Hvad er bevidsthedsguidning, og hvorfor er det så effektivt?

Artikelbibliotek om guidning, terapi og coaching
Dette er en ‘moder-artikel’. Her er de øvrige artikler:

Hvad er psykoterapi? – Få det store overblik over psykoterapi (historie og retninger), samt hvordan vi praktiserer det

Hvad er coaching? – Få det store overblik med en definition på, historien bag samt eksempler på typer og teoretiske retninger inden for coaching

“Bevidsthedsguidning” har du sikkert aldrig hørt om før. Det er ikke så mærkeligt, da vi her i Et Bevidst Liv er de eneste i Danmark (formentlig også verden), som bruger dette ord, om den måde vi arbejder med mennesker på.

Som ordet antyder, er vi guider i bevidsthed. Det vil sige, vi er ikke alene eksperter i den menneskelige bevidsthed, men vi har også ‘gået vejen selv’ gennem vores egen bevidsthed. Vi kender bevidstheds-terrænet subjektivt og objektivt og er derfor i en rigtig god position til at hjælpe dig med din bevidsthed.

Derfor ordet: Bevidsthedsguide.

Bevidsthedsguidning kan umiddelbart minde om en blanding af psykoterapi og coaching, men alligevel er det noget helt andet og meget bredere.

Bevidsthedsguidning er helhedsorienteret, tværfagligt, super personligt og meget, meget effektivt. (Hvis du er interesseret, kan du evt. læse om nogle af vores kunders erfaringer her).

I denne artikel vil vi beskrive, hvad bevidsthedsguidning er, hvordan vi praktiserer det, og hvad du som kunde kan få ud af det, hvis du går hos os. (Hvis du er interesseret i vores uddannelse til Bevidsthedsguide, kan du læse mere om bevidsthedsguidning blot set fra en Bevidsthedsguides perspektiv her (kort version) og her (lang version).

Nedenfor kan du se mere specifikt, hvad vi kommer ind på i denne artikel, så hvis der er noget særligt, du er interesseret i at læse om, kan du bare springe direkte til ved at klikke på det.

Vil du gerne have det hele med, så læs blot videre.

Hvordan placerer bevidsthedsguidning sig i ‘behandlings-feltet’?
Hvad er bevidsthedsguidnings særkende?
Tankegangen bag bevidsthedsguidning: Overordnede formål, mål, værktøj og tilgang.

Hvordan placerer bevidsthedsguidning sig i ‘behandlings-feltet’?
– Bevidsthedsguider er specialister i at være generalister

Uanset, om vi har det skidt og gerne vil ud af det, eller om vi har det nogenlunde godt og gerne vil have det endnu bedre, så har mange af os heldigvis fundet ud af, at det kan være gavnligt at række ud efter hjælp.

At gå til psykolog i dag, er ligeså normalt som at børste sine tænder. Foto af kvinde som børster tænder.

For de fleste mennesker er det første, de prøver, en psykolog. Mange tænker typisk, jeg har det skidt med mine tanker og følelser, så jeg skal til én, som arbejder med sindet.

At gå til psykolog er i dag ‘norm-accepteret’ praksis (ingen peger af det) og for mange nærmest lige så normalt at gøre fra tid til anden, som det er dagligt at børste sine tænder. Og heldigvis finder mange rigtig god hjælp hos deres psykolog.

Desværre hører vi også om mange, som oplever, at selv om de har gået i terapi hos en psykolog i mange år, så er deres grundlæggende problemer ikke blevet løst.

De har fået det lidt bedre. De kan ‘overleve’, idet de har fået nogle ‘coping-strategier’, som gør, at de kan komme nogenlunde igennem dagligdagen. Men basalt set har de det stadig ikke rigtig godt.

Denne utilfredshed får mange af disse mennesker til at søge hjælp i den såkaldt alternative verden.

Det er nærlæggende at tænke, at eftersom almindelig samtaleterapi ikke hjalp godt nok, så kan kan en helt alternativ tilgang måske løse problemet. Og det kan det heldigvis også nogle gange.

Men også her er der en udfordring: Store dele af den alternative verden er specialister. Deres arbejde er baseret på EN bestemt teknik og fokuserer på enten krop – eller sind – eller ånd – eller følelser – eller energier.

Massører arbejder med kroppen. Coaches (og psykologer) arbejder med sindet. Healere arbejder med energier. Og så videre.

Det er i og for sig fint nok, men meget ofte har udfordringerne basis i mere end ét sted. Både følelser og krop eller både det mentale og energetiske osv.

Dette er der flere behandlere, som også har indset og derfor vælger at gøre sig til eksperter i flere forskellige alternative fag: eksempelvis zoneterapeuten som også er clairvoyant, eller coachen, som også healer. Der er også folk, som er eksperter i tre eller endnu flere fag, og det er jo helt fantastisk.

Så … blandt alle disse eksperter, hvor befinder Bevidsthedsguider sig så henne?

Bevidsthedsguider er eksperter i bevidsthed, helhed og balance.

Det vil faktisk sige, at Bevidsthedsguider er specialister (eksperter) i at være generalister (at kunne arbejde med både krop, energi, det mentale, følelser og det spirituelle).

Ja, det kan umiddelbart lyde som en stor mundfuld at skulle kunne mestre alle disse meget forskellige områder, men når man arbejder med bevidsthed som det overordnede, ved man, at de alle disse dele af os selv hænger sammen og påvirker hinanden.

Derfor skal man også kunne tage udgangspunkt i hver enkelt af dem, hvis det lige præcis er dér, en given udfordring eller problem bedst og nemmest kan løses fra.

Hvad er bevidsthedsguidnings særkende? Effektivitet!
– Bevidsthedsguidning bygger bro mellem højere bevidsthed og dagliglivet

Bevidsthedsguidning bygger bro mellem højere bevidsthed og dagliglivet. Foto af en moderne bro mellem to middelaldertårne.

Fordi ordet “bevidsthed” indgår i “bevidsthedsguidning” kunne man måske godt foranlediges til at tro, at en session hos os er ‘luftig’, ukonkret og langt væk fra de jordnære problemer, du måske går med til daglig. Sådan er det på ingen måde.

Det, som er vigtigt at forstå ved vores arbejde, er, at vi arbejder med begge ender af ‘bevidsthedskontinuumet’: både med det meget ‘høje’ bevidsthedsmæssige og det mere ‘jordnære’, lavpraktiske, som skal virke i dagligdagen. Netop derfor er bevidsthedsguidning så effektivt.

– Vi arbejder typisk først meget dybt med din bevidsthed. Vi faciliterer at løfte den og udvide den, med hvad der end skal til. Vi hjælper med afklare dig og skabe indre ro og balance.

– Herefter bliver vi super konkrete. Vi afdækker præcis, hvordan du kan implementere dine indsigter og løsninger i din dagligdag.

På denne måde arbejder vi både med problemløsning og personlig udvikling og spirituel udvikling på samme tid.

Denne kombination hjælper vores kunder til store, positive forandringer og forbedringer, hurtigt.

Tankegangen bag bevidsthedsguidning
– Overordnede formål, mål, værktøj og tilgang

Den følgende sektion forklarer vores teoretiske og metodiske ståsted. Her vil vi forklare dig den overordnede tankegang bag vores arbejde, og hvorfor det virker så godt.

Hvor ønsker vi, du som kunde skal hen?
– Formålet er en vedvarende god livsoplevelse

At kende sit formål med livet og bevidst gå efter det er efter vores mening voldsomt undervurderet. Vi har selv efter mange år med personlig udvikling fundet frem til, hvad vi mener, er vores eget formål med livet.

At gå målrettet efter dette formål i alt, hvad vi gør, har forbedret vores eget liv så markant, at vi har valgt at bruge dette formål som et konkret værktøj i vores arbejde med vores kunder. Faktisk er vi så store i slaget, at vi tillader os at sige, at dette formål gælder for alle mennesker – også dig.

Vælger du altid at gå efter dit formål, så bliver alting meget lettere og meget mere meningsfuldt og glædesfyldt.

For nu ikke at trække spændingen ud længere, så er det vores erfaring og mening, at det vigtigste formål i livet er:

Det vigtigste formål i livet er den vedvarende gode livsoplevelse. Billede af fraktaler.

En vedvarende god livsoplevelse. Det er det primære og vigtigste – det, vi allesammen allerhelst vil have.

Det handler ikke så meget om, konkret hvor du er, eller hvad du laver, men mere om din indre tilstand, også kaldet din værenstilstand.

Hvis du vælger noget, som fører til en vedvarende god livsoplevelse (en positiv værenstilstand som f.eks. glæde, indre ro, mening, kærlighed og helhed), så er det vores postulat, at du vil opleve, at du har et godt liv.

Hvis du altid vælger ud fra, hvad der på kort eller lang sigt vil give dig en vedvarende, positiv værenstilstand, så bliver livet overraskende enkelt, og overraskende godt.

Det lyder sikkert næsten for simpelt til at kunne være sandt, men sådan er det tit med sandheder. De er meget enkle.

Denne vedvarende gode livsoplevelse skal naturligvis manifesteres i praksis, så derfor kan man sige at det sekundære formål i livet er:

Et godt liv i praksis. Igen det er vigtigt, men sekundært. Et godt liv i praksis handler om, hvordan du konkret udlever oplevelsen i din dagligdag med familie, parforhold, bolig, uddannelse, arbejde, økonomi, fritid osv.

Det er sekundært fordi at vælge en god livsoplevelse – en behagelig værenstilstand – altid vil være dit vigtigste job. Ja, det hænger sammen med et liv i praksis, MEN valget af værenstilstande kommer ganske enkelt før det konkret manifesterede.

Ja, det er at vende tingene lidt på hovedet af, hvad vi normalt har lært (vi har lært at en given aktivitet i den fysiske verden, skal give os en værenstilstand).

Men ved at vælge, hvad du vil opleve indeni først, bliver du den, som bestemmer kvaliteten af din indre oplevelse. Du bliver empowered til at bestemme din livsoplevelse, og det er ganske enkelt noget af det aller-, allervigtigste du kan gøre for dig selv, hvis du vil skabe dig et godt liv.

Et handy værktøj til at træffe valg i forhold til det gode liv:
– Virker vs. virker ikke i forhold til at skabe en vedvarende god livsoplevelse

Når et valg, vi træffer, opfylder disse to formål (en god livsoplevelse og et godt liv i praksis), kan vi ganske enkelt sige, at det virker. Det betyder, at “Virker versus virker ikke”i forhold til at skabe en god livsoplevelse er det primære kriterie, som vi bruger til at vurdere så godt som alt, når vi arbejder med dig.

Hvis noget (f.eks. en overbevisning, et valg, en adfærd/vane, en relation, et arbejde eller hvad som helst andet) ikke giver en vedvarende god livsoplevelse og et godt liv i praksis, så virker det ikke, og kan med fordel ændres og forbedres.

Og nu kommer vi så til det, som altid virker i praksis, og som derfor er både mål og rettesnor, nemlig helhed. Helhed er kernen i og basis for alting.

Helhed virker altid og er både midlet og målet
– Ubalancer og ubehag er altid tegn på ikke-helhed

Som bevidsthedsguider har vi et helt unik blik på hele din bevidsthed og alt, hvad den indeholder. Det betyder, at vi har et særligt øje for helheden, som er dig og arbejder med at bringe dig derhen, hvor du oplever overordnet helhed og balance i dig selv.

Vi kalder dette perspektiv for Helhedsforståelsen, og Helhedsforståelsen er en meget vigtig basis for vores arbejde.

Helhedsforståelsen går ud på at alt er helheder i helheder. Billede af cirkler i cirkler.

Hvis man beskriver Helhedsforståelsen kort, så lyder det sådan her: Alting er helheder, i helheder, i helheder, som, når de er i indre og ydre balance og autentisk gør det, de er, skaber det højeste bedste for alle involverede (= universel hensigtsmæssighed). Et perfekt eksempel på det er f.eks. afbalancerede og selvopretholdende økosystemer.

Når vi arbejder med udgangspunkt i Helhedsforståelsen, arbejder vi intuitivt ud fra den helhed, som vi kender i os selv og i livet. Og det, at vi kender helhed og ved, hvordan helhed ‘mærkes’ og opleves, gør, at vi effektivt kan skære igennem diverse former for ‘støj’ og gå direkte til kernen i hvad som helst.

Vi kan lynhurtigt mærke, når noget off, og det er så vores job at hjælpe dig, vores kunde, med at fjerne det, som forstyrrer (og skaber ikke-helhed), så du kan komme tilbage til helhed.

For at skabe helhed og balance, vil vi arbejde med det område i dig, hvor du i øjeblikket ikke fungerer optimalt. Ubalancer er altid ikke-helhed. Ubalancer kan være mentale, følelsesmæssige, energetiske, kropslige og åndelige eller en kombination af disse.

For at illustrere, hvordan helhed og ikke-helhed fungerer, kan vi tænke på f.eks. en bil. Hvis dækket er fladt, koblingen er slidt ned, eller der mangler olie, så kører bilen ikke optimalt. Den yder ikke sit potentielt bedste og vil derudover være uforudsigelig. Og hvis problemerne får lov til at fortsætte, vil den til sidst ikke en gang kunne finde ud af udføre sit formål, som er det at være en bil, der kan køre os fra A til B.

Dette eksempel viser, at en dysfunktionel del af en enhed (helhed) vil forhindre optimal overordnet funktion af enheden (helheden).

Det samme er ikke så overraskende tilfældet med os mennesker. Går vi f.eks. rundt med uhensigtsmæssige overbevisninger, undertrykte følelser, blokerede energier eller en spirituel oplevelse af adskillelse, så fungerer vi ikke nær så godt, som vi ellers kunne.

De uhensigtsmæssige overbevisninger vil påvirke vores følelser, som vil påvirke vores energier, som igen vil påvirke vores oplevelse. Alt hænger sammen og blot et lille knækket tandhjul et eller andet sted vil ende med påvirke alle mulige andre ting også. Det hele hænger sammen og påvirker hinanden.

Når der er noget, som giver os en dårlig livsoplevelse, så er det fordi, at vi med vores bevidsthed er kommet til at lave ikke-helhed. Ikke-helhed opleves ubehageligt (fordi det ikke er helt), og giver os en dårlig oplevelse af os selv og en dårlig oplevelse af verden og livet.

Fordi vi som Bevidsthedsguider arbejder med helhed, og ikke-helhed kan være hvad som helst, er vi nødt til at være super-generalister. Derfor arbejder vi med et praktisk ‘det-der-skal-til-tilgang’, for at du kan komme derhen, hvor du oplever helhed og balance.

Af den årsag har vi et kæmpe arsenal af kropslige, energetiske, mentale, følelsesmæssige og spirituelle metoder og teknikker, som vi trækker frem, når vi vurderer det nødvendigt.

Dog skal det siges, at selv om vi derfor har masser af effektive teknikker, så er vores helt overordnede og primære værktøj, bevidstgørelse.

Bevidstgørelse er vores ‘moder-værktøj’

Den primære måde, vi hjælper vores kunder på vej mod helhed og den gode livsoplevelse er via bevidstgørelse.

Bevidstgørelse handler grundlæggende set om, som ordet også antyder, at gøre bevidst. I praksis betyder det, at man lader ubevidste elementer, man ikke før var klar over eksisterede, komme op til overfladen og blive set, accepteret og tænkt over på en kærlig og ikke dømmende måde.

Bevidstgørelse handler om at lade ukendte ting i bevidstheden komme op til overfladen. Billede af hav i og lige under overfladen. Delvist AI-genereret.

Når man lader sig åbne op på denne måde, vil man med bevidstgørelse kunne rumme mere i sin bevidsthed, end man kunne før. Bevidstheden bliver så at sige større. Vi taler altså her om en bevidsthedsudvidelse.

Når man ser på sig selv fra en højere, mere udvidet bevidsthed (som dermed også er mindre ego-præget), har det ydermere den fordel, at man helt automatisk ser virkeligheden for det, den er. Man oplever en større sandhed om sig selv og om verden.

Når man har fået denne klare viden og indsigt, har man et solidt grundlag for at kunne træffe nogle rigtig gode valg – både kort og lang sigt.

Præcis hvordan du som kunde kan få udvidet din bevidsthed kan vi aldrig forudsige, og det betyder ikke så meget. Vi bruger en hvilken som helst teknik eller metode for at hjælpe dig med at finde og opleve sandheden.

En større dosis sandhed om dig selv og livet (og din egen situation specifikt) gør det altid nemmere at løse problemer og udfordringer. Vores erfaring er, at når vores kunder kommer derhen, giver løsningerne faktisk sig selv.

Nogle af vores kunder opsøger os sågar, fordi de allerede HAR udvidet deres bevidsthed, eksempelvis med entheogener / psykedelika. De har herefter brug for hjælp til at overføre den helhed, de har oplevet til deres praktiske, daglige liv. Her hjælper vi således med integration af den psykedeliske oplevelse.

Tværfaglige metoder og teknikker er vores konkrete værktøjer

At arbejde med bevidsthed og helhed er at arbejde usædvanligt tværfagligt, og det betyder, at vi er nødt til at være super-generalister.

De mange nære sammenhænge mellem krop, sind, ånd, følelser og energier giver nogle klare fordele, når vi arbejder med dig. I princippet kan vi arbejde med en hvilken som helst del af dig og få gode resultater – præcis fordi det hele hænger sammen.

Vi kan eksempelvis finde på at arbejde med kroppen for at forløse følelser, eller vi kan arbejde med sindet for at afklare ting, der har sat sig i kroppen.

Vi arbejder derfor tværligt med bl.a.:

Psykoterapi, coaching, mentoring og Enneagrammet (meget af dette bruger vi i arbejdet med konfliktløsning, parterapi, familieterapi, forretningsudvikling og iværksætteri)

• Krops- og energiarbejde, kinesiologi, tapping, healing og traumebehandling

• Intuitivt arbejde, bevidsthedsforskning, transpersonlig psykologi og psykedelisk forskning

På denne måde har vi en meget stor “værktøjskasse”, og vi bruger den helt frit, alt efter hvad vi oplever, at det menneske, vi har med at gøre, har brug for, er klar til og kan have glæde af.

Nogle gange er det mest nærvær og samtale, andre gange er det energiarbejde, kropsarbejde, afvikling af uhensigtsmæssige vaner, følelsesmæssig afklaring, mentale øvelser eller en indre rejse til det transpersonlige.

Men ligegyldigt hvilke metoder, vi bruger, så gør vi det legende og kærligt. Det må også rigtig gerne være anderledes, spændende og sjovt. Vi tager vores arbejde meget seriøst, men vi tager det ikke alvorligt. Og vi ser på samme måde på både os selv og vores kunder.

Leg er vores effektive, overordnede tilgang

Leg er forbavsende effektiv til en lang række ting, og i forbindelse med bevidsthedsguidning gør den legende tilgang alting nemmere – og ikke mindst hurtigere og mere effektivt. Plus, naturligvis, det er underholdende og sjovt.

Den legende tilgang har også den fordel, at der er aldrig noget, der er det samme fra gang til gang. Leg overrasker. Det hele er nyt hver gang. Både for dig som kunde, og for os som Bevidsthedsguider.

Den legende tilgang er også særligt perfekt til kunder, som er højt intelligente og/eller meget begavede. Deres ego er vant til med lynets hast at forudse alt muligt og iværksætte diverse forsvarsmekanismer mod forandring. Disse forsvarsmekanismer kommer man udenom med den legende tilgang.

Sessioner i praksis

Fordi vi arbejder tværfagligt og vores tilgang er intuitiv, legende og eksperimenterende, er det meget svært at give nogen eksempler på, hvordan en typisk session kan forløbe.

Dog kan man overordnet sige, at samtale typisk er udgangspunktet for alt det andet. Det er her, vi starter med at lære at forstå, hvem du er, hvordan du går til tingene, hvad dine styrker og udfordringer er og hvorfor.

Herefter alt efter, hvad vi intuitivt mærker, der skal til, for at du kan komme i mål med det, som du har behov for, så kan vi hive vores værktøjskasse frem og bruge de redskaber, vi vurderer nyttige i situationen.

Stemningen er afslappet og hyggelig

Det er meget vigtigt for os og for processen, at du har det godt og føler dig afslappet og veltilpas i vores selskab. Derfor har helt bevidst vi valgt, at sessionerne foregår i hjemlige omgivelser, hvor du forhåbentligt kan læne dig helt tilbage og føle dig hjemme.

Vi gør, hvad vi kan for, at det skal være hyggeligt, rart og ikke mindst sjovt at være sammen med os. Når du føler, at du kan være åben og slappe helt af i vores nærvær, så vil arbejdet også fungere allerbedst.

At arbejde med os er intimt og dybt personligt. De fleste oplever, at det at være sammen med os ikke føles som et klient-terapeut-forhold, men mere som at være sammen med to rigtig gode venner.

Vores arbejde er både oplevelsesorienteret og lavpraktisk

Når vi arbejder tager vi altid udgangspunkt i dig og dine behov. Dine behov vil ændre sig fra session til session, og de vil sikkert også ændre sig i løbet af en enkelt session.

Det betyder, at måden vi arbejder på vil ændre sig. Nogle gange vil vi arbejde meget oplevelsesorienteret med din bevidsthed og f.eks. tage dig på indre rejser eller arbejde med krop og energi. Andre gange vil vi være mere mentale, fordi det er det, som skal til for f.eks. mere præcist at finde ud af, hvad der foregår i din bevidsthed.

Fordi arbejdet i sessionen gerne skulle kunne gøre nytte i dit dagligliv, er det også vigtigt, at vi er meget lavpraktiske. Vi gør en del ud af sammen med dig at finde ud af, hvordan du kan skabe et optimalt liv for dig selv i dagligdagen.

Dette kræver ofte, at vi laver nogle helt konkrete øvelser og aftaler med dig, som du tager med hjem og arbejder med.

Vores tilgang er kærlig, men samtidig ‘skubber’ vi også lidt til dig

Et af vores særkende er, at vi bruger rigtig lang tid på at prøve at forstå dig. For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, er det vores mål at nå derhen, hvor vi i os selv kan opleve, hvordan det må være at være dig. Med en fod i begge lejre (os selv og dig) står vi et rigtig sted til at kunne hjælpe hurtigt og effektivt.

Når vi oplever, at vi forstår dig indefra, så er det vores job at hjælpe dig derhen, hvor du vil komme til at fungere optimalt. En af måderne vi kan finde på at hjælpe dig med din bevidstgørelse er ved kærligt at ‘skubbe’ lidt til dig og dit ‘mindset’.

Vi vil typisk afprøve, hvad der nu end skal til, for at skabe en lille åbning til forandring. For at skabe dette lille vindue kan vi finde på at provokere, vende tingene på hovedet og sætte dem på spidsen – alt sammen for at guide dig mere i retning af helhed og sandhed.

Sessionerne er uden tidsbegrænsning

Som noget usædvanligt har vi valgt, at vi aldrig sætter tid på vores sessioner. Personlige bevidstgørelsesprocesser kører ikke efter et ur, og tager den tid, de tager.

Nogle gange kan de være overstået på en time, men det er meget usædvanligt. Helt typisk tager en session mellem 2-3 timer, og nogle gange mere end det. (Prisen er dog altid den samme, uanset hvor lang tid en session tager og uanset, hvor mange mennesker der deltager.).

Det er vores erfaring, at det giver vores kunder ro til at kunne give slip og fordybe sig uden at være bange for, om de bliver sendt afsted uforløste og uafklarede.

Denne måde at arbejde på betyder også, at vores kunder generelt ikke har brug for at mødes med os særligt mange gange, da arbejdet med os er meget intenst og effektivt. Således er det også vores erfaring, at vores kunder på sigt ikke skal hive så mange penge op af lommen, som de måske ellers skulle.


Birgitte Coste og Søren Lauritzen fra Et Bevidst Liv

Vi håber, at du med denne artikel om bevidsthedsguidning har fået en god idé om, hvordan vi arbejder.

Har du fået blod på tanden til at prøve om det er noget, som kunne virke for dig, er du meget velkommen til at kontakte os:

Kontaktdata på Søren Lauritzen og Birgitte Coste

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mange kærlige hilsner
Birgitte og Søren

 

Andre sider relateret til dette emne

Hvad er psykoterapi? Foto af mand, der ser tænksom ud.

Hvad er psykoterapi?
– Få det store overblik over psykoterapi (historie og retninger), samt hvordan vi praktiserer det

Hvad er coaching? Foto af man, der ser skeptisk ud.

Hvad er coaching?
– Få det store overblik med en definition på, historien bag samt eksempler på typer og teoretiske retninger inden for coaching

Vores tilbud i bevidsthedsguidning

Kolibri, der suger næring. Psykoterapi hos Et Bevidst Liv for enkeltpersoner, par, familier og teams i virksomheder.

Psykoterapi i København:
Højere bevidsthed gjort praktisk, så det virker i din dagligdag.

Elefantfamilie, der hjælper hinanden. Familieterapi hos Et Bevidst Liv i København NV.

Kærlig og effektiv familieterapi og familierådgivning
– Få ro og glæd i familien med højere bevidsthed i praksis

To impalaer kæmper. Få hjælp til konfliktløsning hos Et Bevidst Liv.

Konfliktløsning
Få løst jeres konflikter nemt og effektivt med højere bevidsthed.

To mariehøns på et blad. Få hjælp til parterapi og ægteskabsrådgivning hos Et Bevidst Liv.

Red dit parforhold med højere bevidsthed
– Parterapi i København.

Gå til artikelbiblioteket: Artikler om personlig udvikling – Et online-bibliotek om bevidsthed og selvudvikling

Gå til forsiden

Scroll to Top