Bliv Bevidsthedslærer
– og skab din egen skole

Uddannelsen til Bevidsthedslærer er for dig, som har taget (eller er i gang med at tage) bevidsthedsuddannelsen hos Et Bevidst Liv, og som gerne vil et skridt længere, så du selv kommer til at undervise og uddanne andre i det, du selv har været igennem, men på din egen personlige måde, som passer til dig.

Start på uddannelsen med det samme!

Bevidsthedsuddannelsens struktur hos Et Bevidst Liv med Søren Lauritzen og Birgitte Coste.
Du kan gå i gang med Bevidsthedslærer-uddannelsen fra det øjeblik, du bliver klar over, at det er det du vil (og fortæller det til os). Det kan være du finder ud af det i løbet af bevidsthedsuddannelsen, enten lige efter eller flere år efter. Hvis du på et tidligt tidspunkt i denne uddannelse indser, at du vil være Bevidsthedslærer, så bliver din uddannelse formet efter det, og du vil kunne skære noget tid af overbygningen og blive færdig tidligere. Selv om der er en overordnet struktur på bevidsthedsuddannelsen, er den i praksis meget fleksibel og justeres 100% i forhold til dig, dine ønsker og behov.

Når du har gået på uddannelsen noget tid, ved du, hvad du særligt interesserer dig for, og hvad du er specielt god til. Dette vil du tage med dig og bruge som Bevidsthedslærer, så du bliver en helt unik Bevidsthedslærer for nye Bevidsthedscoaches og Bevidsthedsguider.

Din skole, på din måde … og samtidig er du en del af noget større

Som Bevidsthedslærer bliver du først og fremmest selvstændig underviser, men også en del af Et Bevidst Livs skoler, som har nogle overordnede rammer.

Med andre ord: Du skaber din egen skole, på din egen måde, inden for de vide rammer af Et Bevidst Liv. Du vil få sparring, støtte, rådgivning og gæsteundervisning – dels af os, men på sigt også fra andre Bevidsthedslærere med deres egne skoler.

Fordi uddannelsen til Bevidsthedslærer er så individuel, så vil alting i forbindelse med uddannelsen foregå i tæt samarbejde med os. Du kan eventuelt tænke på uddannelsen som en slags mesterlære, men hele vejen igennem uddannelsen har vi fokus på, at du er autentisk og skal skabe en skole, som er helt ideel og unik for dig. Du får støtte og opmuntring til at skabe din egen form, din egen måde at undervise og formidle på, så du finder din egen måde at bruge dig selv på, som er rigtig for dig (du skal være dig selv og IKKE en kopi af Søren eller Birgitte).

Når du er færdiguddannet som Bevidsthedslærer, er du mere end klar til at starte din skole og optage elever – faktisk er du nok allerede i gang.

Du får en god, solid rygsæk med alt, du skal bruge, så du er klar til at gå i gang selv

Under uddannelsen til Bevidsthedslærer, vil du få vejledning og træning i det at undervise – dels det mere formelle omkring bl.a. pædagogik, undervisningsmetoder og formidling – men også det mere personlige om bruge dig selv og være dig selv, når du underviser, som er mindst lige så vigtigt.

Du vil også få sparring i forhold til det at drive en uddannelse. Efter endt uddannelse vil du have samlet dig en ‘pakke’ med undervisningsmaterialer (f.eks. læreplaner, øvelser, plancher, skriftligt materiale, m.m.), til at undervise ud fra. Du vil også skulle lave og anvende dine egne undervisningsmaterialer inden for dine egne forcer og interesser.

Endelig vil du (sammen med os) have lavet en klar plan for, hvad dine næste skridt skal være i forhold til at være Bevidsthedslærer. Og som du er vant til fra bevidsthedsuddannelsen, så vil du allerede være i gang med at føre den plan ud i livet. Hos os følges uddannelse og praksis hånd i hånd.

Et trygt og fleksibelt undervisningssystem

Som Bevidsthedslærer vil altid tage 100% udgangpunkt i dig selv, når du er sammen med folk – det samme princip overfører du til din undervisning. Det betyder, at du arbejder præcis, som det passer bedst til dig. Det kan ikke være anderledes.

Og der er ingen grund til, at det skal være svært at være Bevidsthedslærer, tværtimod så skal det gerne være så nemt, legende og sjovt som overhovedet muligt.

Derfor har vi – Birgitte og Søren – lavet et meget fleksibelt og samtidig trygt undervisningssystem, som:
– giver den størst mulige grad af lethed og frihed for dig som Bevidsthedslærer
– giver dig en tryghed i, at du sikrer, at dine Bevidsthedscoaches og -guider lærer det, de skal (og får lavet deres egen version af en bevidsthedsrevolution).

Du skaber en selvstændig skole under Et Bevidst Livs skoler

Vi bruger en franchise-model. Ikke en standard-model, som kan være en særdeles bekostelig affære for franchise-tager (som i dette tilfælde er Bevidsthedslærerne), men en stærkt neddroslet og forsimplet udgave, der er så billig som overhovedet muligt, samtidig med at den gør, hvad den skal.

For dig, som vil arbejde med at uddanne nye Bevidsthedscoaches og -guider, kommer det til at se sådan her ud (og du skal huske, at vi hjælper dig i gang med alle tingene nedenfor):

– Du har dit eget firma, så du er helt selvstændig og kan fakturere (sende regninger) og blive faktureret (modtage regninger).

– Vi laver og underskriver en kontrakt med hinanden, hvori vi aftaler nogle simple regler, herunder hvad du får af os, og hvad vi får af dig.

– Du får et system at undervise efter, dvs. alle de nødvendige planer, øvelser, materialer, osv. der skal til, for at du kan fungere som Bevidsthedslærer med din egen Bevidsthedsskole. (Derudover vil du sikkert også vælge at lave dine egne ting).

– Vi hjælper dig med at finde deltagere til din uddannelse (og i det hele taget komme i gang).

– Vi fungerer løbende som dine sparringspartnere fremover.

– Du og vi udveksler løbende ny viden, nye metoder, teknikker, øvelser, undervisningsmaterialer og ideer, så alle hele tiden har de bedste muligheder for at gøre uddannelsen (endnu mere) fantastisk.

– Vi (og evt. andre uddannede Bevidsthedslærere) kan også, hvis du ønsker det, optræde som gæstelærere på din uddannelse af og til (eller ved fravær/sygdom).

– Indenfor de vide rammer, som vi har aftalt i kontrakten, så arbejder du på præcis den måde, du selv synes det er bedst, når du skal undervise.

– Eneste omkostning for dig: 10% af den indkomst (omsætning) du får ved at undervise kommende elever på uddannelsen – de penge sender du videre til os. (Hvad du tjener på andre måder har ikke noget med dette at gøre, det er kun 10% af de penge, du får ind som Bevidsthedslærer for deltagende elever. Hvilket også vil sige, at du kun har denne omkostning, når du faktisk har elever, som du tjener penge på at undervise).

Med andre ord: Du får en pakkeløsning, hjælp til at bruge den, og du kan gå i gang med det samme. Der er nogle få krav og rammer, men ud over det er du totalt selvstændig, og styrer det hele selv. Ligesom du også kan designe dit liv med omtrent så meget eller lidt undervisning, som du har lyst til.

Vi vil gerne udbrede den fantastiske ting, som Bevidsthedsguider er, og hvis du også vil det, så får vi det til at ske – sammen.

Overbygnings-uddannelsen til Bevidsthedslærer er for dig som:

• elsker at undervise, formidle og gøre andre mennesker klogere, sundere og gladere.

• vil være med til at udbrede alle de gode ting, som Bevidsthedsguider står for og kan, således at så mange mennesker som muligt kan få glæde af det. (Jo flere Bevidsthedsguider der findes, desto bedre er det for verden). 😉

• vil undervise og formidle på helt din egen måde og i dit eget tempo, men uden at behøve “opfinde den dybe tallerken” igen, fordi du primært underviser i det materiale, du allerede selv har været igennem på din bevidsthedsuddannelse (men gerne også i ting, du selv har skabt).

• vil være med til at skabe et unikt system af selvstændige (små eller store) skoler, som arbejder sammen om at uddanne mennesker inden for bevidsthed (og laver andre, relaterede ting som f.eks. at holde foredrag, at lave (åbne) kurser og workshops, at lave online-kurser, eller websites, eller undervisningsmaterialer, eller sågar udforske bevidsthed og/eller skrive bøger). Man kan også fokusere en del på det organisatoriske og det at samarbejde: At være gæsteunderviser hos andre samt hjælpe med at få andre undervisere i gang med deres skoler.

• som selvstændig ønsker støtte, samarbejde og netværk med ligesindede.

• vil lære alle de ting, som du har lært på bevidsthedsuddannelsen på et andet, både højere og dybere niveau (man lærer ofte lige så meget eller mere som lærer, end man gør som elev).

• vil indgå i et tæt samarbejde med Birgitte og Søren samt andre Bevidsthedslærere.

Uddannelsens forløb, struktur og undervisning

– Uddannelsen varer et halvt til et helt år.

– Uddannelsen er i høj grad individuel.

– Du kommer til at undervise på dele af bevidsthedsuddannelsen.

– Du kommer også til med mellemrum at fungere som hjælpelærer på bevidsthedsuddannelsen som andre events inden for Et Bevidst Liv.

– Du kommer til at afholde nogle åbne Bevidstheds-aftner og/eller kurser, som du selv planlægger, arrangerer og afholder (Søren og Birgitte har erfaring med det og vil naturligvis hjælpe dig). Det bliver mindst to kurser, du selv vælger, og to kurser/emner, som vi vælger. Der skal være minimum to personer på to af kurserne og minimum fire personer på de to andre. Nogle af disse mennesker skal være nogen, du ikke kender.

– Du kommer til at fortsætte arbejdet med din bevidsthedsfokuserede livs- og forretningsplan med tæt sparring fra Søren og Birgitte. Fokus er på at skabe et helhedsorienteret, autentisk og meningsfuldt liv, hvor arbejde ikke er ‘arbejde’ eller på nogen måde fremmedgørende, men derimod er en optimal manifestation af dig i arbejdssammenhæng.

– Du kommer til at skabe, præsentere og afprøve to nye ting. Det kan f.eks. være en ny øvelse, en ny teori (en udbygning af en teori), en ny illustration, et nyt skema, en ny form for formidling, en ny event eller en ny måde at afholde en event m.m. Det vigtigste her, er ikke om det virker i praksis, men at du lærer at tænke ud af boksen og prøve ting af uden at være bange for resultatet.

– Du forbereder dine første skridt:
    – En intro-aften: Du udarbejder en en præsentation, som du vil holde den på en intro-aften for interesserede i Bevidsthedsguide-uddannelsen (du formidler kernen af uddannelsen på attraktiv og spændende måde).
    – Du forbereder din første reklame, f.eks. på Facebook.
    – Du skaber dig en plan for, hvor, hvornår og hvordan du vil afholde din intro-aften.

– Uddannelsen afsluttes med en Bevidsthedsdag sammen Søren og Birgitte, hvor vi på afslappet og hyggelig vis taler hele uddannelsen og fremtiden igennem og identificerer fokusområder.

Uddannelsens pris

Prisen for de selvstændige uddannelser hos Et Bevidst Liv koster 25.000 kr. pr. halve år uanset niveau. Der er mulighed for ratebetaling og evt. rabat for studerende, ledige, kontanthjælpsmodtagere m.v.

 

Vores kurser og uddannelser

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedseventyrer. Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedseventyrer:
Spændende weekendkursus med udforskning af udvalgte alternative, tværfaglige metoder og teknikker.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedsudforsker. Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedsudforsker:
Selvstændigt kursus af 3 efter middage, hvor du udforsker 3 forskellige emner, du selv vælger.

Kursus i personlig udvikling: Bevidsthedspilot. Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv. Et Bevidst Liv.

Bliv Bevidsthedspilot
Selvstændigt kursus af 3 eftermiddage, hvor du lærer at navigere i et selvvalgt vigtigt emne i dit liv.

Den alternative uddannelse til bevidsthedscoach udgør basisniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedscoach
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Den alternative uddannelse til bevidsthedsguide udgør ekspertniveauet i bevidsthedsuddannelsen. Billede af en trappe med en uddannelse for hvert trin.

Uddannelsen til Bevidsthedsguide
Hvad går den ud på, og er den mon noget for dig?

Bevidsthedsuddannelsen– Hvad du får ud af den overordnet set!

Bevidsthedsrevolution (hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?)

Gå til Oversigtssiden for Bevidsthedsuddannelsen

Gå til Forsiden

Scroll to Top