem, du er i konflikt med (selv, når de ikke er til stede), ligesom du får viden og værktøjer, som du kan bruge på en masse områder af dit liv.

3. Løsning via gode valg

Vi fokuserer på at bevidstgøre og styrke (engelsk: “empower”) vores kunder – målet er altid, at du som kunde bliver afklaret og opnår klarhed, så du kan tage gode valg, der fører til gode resultater og et godt liv med høj livskvalitet – for alle.

Hænder, der holder farvekort. Konfliktløsning trin 3: Løsning via gode valg via bevidstgørelse, empowerment og afklaring.

Det er så godt som altid muligt at nå til et punkt, hvor alle parter i en konflikt oplever løsningen som tilfredsstillende – og ofte endda en “win-win” situation. Disse ting bliver langt, langt lettere, når vi sammen har været igennem punkt 1 og 2 med undersøgelse og indsigt.

Og for nu ikke at sætte vores lys under en skæppe: Vi er virkelig gode til de ting.

Man kan også sige, at vi er brobyggere. Vi bygger bro:
– mellem mennesker
– mellem teorier og teknikker
– mellem højere bevidsthed og dagligdagen

Vores tilgang er en kombination af ekstrem tværfaglighed, nærvær, nysgerrighed, hygge og leg samt total tilpasning af alt, hvad vi gør til præcis de mennesker, vi sidder overfor. At arbejde med os er som at være sammen med to nære venner.

Vores tilgang er også anderledes på den måde, at vi ikke er bange for at dele ud af egne erfaringer, komme med egne meninger samt nogle gange, hvis vi oplever behov for det, give jer et kærligt skub i den rigtige retning. Eller måske provokere lidt på forskellig (ofte humoristisk) og hjælpsom vis (f.eks. ved at sætte tingene på spidsen eller andet).

Vi er kvinde og mand, som arbejder tæt sammen, hvilket ikke alene giver en rigtig god balance, men også virkelig sætter turbo på processen – to eksperter er simpelt hen meget bedre end en.

Hvis du (eller I) gerne vil i gang med konfliktløsning med os nu, så kontakt os gerne:

Kontaktdata på Søren Lauritzen og Birgitte Coste

Vi glæder os til at høre fra dig / jer.

Kærlige hilsener
Birgitte Coste og Søren Lauritzen

Beautiful swirls as end of text dividers.

Vores andre tilbud i bevidsthedsguidning

Kolibri, der suger næring. Psykoterapi hos Et Bevidst Liv for enkeltpersoner, par, familier og teams i virksomheder.
Gå til ‘modersiden’ for guidning:
Psykoterapi i København:
Højere bevidsthed gjort praktisk, så det virker i din dagligdag.

Elefantfamilie, der hjælper hinanden. Familieterapi hos Et Bevidst Liv i København NV.

Kærlig og effektiv familieterapi og familierådgivning
– Få ro og glæd i familien med højere bevidsthed i praksis

To mariehøns på et blad. Få hjælp til parterapi og ægteskabsrådgivning hos Et Bevidst Liv.

Red dit parforhold med højere bevidsthed
– Parterapi i København.

Sæt turbo på din personlige udvikling i et mini-forløb i København. Med Birgitte Coste og Søren Lauritzen fra Et Bevidst Liv.

Sæt TURBO på din personlige udvikling med bevidsthedsguidning i et mini-forløb (enetimer)

Lidt om os, Birgitte og Søren

Portræt af Birgitte Coste og Søren Lauritzen fra Et Bevidst Liv.

Om Birgitte Coste og Søren Lauritzen.

Testimonials og anmeldelser af Et Bevidst Liv.

Testimonials og anmeldelser af Et Bevidst Liv

Artikler om konflikthåndtering

Hvad er god konflikthåndtering. Billede af to flodheste, som bider hinanden.

Hvad er konflikthåndtering, og hvordan praktiseres det allerbedst?

Teori om konflikt. Kameralinse.

Teori om konflikthåndtering og konflikt fra forskellige videnskabelige discipliner og emner
– Det store overblik

konfliktløsningsstrategier. Kat der kigger over bord.

Effektive konfliktløsnings-strategier
– Gode råd til praktisk konflikthåndtering

Konflikttrappen.

Konflikttrappen
– Når konflikter eskalerer!

Hvad er konflikt. Et billede af en mand og en kvinde, som trækker i et tov. Delvist AI-genereret.

Hvad er konflikt, og hvorfor opstår den?
– Hvorfor strides vi? De grundlæggende årsager

Gå til Forsiden

Beautiful swirls as end of text dividers.

Scroll to Top